Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü - Serhat Aydın

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü

Serhat Aydın (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1710

Fax: 0224 233 95 89

E-Posta: serhat.aydin@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 şube müdürü ve 21 personel olmak üzere toplam 22 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
  • 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinin finansman işlemlerini yürütmek.

 

Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarına ulaşmak için tıklayın

MADDE 9– (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 61. Maddesi doğrultusunda muhasebe hizmetini yürütmek.

(2) Personeli arasında görev dağılımı yapmak ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevli personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.

(3) Personelin performansını değerlendirmek, moral ve performans arttırıcı çalışmalarda bulunmak.

(4) İş ve işlemlerin şeffaf, planlı, birimin stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

(5) Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirlemek ve üstüne iletmek.

(6) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesini sağlamak.

(7) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 şube müdürü ve 21 personel olmak üzere toplam 22 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
  • 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinin finansman işlemlerini yürütmek.

 

Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarına ulaşmak için tıklayın

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Teminat İadeleri

1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde T.C Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet veya Evlenme Cüzdanı Gibi Kimlik Belgesi.

2. Tüzel Kişilerden; İmza Sirküleri Aslı Veya Fotokopisi

3. Vekâleten İşlemlerde Vekilin Alacaklı Adına Tahsile Yetkili Olduğuna İlişkin Tasdikli Vekâletname Aslı Veya Fotokopisi

4. Kesin Teminat İadelerinde Mal Alım, Yapım ve Hizmet İhaleleri İle İlgili Teminat İadesinde SGK Ve Vergi Dairesi İlişiksiz Belgesi Aslı

5. İlgili Birimden Teminatın İadesinde Sakınca Olmadığına Dair İlgili Yazı Aslı ve Kesin Kabul Tutanağı

6. Gelirler Şube Müdürlüğünden Alınan Vezne Alındı Belgesinin Aslı

10 Dk.
Bütçe Emaneti Ödemeleri

1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde T.C Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet veya Evlenme Cüzdanı Gibi Kimlik Belgesi

2) Tüzel Kişilerden; İmza Sirküleri Aslı Veya Fotokopisi

3. Vekâleten İşlemlerde Vekilin Alacaklı Adına Tahsile Yetkili Olduğuna İlişkin Tasdikli Vekâletname Aslı Veya Fotokopisi

4. Vergi Borcu Yoktur Belgesi

5. Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur Belgesi

6. Ödemenin Bankaya Yapılmasının İstenmesi Durumunda; Banka Hesap Bilgilerini İçeren Dilekçe

10 Dk.
Ret ve İade Ödemeleri

1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde T.C Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet veya Evlenme Cüzdanı Gibi Kimlik Belgesi

2) Tüzel Kişilerden; İmza Sirküleri Aslı Veya Fotokopisi

3) Vekâleten İşlemlerde Vekilin Alacaklı Adına Tahsile Yetkili Olduğuna İlişkin Tasdikli Vekâletname Aslı Veya Fotokopisi

4) Gelirler Şube Müdürlüğünden Alınan Vezne Alındı Belgesinin Aslı

5) Gelirler Şube Müdürlüğünden Alınan Düzeltme ve İade Belgesi

6) Ödemenin Bankaya Yapılmasının İstenmesi Durumunda; Banka Hesap Bilgilerini İçeren Dilekçe

10 Dk.