İtfaiye Yangın Önlem Şube Müdürlüğü - Ramis Topaloğlu

İtfaiye Yangın Önlem Şube Müdürlüğü

Ramis Topaloğlu (Şb Md. V.)

Telefon: 0 224 716 34 35 (08:00-17:00 saatleri arası) / Santral : 0224 716 34 35 veya 110 (7/24 saatleri arası)

Fax: 0 224 716 34 57

E-Posta: ramis.topaloglu@bursa.bel.tr

Adres: Küplüpınar Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. No:188 16010 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İNSANKAYNAKLARI
1 İtfaiye Yangın Önlem Şube Müdürü,1 Mimar, 2 Elektrik Elektronik Mühendisi,1 Elektrik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 3 Kimya Mühendisi, 4 Makine Mühendisi, 2 Elektrik Teknikeri, 1 Elektronik Teknikeri, 1 İnşaat Teknikeri, 2 Kimya Teknikeri, 4 Kimyager, 3 Makine Teknikeri, 1 Teknisyen, 2 Bilgisayar İşletmeni ve 2 Memur olmak üzere toplam 31 personel ile hizmet vermektedir.SUNULAN HİZMETLER
- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bina ve işyerlerinde 2007/12937- 2009/15316 ile 2006/26326 sayılı Yönetmelikleri uygular.
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/d maddesi gereği; Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda rapor vermek ve denetlemek.
- İmar planlarına göre patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek.
- Konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangın ve yangına karşı alınacak önlemler yönünden denetimi yapmak ve görülen eksiklikleri bağlı oldukları belediyesine ve kurumuna yazı ile bildirmek.
- Sıhhi işyerlerinin 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek.
- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Resmi/ Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan personele ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi/ Özel okullarda eğitim gören öğrencilere yangın ve yangınlardan korunma eğitimleri vermek.
- Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardımcı olmak.

KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE YÖNERGE
• 10.07.2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
• 13.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
• 2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
• 2009/15316 Ekli Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
• 21.10.2006 tarihli 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği,
• 05.06.1964 tarihli 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü,
• Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İç Hizmet Yönergesi,
 

Başvuru ve Müracaat Formları

MADDE 8 – (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bina ve işyerlerinde; 19 Aralık 2007 tarih 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Yönetmelik ile 9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15316 sayılı Ekli Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğini uygular.
(2) Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/d maddesi gereği; Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yangın önlem raporu verir ve denetler.
(3) Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit eder, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarının yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetler ve bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve raporları verir.
(4) Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile verilen görev esasları doğrultusunda, işyerlerini Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirerek İtfaiye Raporu hizmetini yerine getirir, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile tanımlanmamış görevlere ilişkin İtfaiye Raporu taleplerini de Binaların Yangından Koruması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirerek yerine getirir.
(5) İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli olan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri temin eder.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı 6/8
(6) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Resmi/ Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan personele ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi/ Özel okullarda eğitim gören öğrencilere deprem, yangınlardan korunma, can ve mal kurtarma eğitimlerini yaptırtır.
(7) İtfaiye Daire Başkanı’nın olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder.
(8) İtfaiye Daire Başkanı ile birlikte hizmetin etkin ve düzenli yürütülmesi için itfaiye teşkilatı ile ilgili plan yapar, organize eder, yönlendirir ve denetler.
(9) Şehrin nüfus dağılımı, sanayileşme ve yeni yerleşim bölgeleri göz önüne alınarak birime ait personel, araç, gereç, personelin resmi kıyafeti, bina ve donanımlar ile ilgili ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak için talep ve yazılar hazırlattırır.
(10) Bina ve işyerlerinde denetlemeler yapmak ve görülen eksiklikler hakkında bağlı oldukları belediyelere ve kurumlara yazılar hazırlattırır.
(11) Özel kurumlara ait İtfaiye teşkillerini denetlenmesi ve personelin eğitilmesini sağlar.
(12) İtfaiye personelinin sağlık taramasından geçirilmesini sağlar.
(13) Kendine bağlı personelin hizmet içi eğitim alması için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından talepte bulunur.
(14) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(15) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.
(16) İtfaiye Raporu hizmeti sürecinde, yüksek tehlikeli işyerlerinde personelin tamamına, diğer tehlike sınıflarında ise 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde çalışanların %20’sine zorunlu temel yangın eğitimini verir ve isteğe bağlı eğitim taleplerini yerine getirir.

İNSANKAYNAKLARI
1 İtfaiye Yangın Önlem Şube Müdürü,1 Mimar, 2 Elektrik Elektronik Mühendisi,1 Elektrik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 3 Kimya Mühendisi, 4 Makine Mühendisi, 2 Elektrik Teknikeri, 1 Elektronik Teknikeri, 1 İnşaat Teknikeri, 2 Kimya Teknikeri, 4 Kimyager, 3 Makine Teknikeri, 1 Teknisyen, 2 Bilgisayar İşletmeni ve 2 Memur olmak üzere toplam 31 personel ile hizmet vermektedir.SUNULAN HİZMETLER
- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bina ve işyerlerinde 2007/12937- 2009/15316 ile 2006/26326 sayılı Yönetmelikleri uygular.
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/d maddesi gereği; Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda rapor vermek ve denetlemek.
- İmar planlarına göre patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek.
- Konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangın ve yangına karşı alınacak önlemler yönünden denetimi yapmak ve görülen eksiklikleri bağlı oldukları belediyesine ve kurumuna yazı ile bildirmek.
- Sıhhi işyerlerinin 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek.
- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Resmi/ Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan personele ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi/ Özel okullarda eğitim gören öğrencilere yangın ve yangınlardan korunma eğitimleri vermek.
- Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardımcı olmak.

KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE YÖNERGE
• 10.07.2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
• 13.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
• 2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
• 2009/15316 Ekli Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
• 21.10.2006 tarihli 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği,
• 05.06.1964 tarihli 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü,
• Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İç Hizmet Yönergesi,
 

Başvuru ve Müracaat Formları

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Özel Kuruluşlar Ve Gerçek-Tüzel Kişilerce Kullanılan Her Türlü Yapı, Bina, Tesis Ve İşletmelere İtfaiye Raporu Verilmesi.

1) Dilekçe

2) Yetki Belgesi(Tüzel Kişilik)

3) Başvuru Sahibi Adına Yapılan Başvurularda Vekaletname İstenir.

4) Başvurudan Sonra İstenen Belgeler

    A) Mimari Proje

    B) Rölöve

    C) Yapı Ruhsatı Veya Yapı Kullanma İzni

    D) Yangın Tesisat Projesi

    E) Yangın Algılama Projesi

    F) Paratoner/Topraklama Test Raporu (EMO’dan Veya Yetkili Mühendis/Kurum Onaylı)

    G) Çalışan Temel Yangın Eğitimi ve İtfaiye Raporu Ücreti Dekontu

    H) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları-MGBF(MSDS)

    İ) Muvafakatname

    J) Vaziyet Planı

    K) Tarihi Yapı Belgesi

    L) Kamu Yararı Olan Kuruluş Olduğunu Gösteren Evrak

    M) Zaruri Durumlarda Yangına Dayanım Sertifikası

5) Ürün Belgesi Akaryakıt Ve LPG İstasyonlarında Yukarıda Belirtilenlere Ek Olarak İstenenler Belgeler;

    A) 1/1000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği

    B) Tank Kurulum Şeması

    C) Yapı Ruhsatı Veya Yapı Kullanma İzni

    D) Tüm Çalışan Personelin Temel Yangın Eğitim Sertifika Fotokopisi.

30 Gün
İşyeri, Eğlence Yeri, Fabrika Ve Sanayi Kuruluşlarını Yangına Karşı Denetleme Hizmeti,

1) Dilekçe, (Dilekçe Dışında İsminin Açıklanmasını İstemeyen Tüm Denetim İhbarları değerlendirilmektedir )

10 Gün
Temel Yangın Eğitimleri Hizmeti

1) Dilekçe Ücretin Ödendiğine Dair Belge.

7 Gün