Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü - Birgül BİLGİ

Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

Birgül BİLGİ (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1520

Fax: 0224 716 1534

E-Posta: birgul.bilgi@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mh. Ankara Yolu Caddesi No: 1 C Blok Kat 5 P.K.16270 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

GENEL BİLGİLER

İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüz
• 1 Şube Müdürü
• 3 Şef
• 32 Personel
Toplam 36 kişi ile hizmet vermektedir.


Sunulan Hizmetler

 • Büyükşehir Belediye Meclisi’ne girmesi gereken ilçe belediye meclis kararları ile görüşülmek üzere büyükşehir belediyesi birimlerinden gönderilen başkanlık makamından havaleli teklifleri gündeme alarak meclise sunulmasını sağlar,
 • Her ay yapılan meclis toplantısının gündemini meclis üyelerine bildirilmesini ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulmasını sağlar,
 • Büyükşehir Belediye Meclisince meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydının yapılmasını sağlar,
 • Kesinleşen meclis kararlarının uygun araçlarla halka duyurulmasını sağlar,
 • Büyükşehir Belediye Encümenine birimlerden Başkan onaylı gelen evrakların tetkiki ile Encümen gündeminin oluşumunu sağlar,
 • Encümen kararlarının dayanakları ve kanuni gerekçelerinin gösterilerek yazılmasını, imzalanmasını, kararların ilgili birime gönderilmesini ve asıl suretlerin arşivlenmesini sağlar,
 • Vatandaşlardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere gönderilmesini ve takibini sağlar.
 • Büyükşehir Belediyesi'nin ana santrallerinin işletilmesini sağlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talimat ve duyuruların Belediyemiz birimlerine duyurularının yapılmasını sağlar,
 • Arşiv hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar,
 • Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrolünü sağlar.
 • Kurum arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek.
 • Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek.
 • Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, Kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemeleri mevzuata göre tasnif edilmesini sağlar.
 • Birim arşivi ve kurum arşivi bünyesindeki arşivlik ve arşiv malzemelerini arşiv mevzuatında belirtildiği şekilde, muhafazasını sağlar.
 • Ayıklama ve İmha Komisyonun tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmesini sağlar.

GENEL BİLGİLER

İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüz
• 1 Şube Müdürü
• 3 Şef
• 32 Personel
Toplam 36 kişi ile hizmet vermektedir.


Sunulan Hizmetler

 • Büyükşehir Belediye Meclisi’ne girmesi gereken ilçe belediye meclis kararları ile görüşülmek üzere büyükşehir belediyesi birimlerinden gönderilen başkanlık makamından havaleli teklifleri gündeme alarak meclise sunulmasını sağlar,
 • Her ay yapılan meclis toplantısının gündemini meclis üyelerine bildirilmesini ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulmasını sağlar,
 • Büyükşehir Belediye Meclisince meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydının yapılmasını sağlar,
 • Kesinleşen meclis kararlarının uygun araçlarla halka duyurulmasını sağlar,
 • Büyükşehir Belediye Encümenine birimlerden Başkan onaylı gelen evrakların tetkiki ile Encümen gündeminin oluşumunu sağlar,
 • Encümen kararlarının dayanakları ve kanuni gerekçelerinin gösterilerek yazılmasını, imzalanmasını, kararların ilgili birime gönderilmesini ve asıl suretlerin arşivlenmesini sağlar,
 • Vatandaşlardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere gönderilmesini ve takibini sağlar.
 • Büyükşehir Belediyesi'nin ana santrallerinin işletilmesini sağlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talimat ve duyuruların Belediyemiz birimlerine duyurularının yapılmasını sağlar,
 • Arşiv hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar,
 • Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrolünü sağlar.
 • Kurum arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek.
 • Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek.
 • Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, Kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemeleri mevzuata göre tasnif edilmesini sağlar.
 • Birim arşivi ve kurum arşivi bünyesindeki arşivlik ve arşiv malzemelerini arşiv mevzuatında belirtildiği şekilde, muhafazasını sağlar.
 • Ayıklama ve İmha Komisyonun tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmesini sağlar.
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Dilekçe Kabul

1) Adı Soyadı

2) İmzası

3) TC kimlik No

4) Şirket ise kaşe ve imza

30 Gün