Bursa İmar Plan Degisiklikleri

Arşiv
Plan PIN No Dosya No Meclis Karar Tarih ve Sayısı Askı Tarihi İlan Bitiş Tarihi Meclis Kararı Plan Plan Açıklama Raporu
BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, YUNUSELİ MAHALLESİ, 7496 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN 1/25000 ÖLÇEKLİ MERKEZ PLANLAMA BÖLGESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NİP-161003659, 2023/15 17.01.2023/133 31.01.2023 01.03.2023
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7495 Ada ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği NİP-161003664, 2023/16 17.01.2023/134 31.01.2023 01.03.2023
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7495 Ada ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği UİP-161003685, 2023/17 17.01.2023/135 31.01.2023 01.03.2023
BURSA İLİ, NİLÜFER VE OSMANGAZİ İLÇELERİNDEN GEÇEN EMEK – ŞEHİR HASTANESİ KATLI KAVŞAK BAĞLANTI YOLLARINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 161003707, 2023/22 17.01.2023/132 31.01.2023 01.03.2023
BURSA İLİ, NİLÜFER VE OSMANGAZİ İLÇELERİNDEN GEÇEN EMEK – ŞEHİR HASTANESİ KATLI KAVŞAK BAĞLANTI YOLLARINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 001003716, 2023/23 17.01.2023/131 31.01.2023 01.03.2023
BURSA İLİ, NİLÜFER VE OSMANGAZİ İLÇELERİNDEN GEÇEN EMEK – ŞEHİR HASTANESİ KATLI KAVŞAK BAĞLANTI YOLLARINA İLİŞKİN 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 001003719, 2023/24 17.01.2023/130 31.01.2023 01.03.2023
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada 1 sayılı parsele ilişkin Mudanya 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği UİP-161003991, 2023/25 17.01.2023/158 31.01.2023 01.03.2023
Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 7605 ada, 1 parselin “Konut Alanı”ndan “Ticaret Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 161003788, 2023/26 12.01.2023/35 31.01.2023 01.03.2023
Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi 910 ada 43 parsele (E:0 ada 143 parsel) ilişkin 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı 161003947, 2023/27 17.01.2023/148 31.01.2023 01.03.2023
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe (Çamlıca) Mahallesi, 3823 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği NİP-, 2023/28 17.01.2023/155 31.01.2023 01.03.2023
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe (Çamlıca) Mahallesi, 3823 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Beşevler II. Etap Doğu Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği UİP-, 2023/29 17.01.2023/156 31.01.2023 01.03.2023
Nilüfer İlçesi, Görükle Kurtuluş Mahallesi, 5694 ada 26, 28 parsellerin bir kısmı ile 5699 ada 6,7,9,10,16,17,18,19,57,107,108 parsellerin bir kısmında, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; “Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu ve Koruma Alanı)”, “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez)” ve “Park ve Dinlenme Alanı” düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Nilüfer Belediyesi Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı değişikliği UİP-161004051, 2023/30 17.01.2023/145 31.01.2023 01.03.2023
Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, E:562 Parsel, Y: 1458 Ada 29 Parsel, 1/25000 Ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Plan Değişikliği 161004035, 2023/31 17.01.2023/143 31.01.2023 01.03.2023
BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, HÜDAVENDİGAR MAHALLESİ, 4673 ADA 6, 7, 8 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ ESKİ İZMİR YOLU-ULUDAĞ ÇIKIŞ YOLU ARASI REVİZYON İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -, 2023/32 17.01.2023/147 31.01.2023 01.03.2023
Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi 4149-4150-4151-4575 adalar ile Hüdavendigar Mahallesi, 4568-4569-4570-4571-4572-4573-4574-4682-4683-4695-4696-4697-4698-4699-4700 adalar muhtelif parsellerin Ticaret + Turizm + Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği Teklif-16528415, 2023/33 17.01.2023/138 31.01.2023 01.03.2023
Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi 4149-4150-4151-4575 adalar ile Hüdavendigar Mahallesi, 4568-4569-4570-4571-4572-4573-4574-4682-4683-4695-4696-4697-4698-4699-4700 adalar muhtelif parsellerin Ticaret + Turizm + Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği Teklif-16957433, 2023/34 17.01.2023/139 31.01.2023 01.03.2023
Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, E:562 Parsel, Y: 1458 Ada 29 Parsel, 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Plan Değişikliği 161004038, 2023/35 17.01.2023/144 31.01.2023 01.03.2023 -
Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi 731 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Yenişehir İlçesi Nazım İmar Planı Sayısallaştırma ve Revizyonu Değişikliği NİP-161004004, 2023/4 12.01.2023/37 31.01.2023 01.03.2023
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 356-3562-3564-3565-3566 Adalara İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği NİP-161003406, 2023/9 12.01.2023/36 31.01.2023 01.03.2023
BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, HÜDAVENDİGAR MAHALLESİ, 4673 ADA 8 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ OSMANGAZİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - 2020/24 17.01.2023/146 31.01.2023 01.03.2023
Bursa İli Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi Yiğitler Otosansit arası ulaşım amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği UİP-161004006, 2022/200 17.01.2023/142 31.01.2023 01.03.2023
Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Gelişme Alanına İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Dğeişikliği NİP-161003739, NİP-161003752, 2023/10 17.01.2023/141 31.01.2023 01.03.2023
Mudanya İlçesi, Yalı Mahallesi, 1860 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği UİP-161003202, 2023/12 17.01.2023/157 23.01.2023 21.02.2023
BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, BALKAN MAHALLESİ 1069, 1161, 1355 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI KNİP-16199142, 2022/202 21.12.2022/11915 11.01.2023 09.02.2023
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi 4460 Ada 1 Ve 159 Parsellerin Sanayi Alanına Alınmasına İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği NİP-161000824, 2022/203 20.12.2022/1704 03.01.2023 01.02.2023
BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, ALAŞAR MAHALLESİ 4460 ADA 1 VE 159 PARSELLERİN SANAYİ ALANINA ALINMASINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ OSMANGAZİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ teklif, 2022/204 20.12.2022/1705 03.01.2023 01.02.2023
Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesi, 287 ada, 1-2 parseller ile 639 ada 7-8 parsellerin "Meskun Konut Alanı`ndan ve Park Alanı`ndan" "Mezarlık Alanı`na ve İbadet Alanı`na" alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği. NİP-16432017, 2022/205 20.12.2022/1706 03.01.2023 01.02.2023
BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, YUNUSELİ MAHALLESİ 6551, 6552, 6553, 6554, 6555 ADA MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İTİRAZLARI NİP-16314933, 2022/86 20.12.2022/1714 03.01.2023 01.02.2023 -
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Güngören Mahallesi, 101 Ada 1131 ve 1602 Parsellerin; Enerji Üretim Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Yol Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Güngören GES Nazım İmar Planı NİP-161000910, 2022/115 15.12.2022/1640 03.01.2023 01.02.2023
Bursa İli, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 149 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 150 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ve 151 ada 1,2 parsellerin; Ticaret Alanı ve Park ve Yeşil Alana alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği NİP-161000817, 2022/140 20.12.2022/1707 03.01.2023 01.02.2023
Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 4052 ada 39,40,41,42,43 parsellerin "Konut Alanı`ndan Ticaret Alanı`na" alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği NİP-161000844, 2022/156 15.12.2022/1639 03.01.2023 01.02.2023
Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 117 ada 74 ve 221 parsellerin Ticaret-Konut Alanına Alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Yenişehir İlçesi Nazım İmar Planı Sayısallaştırma ve Revizyonu Değişikliği NİP-161000839, 2022/194 15.12.2022/1642 03.01.2023 01.02.2023
Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 117 ada 74 ve 221 parsellerin Ticaret-Konut Alanına Alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Yenişehir İlçesi Nazım İmar Planı Sayısallaştırma ve Revizyonu Değişikliği NİP-161000839, 2022/194 15.12.2022/1642 03.01.2023 01.02.2023