Bursa İmar Plan Degisiklikleri

Arşiv Eski Arşiv
Plan PIN No Dosya No Meclis Karar Tarih ve Sayısı Askı Tarihi İlan Bitiş Tarihi Meclis Kararı Plan Plan Açıklama Raporu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 17.11.2023 tarih ve 7810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi 164 ada 9 parsel ve 823 ada 6 parsele ilişkin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği NİP-161036472, NİP-161036476, 2023/311 17.11.2023/7810 30.11.2023 29.12.2023
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 17.11.2023 tarih ve 7811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Karacabey İlçesi Canbalı Mahallesi 353 ada 9 ve 39 parsellere ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği NİP-161036483, NİP-161036484, 2023/312 17.11.2023/7811 30.11.2023 29.12.2023
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonu 161023048, 2023/233 17.10.2023/1410 27.11.2023 26.12.2023
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonu 161024005, 2023/234 17.10.2023/1411 27.11.2023 26.12.2023
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüferköy Mahallesi, 8448 ada, muhtelif parseller “Yol Alanı(10 m)”nın işlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi (Nilüferköy) Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 161036628, 2023/309 17.10.2023/1375 27.11.2023 26.12.2023