Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Seçkin Aydın

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Seçkin Aydın (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1290

E-Posta: seckin.aydin@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Birimimiz; 1 Şube Müdürü, 7 Memur,5 Sözleşmeli Memur, 29 Kadrolu İşçi, 15 Ofis Binted Personeli, 314 Temizlik ve Çay Ocağı Hizmeti Personeli ve 656 Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 1027personel ile çalışmalarını yürütmektedir.

 

Sunulan Hizmetler:


1)  Belediyemize ait binaların iç temizlik hizmetlerini ve hizmet alım iş ve işlemlerini yürütmek.

2)  Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yaptırılmasına ilişkin hizmet alım iş ve işlemlerini yürütmek.

3)  Belediyemize ait elektrikçisi olmayan birimlerin tüm elektrik arıza, bakım, onarım ve tesisat işlerini gerçekleştirmek. Elektrik abonelerini ve faturalarının takiplerini yürütmek.

4)  Asansörler arıza, bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.

5)  Paratoner, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör, meydan saatlerin taleplerini karşılamak, bakım ve onarımını yaptırmak.

6)  Alt ve üst geçitler, batçıklar, meydan ve camiler ile spor tesislerinin elektrik tesisat, bakım ve onarımını yaptırmak.

7)  Diğer birimlere teknik bilgi, iş gücü desteği sağlamak.

8)  Klima, kazan ve brülörlerin bakım ve onarımını yaptırmak.

9)Kurum dışından gelen talepler doğrultusunda mal ve malzeme temini yapmak.

10)Kamu kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlıklarından gelen tente, jeneratör, masa, sandalye vb. taleplerini karşılamak.

11)Güvenliği sağlanan bina ve tesislerin kamera sistemi ile hırsız alarm sistemleri taleplerinin uygunluğunu yürütmek.                      

 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 7- (1) Büyükşehir Belediyesine ait hizmet binaları ile protokol ve sözleşmeyle kullanımı yapılan binaların temizliğini yapar.

 • Büyükşehir Belediyesine ait elektrik aboneliklerinin yapılmasını sağlar, elektrik sağlayıcı tarafından düzenlenen elektrik faturalarını ödeme için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderir.
 • Elektrik görevlisi bulunmayan birimlerin elektrik bakım, onarım ve tesisat işlerini yapar.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ait bina, tesis vb. yerlerdeki asansör, meydan saati, güç kaynağı, jeneratör ve paratonerlerin bakımlarını yapıp arızalarını giderir, iş ve işlemlerini takip eder.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrik aboneliklerinin bilgilerini güncel tutarak fatura tüketim bilgi vb. kontrollerini sağlar.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrik aboneliklerinin yıllık tüketim hesaplarını yaparak ihtiyaç olan elektrik tüketim miktarının satın alınması için teknik şartnamelerini hazırlar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına ihaleyi gerçekleştirerek ihtiyaç olan elektrik enerjisinin satın alınmasını sağlar.
 • Büyükşehir Belediyesine ait yerlerdeki elektrik ve mekanik tesisatları ile ısıtma ve soğutma sistemlerinin bakım, onarım, periyodik muayene ve kontrollerinin yapılmasını sağlar.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ana Hizmet Binası’nın Acil Durum Planı’nı hazırlar ve güncel tutulmasını sağlar.
 • Müdürlüğü ile ilgili hizmet alım işlerini takip eder, teknik şartnamelerin hazırlar, hak ediş dosyalarını kontrol eder, ödeme için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına sevkini gerçekleştirir ve hizmet alım işlerinin aksamadan yürütülmesini sağlar.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri’ne dair kanun kapsamında özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
 • Hizmet alımı kapsamında görev yapan personellerin hizmet içi eğitimi almasını sağlar.
 • Özel Güvenlik Hizmet Alımı kapsamında görev yapan personelin ve güvenlik noktalarının; kontrol ekibi tarafından 24 saat esasına göre denetim ve kontrollerini gerçekleştirir, koordinasyonu sağlatır, belirli periyotlarda denetim ve kontrol ekibi ile ihtiyaçlarını karşılatır.
 • Mevcut elektronik güvenlik sistemlerinin (güvenlik kamera sistemi, hırsız alarm sistemi, bariyer, detektör, x-ray cihazı vb.) çalışır vaziyette bulunmasını kontrol eder, Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerden gelen talepleri değerlendirerek kurulum için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmalar yapar.
 • Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerden gelen güvenlik, temizlik ve hizmet işleri taleplerini değerlendirir ve personel görevlendirmesi yapar.
 • Yapılan çalışmalarda ekibi motive eder, verilen önerileri değerlendirir, gerektiğinde çalışmalarına katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur. Kendisine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve aralarında işbirliği kurar.
 • Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, personelinin katılmasını sağlar.
 • Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.
 • Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar.
 • Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.
 • Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar.
 • Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar.
 • Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar.
 • Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar.
 • İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda katkı çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar.
 • Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep (Ş.Ö.K) konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar.

 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Birimimiz; 1 Şube Müdürü, 7 Memur,5 Sözleşmeli Memur, 29 Kadrolu İşçi, 15 Ofis Binted Personeli, 314 Temizlik ve Çay Ocağı Hizmeti Personeli ve 656 Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 1027personel ile çalışmalarını yürütmektedir.

 

Sunulan Hizmetler:


1)  Belediyemize ait binaların iç temizlik hizmetlerini ve hizmet alım iş ve işlemlerini yürütmek.

2)  Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yaptırılmasına ilişkin hizmet alım iş ve işlemlerini yürütmek.

3)  Belediyemize ait elektrikçisi olmayan birimlerin tüm elektrik arıza, bakım, onarım ve tesisat işlerini gerçekleştirmek. Elektrik abonelerini ve faturalarının takiplerini yürütmek.

4)  Asansörler arıza, bakım, onarım işlerini gerçekleştirmek.

5)  Paratoner, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör, meydan saatlerin taleplerini karşılamak, bakım ve onarımını yaptırmak.

6)  Alt ve üst geçitler, batçıklar, meydan ve camiler ile spor tesislerinin elektrik tesisat, bakım ve onarımını yaptırmak.

7)  Diğer birimlere teknik bilgi, iş gücü desteği sağlamak.

8)  Klima, kazan ve brülörlerin bakım ve onarımını yaptırmak.

9)Kurum dışından gelen talepler doğrultusunda mal ve malzeme temini yapmak.

10)Kamu kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlıklarından gelen tente, jeneratör, masa, sandalye vb. taleplerini karşılamak.

11)Güvenliği sağlanan bina ve tesislerin kamera sistemi ile hırsız alarm sistemleri taleplerinin uygunluğunu yürütmek.                      

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Mahalle meydanlarına meydan saati takılması, oluşacak arızalarda bakım ve onarımlarının yapılması

1) Mahalle Muhtarlığı Talepleri

2) Mahalle Muhtarlıklarından Gelen Dilekçeler

3) Ş.Ö.K İle Yapılan Başvurular

10 Gün
Meydan, alt ve üsgeçit, bat-çıkların aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımlarının yapılması.

1) Mahalle Muhtarlığı Talepleri

2) Mahalle Muhtarlıklarından Gelen Dilekçeler

3) Ş.Ö.K İle Yapılan Başvurular

1 Gün
Alt ve üst geçitlerde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımlarının yapılması.

1) Mahalle Muhtarlığı Talepleri

2) Mahalle Muhtarlıklarından Gelen Dilekçeler

3) Ş.Ö.K İle Yapılan Başvurular

1 Gün
Belediye tesislerinde, sorumluluğumuzdaki elektrik arızalarının giderilmesi

1) Bilgi verilmesi (Telefon ,Dilekçe, ŞÖK)

1 Gün
Camilere tente verilmesi

1) Muhtarlığın veya derneğin dilekçe ile başvurması

10 Gün
Masa sandalye verilmesi

1) Muhtarlığın veya derneğin dilekçe ile başvurması

10 Gün