Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü - Murat AKDAŞ

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

Murat AKDAŞ (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1857

Fax: 0224 233 48 51

E-Posta: murat.akdas@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA


İdareye ilişkin bilgiler
Müdürlüğümüz; 1 müdür, 5 harita teknikeri, 3 şehir plancısı, 1 sosyolog, 2 inşaat mühendisi, 6 mimar, 1 harita mühendisi, 1 inşaat teknikeri, 1 kalem personeli olmak üzere toplamda 21 personel ile hizmet vermektedirSunulan Hizmetler

 • Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları ve yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlarda dahil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kanun uyarınca hazırlanan dönüşüm amaçlı imar planına uygun olarak iyileştirilmesini sağlamak için uygulama programları yapar.
 • Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edilmesi; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturulması, deprem riskine karşı tedbirlerin alınması veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulanabilir hale getirilmesini sağlar.
 • Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, Nazım Plan kararlarıyla uyumlu rehabilitasyonunu sağlar.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun bulunmasını sağlar.
 • Dönüşüm ve gelişim alanında yapılan mülkiyet analizi ve kamulaştırmaya esas detay alımlarının analiz ve sentezinin yapılarak alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi ve matematiksel paylaşım modelinin hazırlanmasını sağlar.
 • Müdürlük alanına giren yenilenmesi-geliştirilmesi gereken çöküntü alanlarında büyük projeler, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, kentsel geliştirme, kentsel koruma ve kentsel estetik projeleriyle kent vizyonunu belirler ve geliştirir.

İdareye ilişkin bilgiler
Müdürlüğümüz; 1 müdür, 5 harita teknikeri, 3 şehir plancısı, 1 sosyolog, 2 inşaat mühendisi, 6 mimar, 1 harita mühendisi, 1 inşaat teknikeri, 1 kalem personeli olmak üzere toplamda 21 personel ile hizmet vermektedirSunulan Hizmetler

 • Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları ve yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlarda dahil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kanun uyarınca hazırlanan dönüşüm amaçlı imar planına uygun olarak iyileştirilmesini sağlamak için uygulama programları yapar.
 • Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore edilmesi; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturulması, deprem riskine karşı tedbirlerin alınması veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini uygulanabilir hale getirilmesini sağlar.
 • Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, Nazım Plan kararlarıyla uyumlu rehabilitasyonunu sağlar.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun bulunmasını sağlar.
 • Dönüşüm ve gelişim alanında yapılan mülkiyet analizi ve kamulaştırmaya esas detay alımlarının analiz ve sentezinin yapılarak alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi ve matematiksel paylaşım modelinin hazırlanmasını sağlar.
 • Müdürlük alanına giren yenilenmesi-geliştirilmesi gereken çöküntü alanlarında büyük projeler, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, kentsel geliştirme, kentsel koruma ve kentsel estetik projeleriyle kent vizyonunu belirler ve geliştirir.