Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü - Muhammet Ali Ünlü

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Muhammet Ali Ünlü (Şb.Md. V.)

Telefon: Ruhsat Denetim İnceleme Servisi : 0224 716 2665 | Ruhsatlandırma ve CBS servisi 0224 716 2769

Fax: 0224 716 27 80

E-Posta: muhammet.unlu@bursa.bel.tr

Adres: Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası


HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Kazı Ruhsatı Verilmesi (Altyapı Kurumu İçin)

1) Arudep Programı Üzerinden Çizim İle Başvurulması

2) Yapılacak Kazı Metrajı İçin Hesaplanan Keşif Bedellerinin Yatırılması Ve Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atığı Belgesinin Getirilmesi.

15 Gün
Kazı Ruhsatı Verilmesi (Vatandaş İçin)

1) Arudep Programı Üzerinden Çizim İle Başvurulması,

2) Dilekçe İle Başvurulması

3) Yapılacak Kazı Metrajı İçin Hesaplanan Keşif Bedelinin Yatırılması Ve Katı Atık Belgesinin Getirilmesi.

15 Gün
Ruhsat İptali

1) Dilekçe Verilmesi

2) Keşif Hesaplanmış İse Gelir Tutarlarının Ödenmesi.

5 Gün
Teminat İadesi

1) Aykome Yönetmeliği Uyarınca Ruhsat Bitim Tarihinden 1 Yıl Sonra Yada Dilekçe İle Başvuru Tarihinden İtibaren Kabul İşlemlerinin Yapılması.

2) Vatandaş Tarafından Dilekçe İle Makbuz Aslının Sunulması

7 Gün
Süre Uzatım Başvurusu

1) Dilekçe Verilmesi.

2) Ruhsat Süresi Bitmeden (Süre Uzatım İstenecek Ruhsat Numarası İle Cadde Ve Sokak İsimlerinin Açıkça Belirtilmesi)Süre uzatım işlemi için tahakkuk ettirilen bedelin ödenmesi.

3 Gün
İmar Kanunu 23. Madde Uygulaması

1) Dilekçe İle Başvuru Yapılması

    A)Tapu Fotokopisi,

    B) İmar Durum Belgesi

    C)Alplikasyon Krokisi

    D)Nüfuscüzdanı Fotokopisi,

    E)Noter Onaylı Vekaletname(Vekalet Durumunda)

2) Yerinde Yapılan Tespit Sonucu Hesaplanan Keşif Bedelinin Yatırılarak Makbuzunun Sunulması

    A) %25 Ödenmesi Durumunda Kalan %75’lik Bedel İçin Noter Taahhütnamesi Sunulması

5 Gün