Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü - İbrahim AY

Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü

İbrahim AY (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 17 11

Fax: 0224 716 16 40

E-Posta: ibrahim.ay@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 A Blok Kat:1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İdari Bilgiler

Müdürlüğümüz 1 şube müdürü, 1 mali hizmetler uzmanı, 1 makine mühendisi, 1 fizikçi, 1 istatistikçi, 1 teknisyen ve 1 ofis destek personeli ile toplam 7 kişi ile hizmet vermektedir.

  • Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Planını hazırlamak ve belirli periyotlarda izlemek.
  • Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Temel Değerlerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
  • Performans Programını hazırlamak ve takibinin yapılmasını sağlamak.
  • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine etmek ve bu raporlardan hareketle İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak.
  • Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamak ve belirli periyotlarda izlemek.
  • Harcama birimlerinin çalışmalarını gösterir aylık faaliyet raporu ve ajanda bilgilerini belirli periyotlarda konsolide ederek, üst yönetime sunmak.
  • Belediye, bağlı kurum ve iştiraklerin tüm yatırım projeleriyle ilgili bilgilerin toplanarak proje yönetim sistemi üzerinden takip edilmesini sağlamak.
  • Belediye yatırımları hakkında Valilik Makamına 3 aylık periyotlarda sunum hazırlamak.
  • Belediye, bağlı kurum ve iştiraklere ait çeşitli verilerin istatistiki kayıtlarını oluşturmak.

İdari Bilgiler

Müdürlüğümüz 1 şube müdürü, 1 mali hizmetler uzmanı, 1 makine mühendisi, 1 fizikçi, 1 istatistikçi, 1 teknisyen ve 1 ofis destek personeli ile toplam 7 kişi ile hizmet vermektedir.