Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü - Ali Altınoğlu

Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü

Ali Altınoğlu (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 2904

E-Posta: ali.altinoglu@bursa.bel.tr

Adres: Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası

Özgeçmiş

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 11 Personel olmak üzere toplam 12 personel olarak hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler
• Belediye sınırları içerisinde, Bursa kentinin ihtiyaçları doğrultusunda Belediye stratejik planı ve bütçesi çerçevesinde tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınması çalışmalarını yürütmek; tarihi kültürel mirası koruma projelerinin fizibilite, müşavirlik, proje yapımı, mesleki kontrollük işlerinin yapımını sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunmak; onaylı projeleri Belediye’nin ilgili birimlerine yönlendirmek; yapım ihalesi, yapım ve kullanım aşamalarında talep gelmesi ve revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde projelerin revize edilmesini sağlamak.

• Koruma amaçlı projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını, tarihi ve kültürel eserlerin envanterini yayınlamak, tarihi miras bilgi sistemi kurmak.

• İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile kullanıcılar arasında koordinasyon sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve konusunda uzman kişilerin katılımları ile gerçekleştirilen Koruma Koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek.

• Koruma çalışmalarında halk katılımını sağlamak, halkın koruma konusundaki duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaların yaşatılması için modeller geliştirmek.

• Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projelerle ilgili yapılacak danışmanlık, proje hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. gibi ihale belgelerini hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje hizmet alım sürecini denetlemek, hakediş dosyası hazırlamak.

• Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projelerle ilgili yapılacak yap-işlet-devret ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak.

• Belediye toplam kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak; süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

• Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 11 Personel olmak üzere toplam 12 personel olarak hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler
• Belediye sınırları içerisinde, Bursa kentinin ihtiyaçları doğrultusunda Belediye stratejik planı ve bütçesi çerçevesinde tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınması çalışmalarını yürütmek; tarihi kültürel mirası koruma projelerinin fizibilite, müşavirlik, proje yapımı, mesleki kontrollük işlerinin yapımını sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunmak; onaylı projeleri Belediye’nin ilgili birimlerine yönlendirmek; yapım ihalesi, yapım ve kullanım aşamalarında talep gelmesi ve revizyonun teknik ve fonksiyonel olarak gerekliliğinin tespiti halinde projelerin revize edilmesini sağlamak.

• Koruma amaçlı projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını, tarihi ve kültürel eserlerin envanterini yayınlamak, tarihi miras bilgi sistemi kurmak.

• İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile kullanıcılar arasında koordinasyon sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve konusunda uzman kişilerin katılımları ile gerçekleştirilen Koruma Koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek.

• Koruma çalışmalarında halk katılımını sağlamak, halkın koruma konusundaki duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaların yaşatılması için modeller geliştirmek.

• Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projelerle ilgili yapılacak danışmanlık, proje hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. gibi ihale belgelerini hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje hizmet alım sürecini denetlemek, hakediş dosyası hazırlamak.

• Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projelerle ilgili yapılacak yap-işlet-devret ihalelerine ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak.

• Belediye toplam kalite anlayışı doğrultusunda bölümü ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak; süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

• Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Kültürel Miras (UNESCO) Eğitim Talebi

Dilekçe

1 Yıl (Eğitim Yılı İçerisinde)
Tarihi Yapıların Restorasyon Talebi

Dilekçe

30 Gün
Vatandaştan Gelen, Hizmet Binaları ve Bakım Onarım Talepleri

Dilekçe

30 Gün
Hakediş Talebi

Dilekçe

25 Gün
İş Denetleme Belgesi

Dilekçe

25 Gün
Kesin Hesap

Dilekçe

180 Gün
İş Deneyim Belgesi

Dilekçe

30 Gün
Teminat Çözüm Talepleri

Teminatın yarısı çözülecek ise -Talep Dilekçesi, -Geçici Kabul Tutanağı, Teminatın tamamı çözülecek ise; -SSK borcu yoktur belgesi. -Kesin hesap ve kesin kabulünün yapılmış olması şartı ile.

25 Gün
Kesin Kabul

Talep Dilekçesi

25 Gün
İş Durum Belgesi Talepleri

Talep Dilekçesi

25 Gün
İş Bitirme Belgesi

Talep Dilekçesi

30 Gün
Geçici Kabul

Talep Dilekçesi

30 Gün
Proje Talepleri

Talep Dilekçesi

12 Ay
Park Yapım Süreci

Vatandaş Başvuru Dilekçesi

12 Ay
Bakım Onarım Süreci

Vatandaş Başvuru Dilekçesi

1 Yıl
Kurumlardan Gelen Peyzaj Uygulama Talebi

Başvuru Dilekçesi

2 Ay
Şikayet, Öneri ve Katkı Başvuruları

Talep Dilekçesi

48 Saat
CİMER Başvuruları

Talep Dilekçesi

30 Gün