İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Mehmet Veysi Tutkun

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Mehmet Veysi Tutkun (Daire Başkanı)

Telefon: 0224 716 1401

Fax: 0224 7161424

E-Posta: mehmetveysi.tutkun@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 A Blok 2.kat 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

Soru: Eğitim olur ları hangi birim tarafından alınıyor ?

Cevap : Konu eğitimse ilgili birim tarafından eğitime gidecek personel isimleri eğitimin konusu ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir ve olur tarafımızdan alınır ilgili birime bilgi verilir. Ancak Kongre, konferans, sempozyum, yerinde izleme vs. ile ilgili ise olur ilgili birim tarafından alınır. 

Soru: Eğitim ile alakalı harcırah ve yolluk ücretleri nasıl ve hangi birim tarafından alınıyor?

Cecap : Eğitime giden personel eğitimin sonucunda biriminde göreve başladığında kendi birimi tarafından hazırlanan Harcama Talimatının ekinde Yurt İçi Görev Yolluğu, Konaklama Faturası (eğer konaklama içinde eğitim ise olmayacak), Ulaşım Biletleri (Şehirler Arası Biletler, Şehir İçi Ulaşım Araçları) ve Başkanlık Olur’u olacak şekilde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Soru: Staj tarihleri ve kontenjanları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yaz ve dönem stajyerleri ilgili birimlerden gelen stajyer talepleri doğrultusunda kontenjan belirlenir. Nisan ayı içerisinde kontenjan dahilinde başvurular alınmaya başlar.

Soru: Memur yemek hizmetinden nasıl yararlanılmaktadır?

Cevap: 657 Sayılı Devlet Memurlarına ve Sözleşmeli personele verilen bir hizmet olup, kurumumuzda göreve başlayan personel bir dilekçe karşılığı hizmet almaktadır. Personel çalıştığı fiili gün sayısına göre ücret yatırılmaktadır. İzin, istirahat, şehirdışı görevlendirmeler vb. fiili olarak kurumda olunmayan günler için hizmet alınamamaktadır.

Soru: Bir günlük yemek hizmeti bedeli ne kadardır?

Cevap: Yemek Hizmet Alım İhalesi doğrultusunda belirlenen bedel doğrultusunda hizmet verilmektedir.

Soru: BU-KART yüklemeleri (ulaşım ücreti) nasıl ve neye göre yapılmaktadır?

Cevap: BU-KART yüklemeleri işçi, memur ve sözleşmeli personelin Kurumsal Kartlarına, çalışan personelin işyeri ile ikamet ettiği adres arası toplu ulaşıma ve çalışılan fiili gün sayısına göre yüklemeler yapılmaktadır. Ayrıca adres değişikliği olduğunda yeni yol güzergâhı formu doldurularak tarafımıza verilmesi gerekmektedir.

Soru: Kurumsal İndirimli BU-KART (Memur)yüklemeleri hangi tarihler arası yapılmaktadır?

Cevap: Yüklemeler vizematikler de her ayın 15 ile 25’i arası yapılmaktadır. Bunun dışında kalan günlerde yapılmamaktadır. (Acemler yerleşkesi B Blokta vizematik bulunmaktadır)

Soru: Kurumsal Tam BU-KART (İşçi) yüklemeleri hangi tarihler arası yapılmaktadır?

Cevap: Yüklemeler vizematiklerde her ayın 1 (bir) inde itibaren yapılabilmektedir. Belirli bir bitiş süresi bulunmamaktadır.

Soru: Personel Kimlik Kartı nedir?

Cevap: Kurumumuza yeni başlayan personelin bütün nüfus bilgilerinin olduğu tanıtıcı karttır. Bir form ve bir fotoğraf karşılığında personel kimlik kartı verilmektedir.

Soru: Personel Kimlik Kartımı Kaybettim Ne Yapmam Lazım?

Cevap: Personel Kimlik Kartları bütün nüfus bilgilerini içerdiğinden kayıp ya da çalınması durumunda derhal en yakın karakola gidilerek bilgi verilmeli ve alınan evrakla kurumumuza dilekçe karşılığında başvurulmalıdır.

Soru: Personel Giriş-Çıkış Kartımı Kaybettim Ne Yapmam Lazım?

Cevap: Birimimize bir dilekçe ile başvurulmalı yeni giriş çıkış kartı verilinceye kadar geçici kart verilmekte daha sonra yeni kartı gelince geçici kart teslim alınmaktadır.

Soru: Arkadaşımla aynı tarihte girmemize rağmen maaşımız neden farklı ?

Cevap: Aynı tarihte ve aynı unvanda işe başlamak demek bordroların da aynı olması anlamına gelmediğinden kişinin kendini kıstas tuttuğu diğer personelin ve kendisinin bordroları incelenerek farkının   neden kaynaklandığı açıklanır.

Soru: Rapor  aldım ne yapmam gerekir? (İşçi ve Sözleşmeli Personel)

Cevap: 2 günden fazla rapor alan işçi ve sözleşmeli personelin aldığı iş göremezlik belgelerini çalıştığı birim aracılığı ile bir üst yazıyla rapor bitim tarihinden önce birimimize bildirilmesi gerekir.

Soru: İstirahatlıydım  neden istirahat paramı alamadım ? (İşçi Personel)

Cevap : 2 gün üstü raporlarda üst yazıyla Müdürlüğümüze gelen iş göremezlik belgeleri günü gelince SGK ‘nın sitemine  girişi yapılmakta olup, SGK tarafından anlaşmalı kurumlar tarafından yatırılmaktadır. Olası sorunun SGK dan kaynaklandığı belirtilir.

Soru: İş göremezlik aldım maaşımdan nasıl kesilecek? (Sözleşmeli personel)

Cevap : Sözleşmeli personelin bir yıl içinde 30 güne kadar rapor aldığı taktirde primlerinin tam yattığı maaşını tam aldığı ancak  SGK dan raporuna karşılık almış olduğu meblağın kuruma yatırılması gerektiği bilgisi verilir. 

Soru:Emekli İkramiyesi ne zaman ödenecek ? (İşçi personel)

Cevap :İkramiyenin zamanları toplu sözleşmede belirlenen tarihlerde tahakkuk ettirilerek Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmekte olup olası geç kalınmalarda bilginin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından veya yetkili sendikadan alınması gerekmektedir

Soru: ikramiyen ne kadar ne zaman alabilirim ? (Emekli işçi personel)

Cevap : İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden gelen hizmet cetveline göre hesaplanan meblağ tutarı söylenerek ödeme için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yönlendirilmektedir.

Soru: Geçen ay maaşımla bu ay arasında neden fark var?

Cevap : Maaşlardaki azalmalar genellikle Gelir Vergisi dilimlerinin değişmesi sonucu vergi  kesintisinin artışından (çoğunlukla yılın II. Yarısında) , bir yıl içinde toplam 7 günü aşan istirahat raporları sonrası yapılan kesintilerden, personelin özel bir durumundan kaynaklanan (Sayıştay zimmeti, kişi borcu, maaş borcu v.s.) kesintilerden meydana gelmektedir. Ancak bu sebepler dışında bir fark gözüküyor ise bize ulaşınız.

Soru: Aile durum bildirim belgesini hangi durumlarda değişiklik bildirimi verilmesi gerekir?

Cevap : Daha önce bildirimde bulunulmuş olan bilgilerde değişiklik olması durumunda değişiklik bildirimi verilmesi gerekir. (Doğum ve vefat). Genel bildirimler her yıl tüm personelden Kasım ve Aralık aylarında toplanır.

Soru: Evlenme, ölüm, sünnet, öğrenim v.b. gibi sosyal yardımları alabilmem için ne ne yapmam lazım? (İşçi personel)

Cevap : Toplu sözleşme kapsamındaki işçi personelin bir dilekçe ekinde sosyal yardıma konu olan  olayı kanıtlayıcı nitelikteki belgeyi (ölüm belgesi, sünnet raporu, evlilik cüzdanı v.s.) genel evraka teslim eder, takip eden ilk tahakkuk döneminde söz konusu sosyal yardım yapılır.

Soru: Doğum yardımı almam için ne yapmam lazım?

Cevap : İlgili yönetmelik hükmü gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca on-line olarak yürütülen bir sistem kurulasıya kadar, personelimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayınlanan Doğum Yardımı Başvuru dilekçeleri doldurularak belediyemize teslim edilecektir. Belediyemiz söz konusu dilekçeleri toplu olarak  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Soru: İşçi personele hizmet ikramiyesi hangi dönemlerde (10-15-20-25 hizmet yılları) ve nasıl alabilirim.(işçi personel)

Cevap : Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan personelin belirli hizmet yıllarında teşvik ikramiyesi ödemeleri gerçekleştirilmesi için gerekli hizmet yılları takibi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından yapıldığından çalışan personelin bu konuda herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur.

Soru: Kefalete tabi görevde çalıştım kefalet kesintilerimi nasıl geri alabilirim?

Cevap : Kefalete tabi görevinden ayrıldığı tarihten itibaren ilk taksiti için bir dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi ile birimimize müracaat ettikten sonra 3 ay içinde 2. taksiti için dilekçe ile Kefalet Sandığına müracaatını yaptıktan sonra takip eden  3 yıl sonunda alır. 

Soru: MEMURUN KULLANABİLECEĞİ İZİN HAKLARI NELERDİR VE SÜRELERİ NE KADARDIR?

 Cevaplar: 
Yıllık izin: 
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün, 
hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Ayrıca memur personel içinde bulunduğu yıl ile bir önceki yılın izinini kullanabilir. Önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları yanar.
Mazeret izni: 
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. 
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni 
Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da 
Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. 
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat,
İkinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
(Ek: 20/2/2014-6525/7 md.) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir. 
Aylıksız izin: 
Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. 
Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden 
Eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. 
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. 
Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

Soru :MEMURA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI NELERDİR VE SDS Yİ NASIL ETKİLER?

Cevap:
Disiplin cezalarının çeşitleri:
A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezası alması halinde Sosyal Denge Tazminatının 1/4’ ü 1 ay süre ile kesilir.
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezası alması halinde Sosyal Denge Tazminatının 2/4’ ü 1 ay süre ile kesilir.
C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
Maaş kesim cezası alması halinde Sosyal Denge Tazminatının 3/4’ ü 1 ay süre ile kesilir.
D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması halinde Sosyal Denge Tazminatının tamamı 1 ay süre ile kesilir.
E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Soru: SDS de kesintilere sebep diğer nedenler nelerdir?

Cevap: Geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar, 
Doğum izninde olanlar, 
Yılda 7 günden fazla rapor alanlar (01.01.2014) tarihinden itibaren) 
(Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan hallerde alınan raporlar ile görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi ve istirahat süreleri hariç) ile 
Ücretsiz izin alanlar görevden uzak kaldıkları süre içerisinde bu yardımdan yararlandırılmazlar.

Soru: Başka bir kuruma nakil olmak istiyorum ne yapmalıyım?

Cevap: Dilekçe ile nakil gidilmesi düşünülen kuruma kişi bilgilerini içeren dilekçe ile müracaat eder. Müracaatı uygun görülürse Belediyemize muvafakat verilmesi için yazı yazılır. Belediyemiz olumlu muvafakat verirse gitmek istediği kurum atama işlemini gerçekleştirir ve Belediyemize bilgi vererek ayrılışını ve dosyasını ister.
Maaş Nakil Bildirimi düzenlenerek 1 nüshası kişiye verilir. İlişik Kesme Belgesi düzenlenerek gerekli imzalar alınır. Kişinin dosyası düzenlenerek ataması yapılan kuruma gönderilir. Ayrılış tarihinden itibaren il dışı ise 15 gün içinde başlaması gerekir.Aynı il de ise ertesi gün başlaması gerekir.

Soru: Görevde yükselme ve unvan değişikliği nasıl olur?

Cevap: Her yılın ocak ayında ilgili yönetmelik gereğince Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda sınavın açılıp açılmayacağı kararı verilir. Karar olumlu ise duyuru yapılır ancak olumsuz ise açılmayacağı valiliğe bildirilir.

Soru: Devlet memuruyum nasıl emekli olabilirim?

Cevap: 5510 ve 5434 sayılı kanunlar gereği kadınlar için 20 yıl erkekler isinse 25 yıllık toplam hizmet süresi ve kanun gereği kademeli yaşa tabi olunduğundan tarafımıza direk sorulması gerekmektedir.

Soru: Amirlerin izin, istirahat v.b. gibi durumlarda yerine kim vekalet ediyor?

Cevap: Birimlerden talep edilen 1.ve 2.vekil isimleri doğrultusunda tarafımıza bildirilen isimler ile ilgili vekalet onayı alınır. Gerçekleşen izinlerde yetkiler ilgili kişilere tarafımızdan sisteme tanıtılır ve BELSA’da Ortak uygulamalar başlığında Vekalet listesinden bakılmalıdır.

Soru:  Emekliliğimi ne zaman dolduruyorum, dilekçemi nereye vericem

Cevap: 
Kişi emeklilik dilekçesini birimine verir ve birimi tarafından bize gönderilir 
Yapılan hesaplamada SGK’lı ilk işe giriş tarihine göre, yıl, yaş dikkate alınarak emeklilik tarihi hesaplınır. 
Kişinin kurumumuzdan ayrılmak istediği tarih belirlenirken kişinin mağdur olmaması için birkaç gün önceden dilekçesi işleme koyulur. 
Ancak her kişi için ayrı hesaplama olabileceğinden kişinin öncesinde tarafımıza başvurmasında fayda vardır.

Soru: Yıllık izin sürem ne kadar ve nasıl kullanabilirim.

Cevap: Yılık izinlerdeki kullanım süreleri TİS ile belirlenir. Bunlar; 
a.1 1 yıldan başlayarak 5 yıla kadar olanlara (5 yıl dahil) 20 iş günü
a.2 6 yıldan başlayarak 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) 28 iş günü
a.3 11 yıldan başlayarak 15 yıla kadar olanlara (15 yıl dahil) 30 iş günü
a.4 16 yıldan başlayarak daha fazla hizmeti olanlar  32 iş günü
belirlenmiş olup bu izinlerini 4857 SK gereği yıl içerisinde 3’e bölünerek ve en az bir iznini 10 gün ve fazlasını kullanması gerekmektedir. 
İşçi personelde yıllık izinlerde hafta tatili ve resmi tatiller dikkate alınmamakta sadece çalışma günü olarak hesaplanmaktadır. Bu sebepten dönüş tarihi doğru bilinmelidir.

Soru: Ücretli Sosyal izinler ve sosyal yardımlar  (işçi personel)

Cevap:
Sosyal izinler ve sosyal yardımlar belgelenmesi ve bir dilekçe ile tarafımıza gönderilmesi halinde TİS’e göre verilmektedir.

Soru: Yer değişikliği nasıl yapılıyor.

Cevap: 
Yer değişikliği talep eden personel kendi çalıştığı birime dilekçe vermesi ve ilgili birimin tarafımıza yazacağı görüş doğrultusunda ve kurum ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Soru: İşçi personelde unvan değişikliği nasıl oluyor? (İşçi personel)

Cevap: 
İşçi personel veya birim personel için unvan değişikliği talep edebilir ve ilgili personelin belgeye yada tecrübesine bakılarak değerlendirme yapılır.

Soru: Fazla Mesai toplamı nasıl hesaplanır? (İşçi Personel)

Cevap: 
İşçilerin 4857 sayılı İş Kanunu gereği fazla çalışma süreleri toplamda 270 saatten fazla olmaz denildiğinden işlemler buna göre yapılmaktadır.

Soru: Kimler Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) talebinde bulunabilirler?

Cevap: 5682 sayılı Pasaport Kanunu gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapmakta olan birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarında bulunan memur personele Hususi Damgalı Pasaport talebinde bulunabilirler. Ancak kişinin kazanılmış derece kademesi öğrenim durumuna göre ilerlemekte ve (3/1,2/1,1/1) olması kadrosunun da 3,2,1. derecede olması anlamına gelmez. İşgal edilen kadro derecesi; öğrenim durumu, kadro unvanı ve kadro kütüğüne göre belirlenen kazanılmış derece kademesine uygun olmalıdır.

Soru: Hususi Damgalı Pasaport talebine nasıl başvurabilirim?

Cevap: Kadro derecesi uygun personel kendisi eşi ve çocukları için Hususi Damgalı Pasaport talebinde bulunabilirler. Talep edilen kişiler için kimlik fotokopisi ve bir adet pasaport için çekilmiş vesikalık fotoğrafı dilekçe ekinde tarafımıza verilmesi gerekmektedir. Tarafımızca doldurulan form Emniyet Müdürlüğüne gönderilmek üzere imzaya sunulur ve imzadan gelen evrak kişiye verilir. 
Not:   Hususi Damgalı Pasaport Emniyet Müdürlüğü tarafından verilmekte olup kurumumuz sadece ilgili personelin kadro derecesini gösterir belgeyi onaylamaktadır.

Soru: Tam Zamanlı Sözleşmeli personelin  hangi izin hakları vardır?

Cevap: 5393 sayılı  Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. Fırkası Gereğince Tam Zamanlı  Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesinin  12. inci ve 13. üncü maddelerin de belirtilen izinler dışında izin hakkı bulunmamaktadır.
“Madde 12 – Bursa Büyükşehir Belediyesinde/İl Özel İdaresinde/Birliğinde sözleşmeli personel olarak bir hizmet yılını doldurmuş olmak kaydıyla 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri toplamı on yıla kadar olan sözleşmeli personele bir takvim yılı içerisinde yirmi gün, toplam hizmet süresi on yıldan fazla olanlara ise otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Yılı içerisinde kullanılmayan izinler ertesi yıla devredilemez ve kullanılmayan izin süreleri için ayrıca ücret ödenemez.
Madde 13 –Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum  izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebi ile Sosyal güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.”

Soru: Üst Öğrenim bitirdim intibakım nasıl yapılır?

Cevap: Tarafımıza bir dilekçe ile (diploma fotokopisi ekte) başvurulması halinde dilekçe tarihini takip eden ilk maaş dönemine yetişecek şekilde öğrenim intibakınız yapılır.

Soru: Özel sektörde çalıştım ne yapmam gerekli?

Cevap: Tarafımıza bir dilekçe ile durumunuzu beyan etmeniz yeterlidir. Sonrasında ilgili personel için SGK dan çalışma durumu gösterir belge istenir ve personelin memuriyete başlama tarihine göre işlem yapılır. Eğer kişi Teknik, Sağlık ve Avukatlık hizmetinde çalışıyor ise SGk dan gelen doğrultusunda ilgili şirketlerden diplomasına uygun çalıştığını belgelendirmesi halinde kazanışmış hak aylığı yönünden intibakı yapılacaktır.

Soru: Yer değişikliği talebi nasıl yapabilirim? (Memur Personel)

Cevap: Yer değişikliği talepleri direk tarafımıza değil görevli bulunduğunuz Şube Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Tarafımıza ulaşan yer değişikliği talebi ilgili personelin kadro durumuna kişi ve kurum ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmaktadır.

Soru: Aday memurun yıllık izni var mıdır asalet onaylanma süresi ne kadardır?

Cevap: Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fala olamaz  ve asaleti onaylana kadar başka kurumlara nakli yapılamaz. Ayrıca 1 yıldan az hizmeti olanların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır.

Soru: Memur derece kademesi nedir?

Cevap: 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi memur öğrenim durumuna göre ( lise 13/3, meslek lisesi 12/2, önlisans 10/2, lisans 9/1 ..) derece kademesi ile göreve başlar. Asalet tasdiki ile terfi tarihi hesaplanan personel her yıla 1 kademe her 3 yıla bir derece almak şartı ile öğrenim durumuna göre ilerleyebileceği derece kademesine kadar ilerler. (önlisans-lisans 1/4 , lise 3/8 olumlu sicil ile 2/6, ortaokul 5/9 olumlu sicil ile 4/9, ilkokul 7/9 olumlu sicil ile 6/9)

Soru: Olumlu sicil nedir?

Cevap: 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması kaldırılmış olup artık disiplin cezası almama şartı getirilmiştir. 657 sayılı Kanunda, sicil baz alınarak kademe ve derece ilerlemesi uygulanmakta olan iki düzenlemenin (37 ve 64. Maddeler) nasıl uygulanacağı konusunda, 6111 sayılı Kanunda iki geçiş hükmü yer almıştır. Bunlar;
37. maddeye ilişkin olarak konulan geçici hüküm şu şekildedir:
"B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır."
64. maddeye ilişkin geçiş hüküm şu şekildedir:
"C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır."
Denilmekte olduğundan iş ve işlemler buna göre yapılmaktadır.

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışıyorum. Emeklilik sürecim nasıl başlıyor?

CEVAP: - Emekli olmak isteyen personel İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğüne müracaat eder.
- Birim personeli tarafından hizmeti ve evrakları kontrol edilir. Hak edip etmediği personele bildirilir.
- Emeklilik şartlarını taşıyorsa ayrılmak istediği tarihten bir hafta önce 2 adet fotoğraf ile kimlik fotokopisini teslim ederek ve matbu olan Emeklilik Belgesini imzalayarak süreç başlatılır.
- Emeklilik Belgesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Genel Sekreter tarafından imzalanır.
- Emekli olacak personelin birimine ayrılış tarihini bildirir yazı yazılır.
- İlgili birimden ayrılış tarihi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğüne gönderilir.
- Personele ilişik kesme belgesi verilir ve formda isimleri yazılan kişilere imzalatılıp formu iade etmesi söylenir.
- Emekli olacak personel Mal Beyanını doldurup İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğüne teslim eder.
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına(ANKARA) emekli maaşı bağlanabilmesi ile ilgili yazı ve ekleri kurum tarafından ya da ilgili personel tarafından posta ile gönderilir.
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından maaş bağlandığına dair yazı İnsan Kaynaklarına ve kişiye dağıtımlı gönderilir.
- Kişi, maaşı ve tazminatını ilgili dekontlar ile gelen yazıda belirtilen bankadan çeker.
- -Emekli maaşı bağlandıktan sonra emekli harcırahını alabilmesi için kendi birimine dilekçe verir.
- Dilekçe üzerine birimi harcama talimatını düzenleyip Mali Hizmetlere gönderir.
- Kişiye gerekli ödeme yapılır.