Fen İşleri Dairesi Başkanlığı - Hakan BEBEK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hakan BEBEK (Daire Başkanı )

Telefon: 0224 716 2833

Fax: 0224 716 28 99

E-Posta: hakan.bebek@bursa.bel.tr

Adres: Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi Fuar Caddesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 2. Kat 16090 BURSA

Özgeçmiş

Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

(1)Belediye Başkanınca ataması yapılan Daire Başkanı tarafından, daire başkanlığını Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda sevk, idare ve temsil etmek.

(2)Bursa Büyükşehir Belediyesi stratejik planına ve bütçesine uygun olarak, Daire Başkanlığının görev alanında yer alan ve yıllık performans programlarına uygun tüm yatırım, plan ve projeleri gerçekleştirmek.

(3)Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Etüd Proje Şube Müdürlüğü, Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü bünyesinde hedeflenmiş plan çerçevesinde alt ve üst yapıların; planlaması, projelendirilmesi, uygulanması ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

(4)Vatandaşlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini çalışma koşullarını düzenlemek ve takip etmek.

 (5)Daire başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

(6)Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak.

(7)Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(8)İlgili Kanun ve yönetmelik çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye göre her türlü teknik desteği vermek.

(9)Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(10)Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlamak, çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olmak.

(11)Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.

(12)Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlamak.

(13)Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.

(14)Mesai Saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve daire başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

(15)Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş - sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

(16)Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda daire başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.

(17)İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 (18)Yapılan yatırımların izleme raporlarını Genel Sekreterliğin tespit ettiği periyotlarda sunmak, brifing vermek, istenildiğinde yazılı ve görsel tanımları (fotoğraf, slayt gösterisi, maket) sergi ve seminerleri Başkanlıkça belirlenecek yer ve mekanlarda düzenleyerek tanıtmak.

(19)Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek.

Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları

(1)Belediye Başkanınca ataması yapılan Daire Başkanı tarafından, daire başkanlığını Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda sevk, idare ve temsil etmek.

(2)Bursa Büyükşehir Belediyesi stratejik planına ve bütçesine uygun olarak, Daire Başkanlığının görev alanında yer alan ve yıllık performans programlarına uygun tüm yatırım, plan ve projeleri gerçekleştirmek.

(3)Daire Başkanlığına bağlı olan Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, Etüd Proje Şube Müdürlüğü, Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü bünyesinde hedeflenmiş plan çerçevesinde alt ve üst yapıların; planlaması, projelendirilmesi, uygulanması ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

(4)Vatandaşlardan gelen talepleri, resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini çalışma koşullarını düzenlemek ve takip etmek.

 (5)Daire başkanlığı bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

(6)Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak.

(7)Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(8)İlgili Kanun ve yönetmelik çerçevesinde diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık Makamınca yapılacak görevlendirmeye göre her türlü teknik desteği vermek.

(9)Daire Başkanlığı personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(10)Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlamak, çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olmak.

(11)Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.

(12)Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlamak.

(13)Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.

(14)Mesai Saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve daire başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

(15)Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş - sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

(16)Bursa Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda daire başkanlığı ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak,  bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak, aksayan yönlerle ilgili iyileştirmeler yapmak.

(17)İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 (18)Yapılan yatırımların izleme raporlarını Genel Sekreterliğin tespit ettiği periyotlarda sunmak, brifing vermek, istenildiğinde yazılı ve görsel tanımları (fotoğraf, slayt gösterisi, maket) sergi ve seminerleri Başkanlıkça belirlenecek yer ve mekanlarda düzenleyerek tanıtmak.

(19)Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini yapmak; ihale mevzuatına göre ihale yetkililiği ve harcama yetkililiği görevlerini yürütmek.