Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü - Ahmet Beşiktepe

Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

Ahmet Beşiktepe (Şb. Md. V.)

Telefon: 0224 716 13 40

Fax: 0224 716 13 41

E-Posta: ahmet.besiktepe@bursa.bel.tr

Adres: Eski Gemlik Yolu Üzeri Küçükbalıklı Mh. Demirtaş Yolu Cad. No:585 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İDARİ BİLGİLER :

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdür V.(Makine Mühendisi) , 4 Atölye Şefi (Makine Mühendisi Memur) , 1 İdari Şef (Memur) ,   1 Tekniker (Sözleşmeli Memur), 3 Teknisyen (Memur), 1 Makine Mühendisi (Binted) , 35 Kadrolu işçi , 55 Binted Personeli olmak üzere toplam 101 kişi ile hizmet vermektedir.Misyonumuz
Belediyemiz Bünyesinde hizmet veren tüm araç ve iş makinalarının bakım ve onarımını yapmak sureti ile her an hizmete hazır tutmak.

Sunulan Hizmetler

 •  Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı birimlere ait 881 adet motorlu-motorsuz her türlü araç ve iş makinelerinin periyodik bakım, onarım ve tamirini yapmak ve yaptırmak,
 •  Müdürlüğe ait Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,
 •  Belirlenen Kurumsal Stratejik Hedefler doğrultusunda Performans kriterleri oluşturup, bu politikalara uygun çalışmaları raporlayarak, takibini yapmak, performans gerçekleşmelerini izlemek ve bağlı birimlerin çalışmalarında lojistik destek hizmetleri vermek ve sağlamak.
 • İş Sağlığı ve İş güvenliği konusunda Atölyelerde çalışan personelin bilgilendirilmesi, koruyucu ekipman kullanımının sağlanması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 •  Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü atölyelerde çalışan memur, işçi ve diğer statüde çalışan personelin aylık puantajlarını hazırlamak, onaylamak, süresi içinde ilgili dairelere ulaştırmak ve dahilindeki alanlarda iş güvenliğini sağlamak.
 •  Atölyelerde çalışan personelin teknik olarak yetkinliğinin artırılması kapsamında eğitmek ve desteklemek,
 •  Şube Müdürlüğü bünyesindeki atölyeler arasında koordineyi sağlamak, iş ve işlemlerin takibini yapmak,
 •  Belediye birimlerinin hizmetinde bulunan her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanın bakım ve tamiri için ihtiyaç duyulan yedek parça talep işlemlerini takip ve kontrol ederek, ilgili mevzuat doğrultusunda temin etme amacıyla taleplerini hazırlamak,
 •  Araçların bakım onarım ve işletme masraflarının çıkartılarak yıllık birim maliyet hesaplarının yapılmasını sağlamak,
 •  Müdürlüğe ait demirbaş malzemelerin giriş-çıkış ve sicil kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Belediyemiz araç parkında bulunan motorlu-motorsuz her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanların ekonomik kullanım ömürleri ile ilgili Taşıt/İş Makinesi muayene ve kontrol raporları hazırlayarak ilgili birimlere bildirmek,
 • Belediyemiz araç parkında bulunan her türlü araç ve iş makinelerinin maddi hasarlı trafik kazalarında, birimlerden gelen kaza raporlarına göre Hasar Bilgi Formu düzenleyerek, kaza esnasında hasar gören kısımların tamirini yapmak/ yaptırmak,
 •  Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı; İlçe, Belde, Mahalle ve Köy gibi yerleşim birimlerinin ihtiyaçları olan muhtelif taleplerin karşılanmasını sağlamak.( Tabela, saat, bayrak direği vb.)

(1)Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlere ait araç ve iş makinelerinin Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü atölyelerinde, şantiye, arazi vb. alanlarda bakım ve onarım işlemlerini yürütülmesini sağlar.

 • 6360 sayılı yasa ile il sınırlarına çıkarılan hizmet alanları içerisinde imalatı talep edilen kent mobilyalarını (köy giriş-çıkış levhaları, bayrak direği) destekleme projesi kapsamında gerçekleştirilen imalatları yapmak veya yaptırmak.

 

 • Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin çalışmalarında lojistik destek hizmetleri verir.
 • Kaza yapan araç ve iş makinelerinde meydana gelen hasarlı kısımların tamirini yapar veya dış imkanlarla yaptırır. Hasar bilgi formunu düzenleyerek Makine İşletme Şube Müdürlüğüne gönderir.
 • Biriminde yapılacak olan düzeltici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki faaliyet grup çalışmalarına katılır, personelinin katılmasını sağlar.
 • Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.
 • Müdürlüğüne ait Bütçeyi hazırlar.
 • Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.
 • Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerini yapar.
 • Kurumu ve Müdürlüğü ile ilgili gerekli resmi yazışmaları yapar.
  • Üst makamdan istenilen rapor, bilgi ve belgeleri hazırlar.
  • Müdürlüğünde görevli personelin iş dağılımını yapar, birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlar, gerekli görülen hallerde hizmet içi eğitimine katılmasını sağlar.
  • İSO, Stratejik plan ve kalite çalışmalarına geliştirme ve hazırlama hususunda katkı çalışmaları yapar. Birimine ait raporları, belge ve bilgileri hazırlar. Üst makamlar tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eder ve alınan talimatların uygulanmasını sağlar.
  • Kuruma Daire Başkanlığı adına veya görev alanına ait şikayet, öneri, talep (Ş.Ö.K)  konularını inceler ve cevap verilmek üzere Daire Başkanlığına sunar.

İDARİ BİLGİLER :

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdür V.(Makine Mühendisi) , 4 Atölye Şefi (Makine Mühendisi Memur) , 1 İdari Şef (Memur) ,   1 Tekniker (Sözleşmeli Memur), 3 Teknisyen (Memur), 1 Makine Mühendisi (Binted) , 35 Kadrolu işçi , 55 Binted Personeli olmak üzere toplam 101 kişi ile hizmet vermektedir.Misyonumuz
Belediyemiz Bünyesinde hizmet veren tüm araç ve iş makinalarının bakım ve onarımını yapmak sureti ile her an hizmete hazır tutmak.

Sunulan Hizmetler

 •  Bursa Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı birimlere ait 881 adet motorlu-motorsuz her türlü araç ve iş makinelerinin periyodik bakım, onarım ve tamirini yapmak ve yaptırmak,
 •  Müdürlüğe ait Aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,
 •  Belirlenen Kurumsal Stratejik Hedefler doğrultusunda Performans kriterleri oluşturup, bu politikalara uygun çalışmaları raporlayarak, takibini yapmak, performans gerçekleşmelerini izlemek ve bağlı birimlerin çalışmalarında lojistik destek hizmetleri vermek ve sağlamak.
 • İş Sağlığı ve İş güvenliği konusunda Atölyelerde çalışan personelin bilgilendirilmesi, koruyucu ekipman kullanımının sağlanması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 •  Makine Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü atölyelerde çalışan memur, işçi ve diğer statüde çalışan personelin aylık puantajlarını hazırlamak, onaylamak, süresi içinde ilgili dairelere ulaştırmak ve dahilindeki alanlarda iş güvenliğini sağlamak.
 •  Atölyelerde çalışan personelin teknik olarak yetkinliğinin artırılması kapsamında eğitmek ve desteklemek,
 •  Şube Müdürlüğü bünyesindeki atölyeler arasında koordineyi sağlamak, iş ve işlemlerin takibini yapmak,
 •  Belediye birimlerinin hizmetinde bulunan her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanın bakım ve tamiri için ihtiyaç duyulan yedek parça talep işlemlerini takip ve kontrol ederek, ilgili mevzuat doğrultusunda temin etme amacıyla taleplerini hazırlamak,
 •  Araçların bakım onarım ve işletme masraflarının çıkartılarak yıllık birim maliyet hesaplarının yapılmasını sağlamak,
 •  Müdürlüğe ait demirbaş malzemelerin giriş-çıkış ve sicil kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Belediyemiz araç parkında bulunan motorlu-motorsuz her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanların ekonomik kullanım ömürleri ile ilgili Taşıt/İş Makinesi muayene ve kontrol raporları hazırlayarak ilgili birimlere bildirmek,
 • Belediyemiz araç parkında bulunan her türlü araç ve iş makinelerinin maddi hasarlı trafik kazalarında, birimlerden gelen kaza raporlarına göre Hasar Bilgi Formu düzenleyerek, kaza esnasında hasar gören kısımların tamirini yapmak/ yaptırmak,
 •  Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı; İlçe, Belde, Mahalle ve Köy gibi yerleşim birimlerinin ihtiyaçları olan muhtelif taleplerin karşılanmasını sağlamak.( Tabela, saat, bayrak direği vb.)
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Mahalle Giriş-Çıkışlarına Tanıtım Tabelası Hizmeti

1) Dilekçe

2) Şikâyet Öneri Kaydı

20 Gün
Mahallelere Bayrak Direkleri Montajı

1) Dilekçe

2) Şikâyet Öneri Kaydı

20 Gün