Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Semih ÖZ

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Semih ÖZ (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 11 66

Fax: (0224 ) 716 35 77

E-Posta: veteriner.sbmd.@bursa.bel.tr

Adres: Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulv.Buski Yerleşkesi S Blok

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları:

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü, 9 Veteriner Hekim, 1 Gıda Yüksek Mühendisi, 1 Biyolog, 2 Ziraat Mühendisi, 1 Veteriner Sağlık Teknikeri, 1 Sağlık Memuru, 1 Gıda Teknisyeni, 1 Hemşire, 3 İşçi ile hizmet verilmektedir.  Ayrıca Hizmet Alımı kapsamında  “Çevre Sağlığı İlaçlama”  faaliyetleri Tarım A.Ş tarafından 231 personel ile gerçekleştirilmektedir.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak; Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulv.Buski Yerleşkesi S Blok  adresinde hizmet vermektedir.

Soğukkuyu Mahallesi Soğukkuyu Cad. No:2 adresinde “Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde” hayvan sağlığı faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1 Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde kent zararlıları ile mücadele ederek halk sağlığını, yeşil alanlarda çeşitli afit mücadelesi ile bitki sağlığı ve gelişimini korumak amacıyla çalışmalar yapar.
2 Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde meydana gelebilecek çeşitli salgın hastalıklar ve zoonozlarla mücadelede İl Tarım Müdürlüğü ile koordinasyon içinde çalışır.
3 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında ya da ani hayvan ölümleri olduğunda veteriner hekimin raporu doğrultusunda durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bildirir ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygular.
4 Sahipsiz hayvanların muayene, tedavi ve aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirmeyle ilgili gerekli çalışmaları yapar.
5 Usulüne uygun olarak alınan veya ilçeler tarafından getirilen gıda numunelerinin laboratuar analizlerini yaparak sonuç raporlarının ilgililerine ulaştırılmasını sağlar.
6 İl Hayvanları Koruma Kurulunun talebi üzerine yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim kursları düzenler.
7 5199 sayılı Yasa gereği ev ve süs hayvanları satan işletme sahiplerine konuları ile ilgili eğitimler verir.

İnsan Kaynakları:

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünde; 1 Şube Müdürü, 9 Veteriner Hekim, 1 Gıda Yüksek Mühendisi, 1 Biyolog, 2 Ziraat Mühendisi, 1 Veteriner Sağlık Teknikeri, 1 Sağlık Memuru, 1 Gıda Teknisyeni, 1 Hemşire, 3 İşçi ile hizmet verilmektedir.  Ayrıca Hizmet Alımı kapsamında  “Çevre Sağlığı İlaçlama”  faaliyetleri Tarım A.Ş tarafından 231 personel ile gerçekleştirilmektedir.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak; Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulv.Buski Yerleşkesi S Blok  adresinde hizmet vermektedir.

Soğukkuyu Mahallesi Soğukkuyu Cad. No:2 adresinde “Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde” hayvan sağlığı faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Vektörle Mücadele Kapsamında İlaçlama İşleminin Yapılması

1) Vatandaş, Muhtar ve Kurum başvurusunda;

    A) Adres

    B) Telefon bilgisi

    C) Şikâyet/Öneri ve Katkı İletişim Formu

48 Saat
Sokak Hayvanı Tedavi Merkezinde Yapılan Kısırlaştırma İşlemleri

1) Sokak Hayvanı Getiren Vatandaşın

    A) T.C Kimlik No.

    B) Adı ve Soyadı

    C) Adres ve İletişim bilgileri

2) Operasyon, Anestezi, Tedavi Onay Formu

7 Gün
Sokak Hayvanı Tedavi Merkezinde Aşı Uygulamaları Hizmeti

1) Sokak Hayvanı Getiren Vatandaşın

    A) T.C Kimlik No.su

    B) Adı ve Soyadı

    C) Adres ve İletişim Bilgileri

1 Gün
Sokak Hayvanı Tedavi Merkezinde İlaçlı Tedavi Uygulamaları Hizmeti

1) Sokak Hayvanı Getiren Vatandaşın

    A) T.C Kimlik No.su

    B) Adı ve Soyadı

    C) Adres ve İletişim Bilgileri

5 Gün
Sokak Hayvanı Tedavi Merkezinde Basit Cerrahi Girişimler

1) Sokak Hayvanı Getiren Vatandaşın

    A) T.C Kimlik No.su

    B) Adı ve Soyadı

    C) Adres ve İletişim Bilgileri

2) Operasyon, Anestezi, Tedavi Onay Formu

1 Gün