Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü - Ercüment YILMAZ

Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü

Ercüment YILMAZ (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 2288

E-Posta: ercument.yilmaz@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C blok kat 4 P.K.16270 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İDARİ BİLGİLER:

Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 Şube Müdürü, 7 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 1 Kadrolu İşçi ve 8 BİNTED Personeli olmak üzere, toplamda 18 personel ile hizmet vermektedir.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Kentimizin turizm potansiyeli, tarihî ve kültürel mirası, turistik özellikleri ve değerleri konusunda, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak, turistik ve kültürel değerleri yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, bu maksatla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. etkinliklerde tanıtım stantları açmak ve bu gibi etkinliklere katılım sağlamak.
 • Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek.
 • Kültür turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, kış ve kayak turizmi, deniz ve tatil turizmi, kongre ve iş turizmi, termal turizm, dağcılık ve doğa turizmi gibi turizmin bütün alanlarında, kentimizin öncelikli konum elde etmesi amacıyla, her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.
 • Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonlar ile beraber tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesince yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile turizm alanında yapılacak işbirliği anlaşmalarını ve programlarını hazırlamak, Bursa’nın turistik ve kültürel değerlerini geliştirecek projeler üretmek ve uygulamak.
 • Bursa'nın tarihî ve turistik yerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla dijital içerik, internet sitesi, mobil uygulama, film gösterileri yapmak, belgesel filmler, tanıtım filmleri sağlamak, yaptırmak veya satın almak, geliştirmek ve vatandaşların bunlardan faydalanmasını temin etmek.
 • Müdürlüğün çalışma alanına giren bütün faaliyetlerle ilgili olarak üniversiteler, eğitim kurumları, meslek odaları, kamu kurumları, özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ile ön görüşmeler yapmak.
 • Turizm bilgilendirme ofisleri açmak, var olan yerlerin devamlılığını sağlamak.
 • Turizm alanlarında mesleki eğitim için yayın, araç ve gereç sağlamak.
 • Turizm destinasyonlarının işlevselliğini arttırma amaçlı kitap, dergi, broşür, tanıtım malzemeleri, haritalar, hediyelik eşyalar ve tanıtıcı yayın çalışmaları hazırlamak, hazırlatmak, satmak, satın almak ve dağıtmak.
 • Turizm alanındaki paydaşlar ile koordineli çalışmak, turizmin geliştirilmesi için personel, araç ve gereç taleplerine imkânlar ölçüsünde cevap vermek.
 • Turizm alanlarında zabıta personeli ile denetimler yaparak turizmi olumsuz etkileyebilecek eylem ve davranışları önlemek için gerekli tedbirleri almak.
 • Turizm alanlarında esnaflara ve halka yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemek.
 • Bursa’nın tarihini ve kültürünü öğretmek, kentlilik bilinci oluşturmak ve UNESCO Dünya Mirası alanlarına yönelik farkındalık meydana getirmek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile her türlü faaliyeti düzenlemek.
 • Diğer turizm faaliyetlerine yönelik olarak iş ve işlemleri yürütmek.
 • Bursa’da doğa turizmi altyapısının geliştirilmesi için doğa yürüyüşleri, rafting, mağaracılık, kamp ve karavan, yamaç paraşütü, avcılık ve benzeri doğa sporları dallarında faaliyetler düzenlemek.
 • Bursa’mıza ait “Doğal Turizm Değerleri Envanteri” çalışmalarını koordine etmek ve bu amaç doğrultusunda; yürüyüş parkurları, mağaralar, rafting parkurları, yamaç paraşütü kalkış pistleri, kamp-karavan tesisleri, avcılık turizmi (kara ve deniz/göl/gölet/dere avcılığı) için yer seçimi yapmak.
 • Turizm haritalarını güncelleme çalışmalarını koordine etmek.
 • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş, malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.
 • Yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • Stratejik plan doğrultusunda performans programlarını hazırlamak.
 • Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.
 • Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.
 • Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedefleri belirlemek, çalışma programını hazırlamak ve işlemleri standartlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Müdürlüğün yıllık, aylık çalışma planları ile yıllık eğitim planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • Daire Başkanlığından yönlendirilen evrakların ilgili servislere havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Müdürlüğün görev alanları ile ilgili konularda çalışan personelin yetiştirilmesine yönelik birim içi eğitimlerin uygulanmasını sağlamak.
 • Müdürlüğün bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma vb. konularda takibini yapmak, devam çizelgesini kontrol etmek ve onaylamak, gerektiğinde işlem yapmak.
 • Bütçe teklifini hazırlamak.
 • Sorumluluk alanındaki işleri ve çalışanları denetlemek ve gerektiğinde raporlamak.
 • Sayıştay, Mülkiye ve Kurum Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde istenen belge ve bilgileri temin etmek.
 • İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Müdürlüğü bünyesinde iş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için servis sorumluları ile koordineli çalışarak personelin uyum içinde çalışmasını sağlamak.
 • Daire amirinin verdiği görevleri yerine getirmek.

İDARİ BİLGİLER:

Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 Şube Müdürü, 7 Memur, 1 Sözleşmeli Memur, 1 Kadrolu İşçi ve 8 BİNTED Personeli olmak üzere, toplamda 18 personel ile hizmet vermektedir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Turizm Danışma Bürosu (Bilgilendirme)

1) Şahsen Başvuru

15 dk.
Doğa ve Macera Turizmi Hizmeti

1) Başvuru Dilekçesi

1 Ay
Bursa’nın Kültürel ve Turistik Değerlerinin Tanıtımına Yönelik Organizasyonlar

1) Şahsen Başvuru

2) Dilekçe

3) Resmi Yazı

1-6 Ay
Turizm Alanlarına Yönelik Teknik İncelemeler ve Eksiklerin Giderilmesine Yönelik Çalışmalar

1) Başvuru Dilekçesi

1 Ay
Rehberlik ve Tanıtım Hizmetleri

1) Dilekçe

2) Resmi Yazı 

3 Gün

 

Bursa’mıza gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri şehrimizin simgelerinden Ulucami’nin yanında bulunmakta olup, dönüşümlü olarak 6 personel ile hizmet vermektedir.

GÖREVLERİ:

 • Bursa’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere kentin turizm odak noktaları hakkında bilgi vermek ve turistlerin bu alanlara kolay bir şekilde ulaşabilmesi için yardımcı olmak,
 • Bursa’mız hakkında tanıtıcı yayınların (kitap, harita, broşür, şehir rehberi v.b.) turistlere dağıtımını sağlamak.
 • Turizm ile ilgili gelen şikâyetleri Turizm Zabıtasına ve üst mercilere derhal bildirmek.
 • Turistleri rahatsız edici her türlü eylem veya davranışı derhal Turizm Zabıtasına ve üst mercilere bildirmek.
 • Turizm ile ilgili karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için rapor hazırlamak, çözüm önerileri sunmak ve üst yönetime bilgi vermek.
 • Turizm Danışma Bürosuna danışanlar ile ilgili gerekli istatistikleri tutmak.

ÇALIŞMA SAATLERİ:

Turizm Danışma Büromuz hafta sonları açık olup; (09:00-18:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Atatürk Caddesi, Ulucami yanı Osmangazi/BURSA

Tel: 0224 220 18 48