Yönetmelikler

Birim Yönetmelik
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Görev Yetki ve Sorumluluklarını Belirleyen Yönetmelik
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Zabıta Dairesi Başkanlığı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ - MİNİBÜS - SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
Zabıta Dairesi Başkanlığı Belediye Zabıta Yönetmeliği
Zabıta Dairesi Başkanlığı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ
Zabıta Dairesi Başkanlığı ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 2009
İtfaiye Dairesi Başkanlığı BACA TEMİZLEME YÖNETMELİĞİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
İtfaiye Dairesi Başkanlığı İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPTANCI HALLERİ YÖNETMELİĞİ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği EKİ Zemin Etüdleri İlke ve Esaslar
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kurulacak Elektronik Haberleşme Cihazlarının İmar Mevzuatı Kapsamında İzne Bağlanması ve Denetimi Hakkında İlke ve Esaslar
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı OTOPARK GİRİŞ ÇIKIŞI SAĞLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN CADDELER İLE İLGİLİ İLÇE MECLİS KARARLARI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı SERBEST MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI VE SÜRVEYANLARIN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE KAYITLARINA AİT USUL VE ESASLAR
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
Ulaşım Dairesi Başkanlığı ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Terminal İşletmesi İç Yönetmeliği
Ulaşım Dairesi Başkanlığı SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Ulaşım Dairesi Başkanlığı ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ(AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı KÜLTÜREL MEKANLARIN İŞLEYİŞ VE TAHSİS YÖNETMELİĞİ
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLİYEN YÖNETMELİK
1.Hukuk Müşavirliği 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
Özel Kalem Müdürlüğü ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
İtfaiye AKOM Şube Müdürlüğü SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
Gelirler Şube Müdürlüğü GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ
Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü İmza Yetkileri Yönergesi
Teftiş Kurulu Başkanlığı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
ARGE Şube Müdürlüğü ARGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARI YÖNETMELİĞİ
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Konukevi Yönetmeliği
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Çalışma, Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARI YÖNETMELİĞİ
Kent Estetiği Şube Müdürlüğü İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
AKILLI ŞEHİRCİLİK VE İNOVASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
Eğitim Şube Müdürlüğü ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Eğitim Şube Müdürlüğü HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
Eğitim Şube Müdürlüğü STAJ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Otopark Yönetmeliği
İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik
İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Ödül Yönetmeliği
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA AİT YÖNETMELİK
Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Eki Zemin Etüdü İlke ve Esaslar
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK