Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Bilgi Edinme

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde " Bilgi Edinme Bürosu " kurulmuştur.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular (224) 235 16 20 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak bilgi.edinme@bursa.bel.tr posta adresine yapılabilecektir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Online Bilgi Edinme Başvurusu:

Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLETİŞİM

- Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler / Bursa

Telefon: 444 16 00

- Faks : 

- E-posta : bilgi.edinme@bursa.bel.tr