Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü - Sinem ŞEN

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü

Sinem ŞEN (Şube Müdür V.)

Telefon: (0224) 716 36 64

Fax: (0224) 716 30 05

E-Posta: sinem.sen@bursa.bel.tr

Adres: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi E Blok Osmangazi / BURSA

Web: https://busmek.bursa.bel.tr/


İdari Bilgiler 

Memur

Sözleşmeli

İşçi

BİNTED

Hizmet Alımı

Toplam

5

0

0

130

450

585

SUNULAN HİZMETLER
1- Bursa Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK)
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi BUSMEK, Bursalılara, yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarına, "Hayat Boyu Öğrenmeyi" esas alan yaygın eğitim ilkeleriyle ücretsiz eğitimler sunmaktadır. Hizmet kapsamında bugüne kadar 300.000’i aşkın Bursalıya eğitim imkânı sunan BUSMEK; mesleki ve teknik eğitimlerden sanat eğitimlerine, bilişim teknolojilerinden kişisel gelişim eğitimlerine, yabancı dilden müzik eğitimlerine kadar pek çok farklı alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitimler sonunda kursiyerler Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve BUSMEK katılım belgeleri ile belgelendirilmektedir.

2- Yükseköğretim Kurumları Sınavına Yönelik Kurslar (YKS)
14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında; Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan İş birliği Protokolü çerçevesinde Eğitim Merkezlerimizde Üniversite Sınavlarına hazırlık kursları kapsamında ücretsiz eğitim hizmetleri verilmektedir.
6 (altı) merkezde (Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi, Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi, Vakıf Bera Sınava Hazırlık Merkezi, Karacabey Sınava Hazırlık Merkezi, Mustafakemalpaşa Sınava Hazırlık Merkezi ve Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi) Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik eğitimler verilmektedir.

3- Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Bursa ipeği yeniden hayat buluyor” projesi kapsamında, 2015 yılında “Talimhane” bölgesine “Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi” açılmıştır. Türkiye’de ilk ve tek olan yerli kozadan yerli ipek sadece Bursa’da üretilmektedir. 
Ayrıca Büyükorhan İlçesi; Kınık Mahallesi Halı Dokuma Atölyesi, Sarnıç Mahallesi Halı Dokuma Atölyesi, Karaağız Mahallesi Halı Dokuma Atölyesi, Keles İlçesi Sorgun Mahallesi Kumaş Dokuma Atölyesi, İznik İlçesi Derbent Mahallesi Kumaş Dokuma Atölyeleri olarak hizmet vermektedir.

4-Ana Kucağı Çocuk Eğitim Hizmetleri
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/v maddesinde yer alan “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek” ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan “kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. “ hükümleri doğrultusunda alanında uzman personel tarafından merkezlerde çocukların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim hizmetleri verilir. 
 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Sanat ve Mesleki Eğitim ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına Yönelik Kursların Hizmetlerini Yürütmek, 
Bu doğrultuda;
a)    Hayat Boyu Öğrenme Yönetmeliği ve Milli Eğitim Temel Kanunu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit eder,
b)    Eğitim çalışmalarını; çevrenin eğitim ihtiyaçları, istekleri ve günün teknolojik gelişmelerine uygun olarak hazırlar,
c)    İl Millî Eğitim Müdürlükleri ile Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Sanat ve Mesleki Eğitime ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına yönelik ücretsiz kurslar açar ve açılacak kurslardaki eğitim faaliyetlerini Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ve 14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilgili maddelere göre yürütür, 
d)    Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapar, koordinasyonu sağlar, gerektiğinde işbirliği protokolü yapar,
e)    Sosyal alanda ve istihdam alanında her türlü öğrenme etkinlikleri hazırlar ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlar,
f)    Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin/yetişkinlerin; girişimci, teknolojik, sosyal, kültürel ve mesleki becerilerini geliştirici eğitim ortamları hazırlar. Vatandaşlara serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırır, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlar,
g)    Sanat ve meslek eğitimi alanında kurs açılması için ilgili kuruluşlardan ve Büyükşehir Belediye yönetiminden gerekli onayları alarak kursları planlar ve program içeriklerini belirler. Faaliyetlerini hizmet alımı yöntemi veya Büyükşehir Belediyesinin imkânları ile sağlar,
h)    Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte satış merkezleri açar, pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenler ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılır,
i)    El ürünlerinin üretimi için plan ve programlar hazırlayarak atölyeler kurar,
j)    Vatandaşlarımıza yönelik istihdamı ve ekonomik kapasiteyi artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve girişimciliği özendirici çalışmalar yapar,
k)    Ulusal ve uluslararası alanda tüm kitlelere yönelik ülkemizin ve ilimizin tarihi, kültürel mirası olan el ve görsel sanatlarının tanıtımı için yurt içi - yurt dışı etkinlikler düzenler ve ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak projeleri yürütür,
l)    Büyükşehir Belediyesi’nin “Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak Projesi”’nin idari hizmetlerini ilgili mevzuatlar uyarınca yürütür ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerini ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine eder,
m)    Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Eğitim Faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim personellerinin görevlendirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olarak e- yaygın sistemi üzerinden yapılır. Personele ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar yönetmelikte belirtildiği şekilde uygulanır,
n)    Yükseköğretim Kurumları Sınavına Yönelik Kurslarında görevlendirilecek eğitim personellerinin görevlendirme işlemleri, Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Personele ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar kanunda belirtildiği şekilde uygulanır.

Robotik Kodlama ve Yazılım Hizmetlerini Yürütmek, 
Bu doğrultuda;
a)    Bursa il sınırları içerisinde bulunan temel eğitim kurumlarında bilgisayar laboratuvarı bulunmayan veya yeterli olmayan okullarımız öncelikli olacak şekilde öğrencilerimizin bilişsel ve algoritmik düşünme becerisini geliştirmek için katkıda bulunur,
b)    Robotik Kodlama içerisinde eğitim için gerekli materyallerin bulunduğu bilgisayar ve arduniolar ile öğrencilerin üreten bireyler olmalarını sağlar ve güncel teknolojik eğitim programları ile buluşturur,
c)    Yurt içinde ve yurt dışında robotik kodlama alanında proje yarışmalarına katılır, ilimizi ve belediyemizi bu alanda temsil eder,
d)    Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapar, koordinasyonu sağlar, gerektiğinde işbirliği protokolü hazırlar.

Ana Kucağı Çocuk Eğitim Hizmetlerini Yürütmek

Bu doğrultuda;

a) Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde okul öncesi eğitim hizmeti alamayan
48 - 68 aylık çocuklara ücretsiz eğitim olanağı sağlar.

b) Merkezlerimizde Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak “Şehrim Bursa” temalı kültürel - eğitim modeli uygulanmakta ve değerler eğitimi müfredatı ile de çocuklara yaşadıkları şehrin kültürel, tarihi ve manevi değerleri de öğretir.

c) Ana Kucağı Personel Kreşinde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve iştirakleri bünyesinde çalışan personellerin 36 – 72 aylık çocuklarına yönelik olarak tam gün okul öncesi eğitimi olanağı sağlar.

d) Kentlileşme sürecinde; çocuklara yönelik, milli ve manevi değerlerle donatılmış sosyal, kültürel, eğitsel ve sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü merkezler kurar ve işletir.

İdari Bilgiler 

Memur

Sözleşmeli

İşçi

BİNTED

Hizmet Alımı

Toplam

5

0

0

130

450

585

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Bursa Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK)

1) Kursiyer Adaylarının; BUSMEK Web Sitesindeki (www.busmek.bursa.bel.tr) Online Başvuru Bölümündeki Başvuru Formunu Doldurarak Başvuru İşlemini Gerçekleştirmeleri

10 dk.
Örgün Eğitime Destek Kursları

1) Kursiyer Adaylarının; BUSMEK web sitesindeki (www.busmek.bursa.bel.tr) Online Başvurusu

2) Kesin Kayıt İşlemi İçin Seviye Tespit Sınavı

10 dk- 1 saat 15 dk.
Anakucağı Merkezleri

1) Kursiyer Adaylarının; BUSMEK web sitesindeki (www.busmek.bursa.bel.tr) Online Başvurusu

2) Kesin Kayıt İşlemi İçin SMS İle Bilgilendirme,

3) Merkeze Davet Edilmesi 

10-15 dk.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Online sistemde başvuru iptali ve bilgi değişikliği nasıl oluyor?
-Başvuru iptali veya bilgi değişikliği için şahsen Merinos’da bulunan Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü / Öğrenci İşlerine ya da kayıt yaptırdığınız kurs merkezine gitmeniz gerekmektedir.
Ön görüşme için ne gerekiyor?
-Ön görüşme için telefonunuza kısa mesaj gelecektir. Mesajın ardından belirtilen gün ve saatte kayıt yaptırdığınız kurs merkezine gitmeniz gerekmektedir.
Sıralama nasıl belirleniyor?
-Online kayıt yaptırdığınızda sistem otomatik olarak sıra numarası tanımlar. Sırası gelen kursiyere mesaj gönderilerek kurs merkezine ön görüşme için çağırılır.
Kurslara herhangi bir ücret ödeniyor mu?
-Hayır, kurslar Büyükşehir Belediyesi’nin bir hizmeti olarak ücretsiz verilmektedir.
Derse devam zorunlu mu?
-Evet, derse devam zorunludur. Kurs sonunda Milli Eğitim onaylı sertifika verilmektedir.
Yeni branşlar açılacak mı?
-Planlaması yapılacak muhtemel yeni branşlar için internetten duyuru yapılacaktır.
Yeni gruplar açılacak mı?
-Planlaması yapılacak muhtemel yeni gruplar için internetten duyuru yapılacaktır.
Kurs kayıtları ne kadar devam edecek?
-Yeterli talep oluşan branş ve gruplarda kayıt işlemine son verilir. Talebi oluşmayan branş ve gruplarda ise sistem üzerinden kayıt devam eder. Ayrıca planlanan yeni gruplar için de internet üzerinden duyuru yapılarak kayıt işlemine başlanır.
Online sistemde kayıt nasıl yapılıyor?
-BUSMEK sayfasında online başvuru butonu tıklanarak kimlik numarası yazılır. Form doldurularak başvuru butonu tıklanır.
Kurslarda başvuru alt yaş sınırı kaçtır?
-Zorunlu İlköğretim yaşını tamamlamış her Bursalı kursiyer olabilmektedir. Buna göre BUSMEK’te kursiyer alt yaş sınırı 16’dır.
Online sistem dışında açılacak branş ve gruplar var mı?
-Hayır, açılan bütün branş ve gruplar web sitemizden duyurularak online sistemde görülür. Kontenjanı dolan gruplar sistemden kaldırılır.
Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz?
-Evet, kurslarımıza devam eden ve başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim onaylı sertifika verilmektedir.
“Kursiyer Şartnamesi” hakkında bilgi verir misiniz?
BUSMEK  Online sistem üzerinden veya kurs merkezlerinden  başvuru yaptığınızda  aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırsınız.
1-    Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan BUSMEK’te tüm hizmetler ücretsizdir. Kursiyer, ürettiği ürünle ilgili malzeme masraflarını karşılamakla yükümlüdür.
2-    Aday kursiyerlerin internet üzerinden yaptıkları başvurular "ön kayıt" niteliğindedir.
3-    Ön kayıt başvurusunda değişiklik / düzeltme işlemi kursiyerin ön kayıt yaptırdığı kurs merkezinde ve Merinos’da bulunan Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü / Öğrenci İşleri’nde yüz yüze yapılmaktadır.
4-    Sanat ve mesleki eğitim kurslarında ön kayıtların kesin kayda dönüşebilmesi için aday kursiyerlere, ders başlama tarihinden önce kesin kayıt görüşmesi için SMS gönderilir. Kesin kayıt görüşmesine gitmeyen kursiyerlerin kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.
5-    Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına yönelik hazırlık kurslarında seviye tespit sınavı için aday kursiyerlere SMS gönderilir. Seviye tespit sınavına girmeyen kursiyerin kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.
6-    Kesin kayıtlar, başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kesin kayıt sırası gelmeyen kursiyer bir sonraki grup için değerlendirilecektir.
7-    Ön kayıtları kesin kayda dönüşmeyen aday kursiyerler, diğer eğitim merkezlerindeki eğitimlere veya daha sonraki tarihlerde açılacak olan eğitimlere başvuru yapabileceklerdir.
8-    Üst seviye programlarda eğitim alabilmek için kursiyerlerin ilgili alanda ön yeterlilik şartlarına sahip olması gerekmektedir.
9-    Yabancı uyruklu kursiyerlerin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için 98 ve 99 numaraları ile başlayan kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
10-    BUSMEK bünyesinde her kursiyer bir eğitim dönemi içinde aynı anda iki farklı branşa ön kayıt ve daha sonrasında kesin kayıt yaptırabilir. Başvuru yapmış olduğunuz iki kurstan bir tanesi bittiğinde üçüncü kurs başvurunuzu yapabilirsiniz. Böylece Eylül-Haziran arası eğitim döneminde toplamda maksimum üç başvuru hakkınız olmaktadır.
11-    Kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Ayrıca bazı branşlarda kursa giriş koşulları (Yaş-Cinsiyet-Mezuniyet-Meslek-Sertifika-Deneyim gibi) online başvuru alanında açıklamalar sekmesinde belirtilmiştir. Koşullar göz önünde bulundurularak branş seçimi yapılır. Sistemde yanlış beyan edilen bilgilerden dolayı oluşabilecek hatalardan BUSMEK sorumlu olmayacaktır.
12-    Tüm aday kursiyerlerin toplu SMS’e açık bir GSM telefon numarası vermeleri zorunludur. Hattın toplu SMS’e kapalı olması nedeniyle SMS ulaşmamasından BUSMEK sorumlu değildir.
13-    Kursiyerler sınıfta şahsi eşyalarını bırakamaz. Aksi durumda ortaya çıkabilecek zararlardan BUSMEK sorumlu değildir.
14-    BUSMEK kaliteli eğitim için demirbaş sayılan malzemeleri temin eder, derslikleri eğitim için uygun hale getirir. Kursiyer, eğitim gördüğü merkezin demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür. 
15-    Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’ne göre kayıt yaptırılan kurslara devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5’inden fazla derse devam etmezse devamsızlıktan kalır ve kursa devam edemez. Devamsızlıktan kalan kursiyer, devam eden öğretim döneminde devamsızlıktan kaldığı branşa kayıt yaptıramaz.
16-    Eğitimlerimize misafir kursiyer kesinlikle kabul edilmemektedir.
17-    BUSMEK, eğitim sonunda belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her öğrenciye “Katılım Belgesi” veya “Kurs Bitirme Belgesi” verir. Ancak devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen öğrenci belge alma hakkını kaybeder.
18-    BUSMEK bünyesinde eğitim sonunda, kurslardan başarılı olan kursiyerlerimiz eğitim dönemi değişse de aynı kursa tekrar kayıt yapamaz. 
19-    BUSMEK eğitimcilerinin, idarecilerinin ve kursiyerlerinin kültürel donanımını arttırmak ve onların sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla seminerler düzenlenmektedir. Kursiyerler, BUSMEK tarafından düzenlenen etkinlik ve seminerlere katılmakla yükümlüdür.
20-    BUSMEK, kursiyerlerinin çalışmalarını, ürünlerini, resim, video vb. kayıtlarını etkinliklerde, sergilerde ve basın yayın organlarında kullanım hakkına sahiptir. Kursiyerler bu ürünlerle ilgili herhangi bir telif veya hak talep edemez.
21-    Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’ne göre kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarda ısrar edenlerin kurs ile ilişikleri kesilir.
22-    Yiyecek-İçecek Hizmetleri ve Gıda Teknolojisi alanlarında eğitim verilen okul ve kurs merkezlerinde; eğitimden önce, eğitim sırasında veya eğitim bittikten sonra BUSMEK adı ve logosu geçen materyallerin, eğitim esnasında çekilmiş başkasına ve başkasının çalışmasına ait bir görüntü kaydının, öğrenme materyallerinin, reçetelerin başkalarıyla paylaşılması yasaktır.
23-    Bazı programlarda hijyen kurallarının sağlanması için kursiyerlerin önlük giymesi zorunludur.
24-    BUSMEK’in tatil günleri: 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs,15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve Dini bayram günlerine rast gelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın ya da Valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde BUSMEK Kurs Merkezlerinde de eğitime ara verilip ders yapılmamaktadır. BUSMEK’in bu tatil günlerinde kursiyeri arayıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.
25-    BUSMEK’te kursiyerlerin eğitim aldığı tüm merkezlerde ve iş birliği yapılarak eğitim için gidilen işletmelerde alınan iş güvenliği tedbirlerine uymamasından dolayı doğabilecek her türlü kaza, sakatlık veya rahatsızlıklarından kurum sorumlu değildir. Eğitim sürecinde sigorta girişinin yapılamayacağını kursiyer peşinen kabul eder. Eğitim sürecinde meydana gelebilecek kazalar iş ilişkisi kurulmamış olması sebebiyle iş kazası niteliğinde olmayıp, merkezlerin ve işletmelerin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kursiyer farklı işletmelere eğitim için gitmeyi kabul eder.
26-    Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSMEK adına online başvuru esnasında beyan ettiğim cep telefonu numarama her türlü duyuru, kutlama ve bilgilendirilme mesajlarının gönderilmesini kabul ediyorum.
27-    Kurs Başvuruları başvuru yapılan eğitim dönemi boyunca geçerli olup, başvuru hakkı takip eden eğitim dönemine aktarılamaz. Başvuru yapılan kursa yeterli talep olmaması, gerekli fiziksel şartlar sağlanamadığı ve personel görevlendirmesi yapılamadığı takdirde BUSMEK, kursu ve yapılan başvuruları iptal etme hakkına sahiptir.
28-    İhtisas gruplarına ders başlangıcı BUSMEK’in eğitim başlangıcından bir hafta sonra başlayacaktır.
29-    İhtisas gruplarına başvuru en fazla 3 yıl yapılmaktadır. 
30-    İhtisas gruplarına başvuru yapacak kursiyer en az 1 yıl başvuru yaptığı sanat dalından sertifika ya da katılım belgesi almış olması gerekmektedir. Bu gerekliliklerin dışında başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
31-    İhtisas gruplarına ön başvuru yapan kursiyer adayları en az bir ürünle komisyonun belirlediği tarih ve saatte mülakata katılması gerekmektedir. Belirlenen şartlara uygunluğu bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu kursiyerlere SMS ile bildirilecektir.
32-    İhtisas gruplarına kesin kayıt yaptıran kursiyerler, o yıl için belirlenen tema ile ilgili proje ve sergi çalışmaları yapacaklardır.
33-    Kursiyerler, bu şartnamede yer alan tüm kuralların yanı sıra eğitim merkezlerinde asılı olan her türlü yazılı kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

Yukarıda belirtilen genel kuralları okuduğumu ve bunlara uyacağımı, verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde BUSMEK eğitim merkezlerinden istifade etmemin engelleneceğini, beyanında bulunmadığım kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’nün ve çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücu şeklinde kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 

BAĞLI BİRİMLER

Bursa Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (BUSMEK) Yönetim Binası

Tel : (224) 254 30 30

E-posta: busmek@bursa.bel.tr

Adres: Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi F Blok Osmangazi / BURSA

 

KURS MERKEZLERİMİZ:

 1. Merinos Kurs Merkezi
 2. Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi
 3. Kent Meydanı Kurs Merkezi
 4. Mollaarap Kurs Merkezi
 5. Vakıf Bera Kurs Merkezi
 6. Beşevler Kurs Merkezi
 7. Ertuğrul Kurs Merkezi
 8. Görükle Gençlik Merkezi
 9. Gemlik Paşa Konağı Kurs Merkezi
 10. Karacabey Kurs Merkezi
 11. Mudanya Kurs Merkezi
 12. Mustafakemalpaşa Kurs Merkezi
 13. Orhaneli Kurs Merkezi
 14. Orhangazi Kurs Merkezi
 15. Gürsu Kurs Merkezi
 16. Hüdavendigar Mihraplı Hobi Evi
 17. Naim Süleymanoğlu Kurs Merkezi

SINAVA HAZIRLIK KURS MERKEZLERİMİZ:

 1. Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi
 2. Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi
 3. Vakıf Bera Sınava Hazırlık Merkezi
 4. Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi
 5. Karacabey Sınava Hazırlık Merkezi
 6. Mustafakemalpaşa Sınava Hazırlık Merkezi

İPEK ÜRETİM MERKEZLERİMİZ:

 1. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi

ATÖLYE MERKEZLERİMİZ:

 1. Büyükorhan Kınık Mahallesi Halı Dokuma Atölyesi
 2. Büyükorhan Sarnıç Mahallesi Halı Dokuma Atölyesi
 3. Büyükorhan Karaağız Mahallesi Halı Dokuma Atölyesi
 4. Keles Sorgun Mahallesi Kumaş Dokuma Atölyesi
 5. İznik Derbent Mahallesi Kumaş Dokuma Atölyesi
 6. Yeni Karaman Mesleki Eğitim Türk İslam Sanatları Atölyesi
 7. BUSMEK Merinos Atölyesi

HİZMET VERDİĞİMİZ MERKEZLER:

 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi
 2. Yavuz Selim Sosyal Yaşam Merkezi

SATIŞ OFİSLERİMİZ:

 1. BUSMEK Merinos Satış Ofisi
 2. BUSMEK Mudanya Satış Ofisi

Ana Kucağı Çocuk Eğitim Hizmetleri Merkezleri

1.        Adalet Ana Kucağı
2.        Alacahırka Ana Kucağı
3.        Arabayatağı Ana Kucağı
4.        Başaran Ana Kucağı
5.        Beyazıt Ana Kucağı
6.        Çınarönü Ana Kucağı
7.        Demetevler Ana Kucağı
8.        Demirtaş Ana Kucağı
9.        Emek Ana Kucağı
10.        Gemlik Ana Kucağı
11.        Gürsu Ana Kucağı
12.        Gürsu Yenidoğan Ana Kucağı
13.        Hamitler Ana Kucağı
14.        Hocataşkın Ana Kucağı
15.        Hürriyet Ana Kucağı
16.        İnegöl Ana Kucağı
17.        İznik Ana Kucağı
18.        Karacabey Ana Kucağı
19.        Mollafenari Ana Kucağı
20.        Mudanya Ana Kucağı
21.        Mustafakemalpaşa Hamidiye Ana Kucağı
22.        Mustafakemalpaşa Merkez Ana Kucağı
23.        Orhangazi Ana Kucağı
24.        Ovaakça Ana Kucağı
25.        Personel Kreşi
26.        Şirinevler Ana Kucağı
27.        Vakıf Ana Kucağı
28.        Vatan Ana Kucağı
29.        Yenişehir Ana Kucağı
30.        Yeşil Yayla Ana Kucağı