Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü - Demet Sinmez

Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü

Demet Sinmez (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1883

Fax: 0224 716 16 09

E-Posta: demet.gavaz@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. No.1 C Blok K:7 Osmangazi / BURSA


İnsan Kaynakları

1 Şube Müdür V., 1 İnşaat Yüksek Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Yüksek Elektronik Mühendisi, 1 Makina Yüksek Mühendisi, 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi, 1 Endüstri Mühendisi, 1 Matematik Öğretmeni, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 2 Ofis Destek Personeli, olmak üzere toplam 14 personel çalışmaktadır.

Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü’nün bu yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürüteceği faaliyetler ve bu faaliyetleri yürütürken görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir;

 1. Akıllı şehir uygulamaları ile ilgili yazılımları geliştirmek, politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, projeler gerçekleştirmek, eşgüdüm sağlamak ve yaygın kullanımı temin etmek üzere faaliyette bulunmak,
 2. Akıllı şehirler ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nin strateji belgesinin oluşturulması, uygulanması, araştırma, izleme, endeksleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,
 3. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerdeki bilgi ve iletişim teknolojileri barındıran yatırımların akıllı şehircilik kapsamında değerlendirmek, gerek gördüğü durumlarda tavsiyede bulunmak
 4. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda temsilde bulunmak, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek,
 5. Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde akıllı şehircilik vizyonunun uygulanmasını sağlamak, bu kapsamda üzerinde çalışılabilecek alanların belirlenmesi amacıyla belediyenin görev sahasına giren konularla ilgili birim yöneticilerine proje teklifi sunmak, proje ekibini oluşturmak, birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve uygulamaya geçirilebilecek önerilerin tespit edilmesini sağlamak,
 6. Akıllı Şehircilik ve yerel yönetimler alanında, dünya örneklerini araştırmak, gelişmeleri takip etmek, yapılan araştırmaları değerlendirerek, yenilikçi hizmet, uygulama ve proje fikirleri geliştirmek ve belediyenin ilgili birimleri ile paylaşmak,
 7. Büyükşehir Belediyesinde akıllı şehircilik konularında farkındalık yaratmak, akıllı şehircilik kültürünün kazanılması ve akıllı şehir çalışmalarının belediye iş ve işlemlerindeki süreçlere katılmasını sağlamak,
 8. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, ticaret borsaları, platformlar, organize sanayi, teknoloji geliştirme bölgeleri, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, kişi ve firmalarla paydaşlık tesis etmek, proje öneri ziyaretleri gerçekleştirmek, ortak akıllı şehircilik projeleri geliştirmek veya iştirakçi olarak yer almak,
 9. Akıllı Şehircilik alanında yapılacak hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
 10. Belediyenin stratejik plan hazırlığı sürecinde sorumlu olunan odak alanına katılarak, hedeflerin belirlenmesi, faaliyetlerin oluşturulması ve diğer odak alanlarında da görevi olması durumunda çalışmalara katılarak stratejik planın oluşmasına katkı vermek,
 11. Daire Başkanı’nın ve sıralı amirlerin vereceği mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdür V., 1 İnşaat Yüksek Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Yüksek Elektronik Mühendisi, 1 Makina Yüksek Mühendisi, 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi, 1 Endüstri Mühendisi, 1 Matematik Öğretmeni, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Tekniker, 2 Ofis Destek Personeli, olmak üzere toplam 14 personel çalışmaktadır.