Satınalma Şube Müdürlüğü

Sevcan Yücel (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1210

E-Posta: sevcan.yucel@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İNSANKAYNAKLARI
Satınalma Şube Müdürlüğünde toplam 9 personel çalışmaktadır.  Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü,  7 Satın Alma Memuru  ve 1 adet Evrak Memuru  ile hizmet vermektedir.         

MÜDÜRLÜK BİLGİLERİ

 • Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerden gelen talep formlarını değerlendirerek 4734 sayılı K.İ.K’nu doğrudan temin usulüne göre karşılar.
 • Satınalma modülüne gelen talep formlarının sistem üzerinden ilgili satınalma memuruna havalesi yapılarak; talebin  karşılanması  ile ilgili işlemler satınalma modülü üzerinden yapılır.
 • Her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen 4734 Sayılı K.İ.K’nun Doğrudan temin sınırını aşan alımları üst yazı ile ilgili dairesine ihale işlemlerinin yapılması için  gönderir.
 • Satınalma işlemi yapılan dosyaların firmaya tebligatı yapıldıktan sonra; ilgili birim ambarına teslim ve ödeme işlemlerinin yapılması için dosya gönderilir.
 • Aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlar ve ilgili birimlere iletir.
 • SatınAlma Şb.Md’ne bağlı çalışanların personel işlerini yürütür.
 • Misyon, vizyon, hedef, strateji ve politikaları hazırlayarak; tespit edilmiş hedef ve politikalara uygun çalışmaların raporlamalarını yaparak izlemesini yapar.
 • ISO 9001-2008 Kalite yönetim sistemini çalışmalarını takip ederek sürekliliğini sağlar.

        

İNSANKAYNAKLARI
Satınalma Şube Müdürlüğünde toplam 9 personel çalışmaktadır.  Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü,  7 Satın Alma Memuru  ve 1 adet Evrak Memuru  ile hizmet vermektedir.         

MÜDÜRLÜK BİLGİLERİ

 • Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerden gelen talep formlarını değerlendirerek 4734 sayılı K.İ.K’nu doğrudan temin usulüne göre karşılar.
 • Satınalma modülüne gelen talep formlarının sistem üzerinden ilgili satınalma memuruna havalesi yapılarak; talebin  karşılanması  ile ilgili işlemler satınalma modülü üzerinden yapılır.
 • Her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen 4734 Sayılı K.İ.K’nun Doğrudan temin sınırını aşan alımları üst yazı ile ilgili dairesine ihale işlemlerinin yapılması için  gönderir.
 • Satınalma işlemi yapılan dosyaların firmaya tebligatı yapıldıktan sonra; ilgili birim ambarına teslim ve ödeme işlemlerinin yapılması için dosya gönderilir.
 • Aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlar ve ilgili birimlere iletir.
 • SatınAlma Şb.Md’ne bağlı çalışanların personel işlerini yürütür.
 • Misyon, vizyon, hedef, strateji ve politikaları hazırlayarak; tespit edilmiş hedef ve politikalara uygun çalışmaların raporlamalarını yaparak izlemesini yapar.
 • ISO 9001-2008 Kalite yönetim sistemini çalışmalarını takip ederek sürekliliğini sağlar.

        

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Mal/Hizmet Teslim Süresinin Mücbir Sebepler Gösterilerek Uzatılması İsteği

1) Başvuru Dilekçesi

7 İş Günü
Firmaların Satınalma Fiyat Araştırma Portföyüne Talep İsteği

1) Firmanın İletişim Bilgileri

2) Firma Tanıtım Kataloğu vs.

Anlık Gerçekleşme