İhale Şube Müdürlüğü - Güldeniz YAZICIOĞLU

İhale Şube Müdürlüğü

Güldeniz YAZICIOĞLU (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1230

Fax: 0 224 716 12 06

E-Posta: guldeniz.yazicioglu@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İhale Dosyaları İle İlgili Geçici Teminat İadesi

1) 3071 Sayılı Dilekçe Kanunun şekil ve şartlarını taşımak kaydıyla Genel Evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe.

2 İş Günü
İhale Kararına Yönelik Şikâyet Başvurusu

1) Başvuru Dilekçesi

2) Başvuruda bulunmaya yeterli olduğunu gösteren belgeler (imza sirküleri ve faaliyet belgesi)

10 Takvim Günü (4734 sayılı kanununun 21/b maddesine göre yapılan ihalelerde 5 takvim günü)
İhale Dokümanına Yönelik Şikâyet Başvurusu

1) Başvuru Dilekçesi

2) Başvuruda bulunmaya yeterli olduğunu gösteren belgeler (imza sirküleri ve faaliyet belgesi)

10 Gün
Bilgi Talebi

1) Dilekçe / Mail

15 Gün
İhale Dokümanı Satışı

1) Firma bilgileri

2) Firma vergi numarası

3) Vatandaşlık numarası

4) Vezneye ihale doküman bedelinin yatırılması

2886 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerde en az 10 gün
Taşınmazların Kiralama İşlemleri

1) Gerçek kişilerin kimlik bilgileri ve adres beyanı,

2) Tüzel kişi olması halinde,

    A) İlgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi

    B) Noter tasdikli imza sirküleri

3) 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında yapılacak ihalelerde, ihaleye katılmak isteyenlerden yukarıdaki bilgilerin yanında istenecek belgeler www.bursa.bel.tr   adresinden yayımlanmaktadır.

10 Takvim Günü
Taşınmazların Satış İşlemleri

1) Gerçek kişilerin kimlik bilgileri ve adres beyanı

2) Tüzel kişi olması halinde

    A) İlgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi

    B) Noter tasdikli imza sirküleri.

3) 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında yapılacak ihalelerde, ihaleye katılmak isteyenlerden yukarıdaki bilgilerin yanında istenecek belgeler www.bursa.bel.tr  adresinden yayımlanmaktadır.

10 Takvim Günü