İhale Şube Müdürlüğü - Güldeniz YAZICIOĞLU

İhale Şube Müdürlüğü

Güldeniz YAZICIOĞLU (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 1230

Fax: 0 224 716 12 06

E-Posta: guldeniz.yazicioglu@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 16270 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Bilgi Talebi

Dilekçe/Mail

15 Gün
İhale Dokümanı Satışı

Firma bilgileri, firma vergi numarası, vatandaşlık numarası ve vezneye ihale doküman bedelinin yatırılması.

2886 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerde en az 10 gün2863 sayılı kanuna göre yapılan ihalelerde 7,14,21 veya 28 gün
İhale Dokümanına Yönelik Şikâyet Başvurusu

Başvuru Dilekçesi Başvuruda bulunmaya yeterli olduğunu gösteren belgeler (İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi)

10 Gün
İhale Kararına Yönelik ŞikâyetBaşvurusu

Başvuru Dilekçesi Başvuruda Bulunmaya Yeterli Olduğunu Gösteren Belgeler (İmza Sirküleri ve Faaliyet Belgesi)

10 Takvim Günü(4734 sayılı kanununun 21/b maddesine göre yapılan ihalelerde 5 takvim günü)
İhale Kararına Yönelik Şikâyet

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ Eki Olan Dilekçe Örneği ve Ekleri

10 Takvim Günü(4734 sayılı kanununun 21/b maddesine göre yapılan ihalelerde 5 takvim günü)
İhale Dosyaları İle İlgili Geçici Teminat İadesi

3071 Sayılı Dilekçe Kanunun Şekil ve Şartlarını Taşımak Kaydıyla Genel Evrak Kaydından Havalesi Tamamlanmış Dilekçe.

2 İş Günü
Taşınmazların Kiralama İşlemleri

Gerçek kişilerin Kimlik bilgileri ve adres beyanı, tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi, noter tasdikli imza sirküleri. *2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında yapılacak ihalelerde, ihaleye katılmak isteyenlerden yukarıdaki bilgilerin yanında istenecek belgeler www.bursa.bel.tr adresinden yayımlanmaktadır.

10 Takvim Günü
Taşınmazların Satış İşlemleri

Gerçek kişilerin kimlik bilgileri ve adres beyanı, tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi, noter tasdikli imza sirküleri. *2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında yapılacak ihalelerde, ihaleye katılmak isteyenlerden yukarıdaki bilgilerin yanında istenecek belgeler www.bursa.bel.tr adresinden yayımlanmaktadır.

10 Takvim Günü
Taşınırların Satış İşlemleri

Gerçek kişilerin kimlik bilgileri ve adres beyanı, tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi, noter tasdikli imza sirküleri. *2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında yapılacak ihalelerde, ihaleye katılmak isteyenlerden yukarıdaki bilgilerin yanında istenecek belgeler www.bursa.bel.tr adresinden yayımlanmaktadır.

10 Takvim Günü