Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü - Hüsniye Selin ŞİŞMAN

Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü

Hüsniye Selin ŞİŞMAN (Şb.Md.V.)

Telefon: +9 0(224) 716 3745

E-Posta: selin.sisman@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Altınova Mah. Fuar Cad. No:23 Osmangazi / Bursa (Yalova Yolu Buttim Fuar Alanı Yanı)

Özgeçmiş

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 4 Memur, 1 İşçi, 2 Binted üzerinden istihdam edilen toplam 7 personel ile hizmet vermektedir.

Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 –(1) Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü’nün bu yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürüteceği faaliyetler ve bu faaliyetleri yürütürken görev, yetki ve sorumlulukları şöyledir;

  1. a) Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerin; stratejik plân, performans programı ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak,
  2. b) Çocuklara ve gençlere, bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak ARGE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla Bilim ve Teknoloji Merkezinde; merkez laboratuvarı, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak,
  3. c) Bursa Bilim ve Teknoloji merkezi gelişimini sürdürülebilir hale getirmek, toplumumuzun bilim toplumu haline dönüşmesine ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak.

ç) Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi aracılığıyla, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmak,

  1. d) Bilim ve teknolojiye yönelik; bilim gösteri, alan gezileri, aile etkinlikleri, sömestr/yaz kampları vb. etkinlikler yapmak ve bu etkinlikler için sponsorluklar antlaşmaları yapmak,
  2. Her yaş grubuna uygun olarak eğitimler düzenlemek,
  3. Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve belediye hizmetlerine yönelik ortaya çıkan sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının ön gördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,
  4. Müdürlüğün çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek,

ğ) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak,

  1. Bilim ve teknolojiyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Belediyenin stratejik plan hazırlığı sürecinde sorumlu olunan odak alanına katılarak, hedeflerin belirlenmesi, faaliyetlerin oluşturulması ve diğer odak alanlarında da görevi olması durumunda çalışmalara katılarak stratejik planın oluşmasına katkı vermek,

  1. i) Daire Başkanı’nın ve sıralı amirlerin vereceği mevzuatın gerektirdiği diğer iş ve işlemleri yapmak.

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 4 Memur, 1 İşçi, 2 Binted üzerinden istihdam edilen toplam 7 personel ile hizmet vermektedir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Gelen Randevu Taleplerinin Değerlendirilerek Geri Dönüşlerin Sağlanması

Vatandaş Başvurusunda; Ad-Soyad ve Telefonu

72 saat
Kurum Başvurusunda Gelen Randevu Taleplerinin Değerlendirilerek Geri Dönüşlerin Sağlanması

Kurum Başvurusunda;  Kurum Adı-Ünvanı ve Telefonu

72 saat