Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Samet GÖZCÜ

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Samet GÖZCÜ (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 14 80

Fax: 0224 716 15 51

E-Posta: samet.gozcu@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C blok kat 4 P.K.16080 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

İNSAN KAYNAKLARI

1 Şube Müdürü, 1 Memur, 33 Beyaz Masa-153 Personeli, 9 Binted personeli ile hizmet vermektedir.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bursa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin) çeşitli toplantı (panel, söyleşi, konferans, bilgilendirme toplantısı, açık oturum, forum, vb.), şenlik, temel atma ve açılış törenleri vb. organizasyonları gerçekleştirmek ve ilgili birimleri Başkanlık Makamı adına koordine etmek.
 • Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların çeşitli plan, program, projelerinin basına ve kamuoyuna duyurulması amacıyla basın toplantıları düzenlemek.
 • Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerinin, açılış ve temel atma vb. törenlerin çeşitli mecralardan kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
 • Önemli gün ve haftalarda ilgili birim ve/veya kuruluşlarla çeşitli etkinlikleri koordineli bir şekilde organize etmek.
 • Hizmet tanıtımlarını yaygınlaştırmak, imaj ve itibar algısını arttırmak amacıyla halkla ilişkiler (PR) kampanyası yürütmek ve takibini yapmak.
 • Belediyenin önemli faaliyetlerini, SMS aracılığıyla sosyal paydaşlara duyurusunu yapmak.
 • Önemli gün ve etkinlikler ile açılış/temel atma vb. tüm programlarla ilgili başkan adına davetleri yapmak. Davetiyelerin hazırlık, baskı ve dağıtımını planlamak.
 • Belediyeye ait alanlarda ilan, reklam, tanıtım faaliyetlerini organize etmek ve yapmak.
 • Şehirdeki tüm açık hava mecralarının planlamasını ve kontrolünü sağlamak.
 • Belediyeye, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlardan gelen dilekçe ve talepleri inceleyerek birimle ilgili olanların cevaplanmasını sağlamak, halkın isteklerinin dinlendiği ve konuşulduğu düzeni kurmak ve çalıştırmak.
 • Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda hazırlanan planları uygulamak, uygulatmak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.
 • Hemşehrilerin beklenti ve eğilimlerinin ölçülmesine yönelik olarak anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, yazılı kaynakları değerlendirme gibi çeşitli veri toplama tekniklerinin uygulamasını sağlamak.
 • Yerel yönetimin hizmet etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak çeşitli plan, proje ve uygulamalar için izleme göstergeleri ve başarı kriterleri geliştirilmesine destek vermek.
 • Bilgi Edinme Kanunu’na uygun olarak vatandaşlardan ve kurumlardan gelen bilgi ve belge isteklerini inceleyerek, ilgili birimlere yönlendirip, gelen cevapları ilgili kişi ve kurumlara iletmek.
 • Bursa’nın ve ilçelerinin tarih, kültür ve turizmini ilgilendiren konularda; çeşitli sivil toplum örgütleri, üniversiteler, akademisyenler, yerel tarihçiler, gazeteciler vb. kaynaklarla işbirliği yaparak organizasyonlar düzenlemek.
 • Vatandaşlardan gelen (şahsen, telefon, e-posta, kısa mesaj vb.) her türlü şikâyet, öneri ve katkıları (ŞÖK) ilgili birimlere göndermek, bunların takibini yapmak ve sonuçlarıyla ilgili geri dönüşleri sağlamak.
 • Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Şube Müdürlüğünü sevk, idare ve temsil etmek.
 • Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Kalite sisteminin sürekli uygulanabilirliğini ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.
 • Birim personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlamak, oluşabilecek sorunlara yönelik personeline yardımcı olmak.
 • Birim personeline Yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.
 • Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin katkı sağlamak.
 • Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koymak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.
 • Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması ile personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
 • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş-sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlamak.
 • Şube Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak.
 • Bütçe teklifini hazırlamak.
 • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak.

 

İNSAN KAYNAKLARI

1 Şube Müdürü, 1 Memur, 33 Beyaz Masa-153 Personeli, 9 Binted personeli ile hizmet vermektedir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Yazılan Dilekçelere Cevap Verilmesi

1) Vatandaş Başvurusunda;

    A) TC Kimlik No.su

    B) İmzası

    C) Adresi

    D) Telefonu

15 Gün
Talep Yönetim Sistemi ( Vatandaş Şikayet ve Öneri )

1) Vatandaş başvurusunda;

    A) TC Kimlik No. su

    B) İmzası

    C) Adresi

    D) Telefonu

48 Saat