Meclis Kararları

22.06.2021 Tarihli Meclis Gündemi

22.06.2021 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22 HAZİRAN 2021 Salı günü saat 16.00’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi/Bursa adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 26 ncı, 3 üncü dönemin 6 ncı OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3852 ada, 1-2-3 parseller ile 7283 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi, Osmangazi Meydanı  (3561-3562-3564 adalar, 3565 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 parseller, 3566 ada, 3,4,5,6,7,8,9  sayılı taşınmazlara ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Santral Garaj Mahallesi,Osmangazi Meydanı (3561-3562-3564 adalar, 3565 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 parseller, 3566 ada 3,4,5,6,7,8,9  sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Çağlayan Mahallesi, 10112 ada, 946 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- 60 kabul) ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Tirilye Mahallesi, 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Tirilye Mahallesi, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhaneli İlçesi, Söğüt Mahallesi, 1332 -1673- 1675- 1677 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- 60 kabul) ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi,1337 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 593 ada, 455 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 4655/1-2-3-4-5-6, 2884/1 ve 1752/24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 776 ada, 35 Parsele ilişkin, 1/25000 ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi İlçesi, Gedelek Mahallesi, 776 ada, 35 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamındaki Kıyı Alanlarının Bir Bütün Olarak Kısmi Yapılaşma Tespit Çalışması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesinin Bir Kısmını Kapsayan Alana İlişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği Askı İtirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Riskli Alan dışında kalan kısma ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- 60 kabul) ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Riskli Alan dışında kalan kısma ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- 60 kabul) ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mustafakemalpaşa İlçesi, Akçapınar Mahallesi, 260 parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Defne Kurutma Tesisi) yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin Başköy Ticaret Merkezi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 50 kabul) ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi, Başköy Mahallesi, Hasanağa Mahallesi sınırları içerisinde kalan muhtelif parsellerdeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 50 kabul) ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Osmangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar içerisinde 2. sırada yer alan 09.06.2021 tarih ve 290 sayılı Meclis Kararının” tekrar değerlendirilmek üzere komisyona iadesine şeklinde düzeltilerek kabulüne ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 4. sırada yer alan 12.01.2021 tarihli ve 55 sayılı Meclis Kararının” Plan değişikliği paftasında belirtildiği şekliyle uygun olduğuna şeklinde ilavesiyle,   

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan 02.06.2021 tarih ve 261 sayılı Meclis Kararının mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 50 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 3. sırada yer alan 08.06.2021 tarih ve 309 sayılı Meclis Kararının” mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 63 kabul) ile uygun olduğuna,

Yıldırım Belediye Meclisi’nin “Değiştirilerek Uygun Bulunan Kararlar içerisinde 4. sırada yer alan 12.01.2021 tarihli ve 55 sayılı Meclis Kararının”, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda Ankara Yolu ve Doğu Çevre Yolu bağlantısının bulunduğu alanda yan yol oluşturularak yollara doğrudan bağlantı olmayacak şekilde düzenlenmesi, planlanan Konut Alanlarının Ticaret-Konut olarak düzenlenmesi, E=2.00 yapılaşma şartlarına sahip Ticaret-Konut Alanı’nın %7.5, (BL-4) olarak düzenlenen Ticaret-Konut Alanı’nın %25 Ticari birimler yer alacak şekilde düzenlenmesi ve Plan değişikliği paftasında belirtildiği şekliyle mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- 60 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

 25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 50 kabul) ile kabulüne,     

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2089 ada, 14 parsele  ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 50 kabul) ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Bademli Kavşağında, Bursa-Bademli Bağlantı koluna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazı değerlendirmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İznik Belediye Meclisi’nin “Ek Bütçe” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 01.06.2021 tarih ve 299 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kullanacağı ek krediye garanti vermesi (Harmancık İçmesuyu İkmal İnşaatı) ” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 08.06.2021 tarih ve 312 sayılı “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kullanacağı ek krediye garanti vermesi (Keles Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı)” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ertuğrul Bey Meydan Düzenlemesi yapım işinde kullanılmak üzere 2.500.000 (ikimilyonbeşyüzbin) TL  kredi kullanılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Ödenek Aktarımı talebi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- 60 kabul) ile kabulüne,  

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Ödenek Aktarımı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ford marka Transit 350M pick-up 2005 model kamyonetin Afyon İli, Çay Belediyesi Başkanlığı’na, Ford marka kamyonetin Kütahya İli, Çukurca Belediyesi Başkanlığına bedelsiz devri  ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- 60 kabul) ile kabulüne,  

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 319 ada, 6 parselde bulunan Gemlik Tarihi Paşa Konağı’nın Belediyemize yeniden tahsis edilmesi amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Hazineye ait ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisli Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada,  43 nolu taşınmazda “Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı” yapım işinin gerçekleştirilerek işletilmek üzere; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Alemdar ve Gaziakdemir Mahallesi (Sıcaksu) sınırları içerisinde kalan Belediyemize ait 19 adet taşınmaz  ile Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde bulunan Hazine’ye ait 8 adet taşınmazın trampa işlemleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  Gürsu Belediye Meclisi’nin, 02.06.2021 tarih ve 128 sayılı “Ödenek Aktarımı” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi’nin uygun arıtma tesisine deşarjı için kanal hattı döşenmesi konusunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Doğu Star A.Ş. arasında protokol imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

40- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa'nın 17 (on yedi) İlçesinde sanatsal faaliyetler ve çocuk etkinlikleri organizasyonları gerçekleştirilmesi kapsamında Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında 3’lü işbirliği protokolü imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

41-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 nolu parselde Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Çelebi Mehmet Gençlik ve Spor Derneği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması” ile ilgili raporunun  oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 50 kabul) ile kabulüne,

42-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin %81,83’lük hissesine istinaden ayni sermaye artışı için Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4280 ada, 43 parsel ve Orhanbey Mahallesi, 5280 ada, 1 parselin BURFAŞ adına devri  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,  BURKENT’in 10.000.000.00TL (on milyon) tutarında borçlanma ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla BURKENT Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet AVCI’nın yetkili kılınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

44-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey Belediye Meclisi’nin, 04.06.2021 tarih ve 59 sayılı ‘Ek Ödenek’ ile ilgili Meclis Kararı” ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  13  ret- İYİ Parti; Bülent MUMCU, Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Mehmet Aybars YILANLI, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 10 ret- 50 kabul) ile kabulüne,

45-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Ödül Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

46-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, 2021 yılında yapılacak YKS sınavında öğrencilere destek ve moral olması için ilk 100’e giren öğrencilere ödül verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

47-Çevre ve Sağlık – Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonları’nın, İnegöl İlçesi’nde bulunan Boğazköy Barajını besleyen derelere atık deşarj yapan yerleşim merkezleri atıklarının, arıtma ve niteliklerinin araştırılması talebi ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa DÜNDAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet KANAR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

51-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 52-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 53-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Önder TANIR’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  54-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali AYKURT’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  55-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  56-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayşegül SEYRAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  57-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  58-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman AYRADİLLİ’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  59-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  60-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Gürkan ESEN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  61-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray LAÇINER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  62-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ozan EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  63-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz TANER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

  64-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Elif KOÇ’un sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 65-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun SIRMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

66-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serhat SAVCI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı  

 

 

22.06.2021 Tarihli Meclis