Meclis Gündemi ve Karar Özetleri

21.05.2024 Tarihli Meclis Gündemi

       Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.05.2024 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yapacağı 2024/2029 seçim döneminin 2., 1 dönemin 2. OLAĞAN toplantısının  2. birleşimine ait gündemdir.

  

1-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunun, 24.04.2024 tarih ve 289 sayılı “Kredi onay işlemleri” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,

2-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunun, 30.04.2024 tarih ve 301 sayılı “Kredi onay işlemleri (Büyükorhan-Keles Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi SUKAP Ek Kredi talebi)” hakkındaki Kararı ile ilgili raporu,

3-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili raporu,

4-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gürsu Belediye Meclisinin,  06.03.2024 tarihli ve 44 sayılı “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe Ödenek Kodlarının açılması ve Ek Ödenek oluşturulması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporu,

5-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Personel Kreşinin, 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi için 2024 Eylül ayından itibaren geçerli olacak ücret tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporu,

6-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Baskı Hizmeti Alım İşi ihalesi ile ilgili raporu,

7-Plan ve Bütçe Komisyonunun, BESAŞ A.Ş.ye ait aracın Belediye Başkanlığımıza hibe verilmesi ile ilgili raporu,

8-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmangazi ilçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 304 parsel sayılı taşınmazın Rekreasyon Alanı yapılmak üzere Belediyemize tahsisi ile ilgili raporu,

9-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 170 parsel sayılı taşınmazın Haşim İşcan Parkı Çevre Düzenleme Projesinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi ile ilgili raporu,

10-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi, 271 ada, 8 ve 13 parsel sayılı taşınmazların Spor Salonu yapılması amacıyla Belediyemize tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

11-Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili raporu,

12-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarının, Bursa il sınırları içerisinde tarihi, kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması amacıyla, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması ile ilgili müşterek raporu,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gürsu ilçesi, Ericek Mahallesi, 3140 ada, 9-10-27-28-31-32-33-34-35-36-37 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporu,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gürsu Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İnegöl Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Karacabey Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Kestel Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 

22-İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarının, Osmangazi ilçesi, Akpınar Mahallesi, 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili müşterek raporu,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.02.2024 tarih ve 187 sayılı kararıyla askı itirazı sonrası düzenlenerek Osmangazi ilçesi, Geçit Mahallesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonuna ait yeniden askıya çıkan kısmına ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.02.2024 tarih ve 188 sayılı  kararıyla askı itirazı sonrası düzenlenerek Osmangazi ilçesi, Geçit Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonuna ait yeniden askıya çıkan kısmına ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili raporu,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 527 ada, 205 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporu,

26 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 19.12.2019 tarih ve 2065 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13-14 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince önerge ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konulara ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

 

 

 

 

                                                                                          Mustafa BOZBEY

                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

21.05.2024 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

 

      Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.05.2024 Salı günü saat 17.00’de Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, D Blok Kat:1 Osmangazi/Bursa adresinde (Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu) yaptığı 2024/2029 seçim döneminin 2., 1 dönemin 2. OLAĞAN toplantısının  2. birleşimine ait Kararların Özetidir.

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunun, 24.04.2024 tarih ve 289 sayılı “Kredi onay işlemleri” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunun, 30.04.2024 tarih ve 301 sayılı “Kredi onay işlemleri (Büyükorhan-Keles Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi SUKAP Ek Kredi talebi)” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gürsu Belediye Meclisinin,  06.03.2024 tarihli ve 44 sayılı “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Bütçe Ödenek Kodlarının açılması ve Ek Ödenek oluşturulması” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

5-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Personel Kreşinin, 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi için 2024 Eylül ayından itibaren geçerli olacak ücret tarifesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Baskı Hizmeti Alım İşi ihalesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

7-Plan ve Bütçe Komisyonunun, BESAŞ A.Ş.ye ait aracın Belediye Başkanlığımıza hibe verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

8-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmangazi ilçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada, 304 parsel sayılı taşınmazın Rekreasyon Alanı yapılmak üzere Belediyemize tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

9-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 170 parsel sayılı taşınmazın Haşim İşcan Parkı Çevre Düzenleme Projesinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi, 271 ada, 8 ve 13 parsel sayılı taşınmazların Spor Salonu yapılması amacıyla Belediyemize tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-Hukuk Komisyonunun, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonlarının, Bursa il sınırları içerisinde tarihi, kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması amacıyla, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gürsu ilçesi, Ericek Mahallesi, 3140 ada, 9-10-27-28-31-32-33-34-35-36-37 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oyçokluğu         (Başkan; Mustafa BOZBEY 1 ret – CHP; Erkan AYDIN, Şadi ÖZDEMİR, Şükrü DEVİREN, Deniz DALGIÇ, Şükrü ERDEM, Haşim Ali ARIKAN, Fatih VARDAR, Recep ÇOHAN, Hande APAYDIN, Sefa YILMAZ, Sinan NERGİZ, Ali Haydar EFE, Emel DUMAN, Zafer MİLLİ, Yücel AKBULUT, Metin TUNÇEL, Gökçe GÜNEY, Mehmet Aydın SALDIZ, Onur USLU, Yalçın IŞIKYILDIZ, Berna IŞIKDOĞAN, Arzu KARATAŞ, Şükrü AKSU, Nilsu SERTASLAN, Mustafa Orkun GAZİOĞLU, Baran GÜNEŞ, Görkem KAYA, Volkan KEÇİCİ, Derya Deniz KANAR, Hakkı Rıza GÖKSU, Murat DÖNMEZ, Haşim YOLDAŞ, Sedat ÖKTEN, Vahap AKA, Gökhan METİN, Mustafa ARSLAN, Zeynal ÜNGÖR, Yunus KAYA 38 ret – 59 kabul) ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Yıldırım Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gemlik Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Gürsu Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (Başkan; Mustafa BOZBEY 1 ret – CHP; Erkan AYDIN, Şadi ÖZDEMİR, Şükrü DEVİREN, Deniz DALGIÇ, Şükrü ERDEM, Haşim Ali ARIKAN, Fatih VARDAR, Recep ÇOHAN, Hande APAYDIN, Sefa YILMAZ, Sinan NERGİZ, Ali Haydar EFE, Emel DUMAN, Zafer MİLLİ, Yücel AKBULUT, Metin TUNÇEL, Gökçe GÜNEY, Mehmet Aydın SALDIZ, Onur USLU, Yalçın IŞIKYILDIZ, Berna IŞIKDOĞAN, Arzu KARATAŞ, Şükrü AKSU, Nilsu SERTASLAN, Mustafa Orkun GAZİOĞLU, Baran GÜNEŞ, Görkem KAYA, Volkan KEÇİCİ, Derya Deniz KANAR, Hakkı Rıza GÖKSU, Murat DÖNMEZ, Haşim YOLDAŞ, Sedat ÖKTEN, Vahap AKA, Gökhan METİN, Mustafa ARSLAN, Zeynal ÜNGÖR, Yunus KAYA 38 ret – 59 kabul) ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediyesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İnegöl Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Karacabey Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Kestel Belediyesine ait 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık – Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonlarının, Osmangazi ilçesi, Akpınar Mahallesi, 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili müşterek raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.02.2024 tarih ve 187 sayılı kararıyla askı itirazı sonrası düzenlenerek Osmangazi ilçesi, Geçit Mahallesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonuna ait yeniden askıya çıkan kısmına ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.02.2024 tarih ve 188 sayılı  kararıyla askı itirazı sonrası düzenlenerek Osmangazi ilçesi, Geçit Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonuna ait yeniden askıya çıkan kısmına ilişkin yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 527 ada, 205 parsele  ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin, 19.12.2019 tarih ve 2065 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13-14 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince önerge ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konulara ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,           

28-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri AK PARTİ; Selim Emre AYDIN, Selim YAVUZ, Kevser ÖZTÜRK, Ali ÇİL - CHP; Ata Erk ŞANLI - MHP; İbrahim ÖZMEN’in sözlü mazeretlerinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

                                                                                             Mustafa BOZBEY

                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı