Genel Sekreter Yardımcısı

Ahmet BAYHAN (Genel Sekreter Yardımcısı)

Telefon: 0224 716 1643

Fax: 0224 716 1647

E-Posta: ahmetbayhan@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C blok kat 6 P.K.16270 Osmangazi/BURSA

Özgeçmiş

  • Belediye hizmetlerinin yürütülmesi, belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak verilen görev, yetki ve sorumluluk adına görev yaparlar.
  • Genel sekreter yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin işleyişlerinden dolayı genel sekretere ve başkana karşı sorumludurlar.
  • Belediye hizmetlerinin yürütülmesi, belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak verilen görev, yetki ve sorumluluk adına görev yaparlar.
  • Genel sekreter yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin işleyişlerinden dolayı genel sekretere ve başkana karşı sorumludurlar.