Basın ve Yayın Şube Müdürlüğü - Fatih ÖREN

Basın ve Yayın Şube Müdürlüğü

Fatih ÖREN (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 1480

Fax: 0224 716 1551

E-Posta: fatih.oren@bursa.bel.tr

Adres: Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 C blok kat 4 P.K.16080 Osmangazi/BURSA


İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 2 Memur ve 19 Binted işçisiyle hizmet vermektedir.

 Basın ve Yayın Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 • Büyükşehir Belediyesi birimlerinin basına ve kamuoyuna yapacakları her türlü açıklamayı yazılı olarak yapmak; sesli, yazılı, görüntülü haberleri toplamak ve yayınlamak.
 • Yerel ve ulusal gazete ve dergiler ile yerel televizyonlarda yayınlanan belediye ile ilgili haberleri takip edip arşivlemek.
 • Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin) çeşitli yatırım ve etkinliklerine ilişkin duyuruları Basın İlan Kurumu üzerinden yerel ve ulusal basına göndermek.
 • Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin) çeşitli etkinlik ve yatırımlarını değerlendiren yerel ve ulusal basın temsilcileriyle (muhabir, köşe yazarı, editör, haber müdürü vb.) basın toplantıları dışında da bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
 • Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların (Belediyeye ait şirketlerin) yatırımlarıyla ilgili gerek haber gerekse prodüksiyon amaçlı fotoğraf ve kamera görüntülerini çekmek veya çektirmek.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Meclis Toplantıları ile ilgili gündem maddelerinin ve karar özetlerinin belediye internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak, Meclis Toplantıları’nın kamera ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirmek.
 • İl merkezindeki yatırım ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla; ilçelerde faaliyet gösteren basın temsilcilerine belirli periyotlarda tanıtım gezileri düzenleyerek işbirliği yaparak yatırımlarla ilgili halkın bilgilendirilmesi amacıyla katkıda bulunmak.
 • Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla Şehir Postası gazetesi ile şehrin tarihine ve kültürüne katkı sunma amacıyla Bursa Günlüğü dergisini süreli yayın olarak çıkartmak, tüm haber, içerik, tasarım, baskı ve dağıtım koordinasyonunu sağlamak.
 • Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Şube Müdürlüğünü sevk, idare ve temsil etmek.
 • Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Kalite sisteminin sürekli uygulanabilirliğinin ve geliştirilmesinin sağlanmasında yardımcı olmak.
 • Başkanlık Makamı ve Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Şube Müdürlüğü personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlamak, çıkacak sorunlarda personeline yardımcı olmak.
 • Şube Müdürlüğü personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının getirdiği izinleri vermek, yazılarını onaylamak.
 • Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Şube Müdürlüğü personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
 • Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.
 • İş güvenliği sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirmek çabası içinde olmak.
 • Birim ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, K.H.K., yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuatın takibini yapmak, güncellemesini sağlamak ve personelini bilgilendirmek.
 • Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak.
 • Bütçe teklifini hazırlamak.
 • Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak.

İnsan Kaynakları

1 Şube Müdürü, 2 Memur ve 19 Binted işçisiyle hizmet vermektedir.