Kültür Şube Müdürlüğü

Nazan AKDOĞAN (Şb.Md. V.)

Telefon: 0224 716 3700

Fax: 0224 716 37 82

E-Posta: nazan.akdogan@bursa.bel.tr

Adres: Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Cad., Orhanbey Mh. Uçak Sok. No:62, 16010 Osmangazi/Bursa


İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 10 Memur, 5 İşçi, 4 Sözleşmeli Personel, 59 Binted üzerinden istihdam edilen sanatçı, büro elemanı, teşrifat ve temizlik çalışanı olmak üzere toplam 78 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Müdürlük; bugün bünyesinde bulunan Şehir Tiyatrosu, Karagöz Sinema Atölyesi, Tayyare Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Beyazıt Paşa Kültür Merkezileri ile yıl boyunca kültür ve sanatın her alanında faaliyetler yürütmektedir.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE - (1) Kent halkının kültürel üretimin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla kültürel ve sanatsal gereksinimlerini karşılamaya yönelik proje ve etkinlikleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

(2) İl düzeyinde bağlı kültürel mekânların tahsis ve işleyiş çalışmalarını yürütmek.

(3) Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak için çalışmalar yapmak.

(4) Kültür Merkezleri ve Sanat Galerilerinin açılmasını teklif etmek, bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek.

(5) BBB. Şehir Tiyatrosu’nun idari hizmetlerini yürütmek. Şehir Tiyatrosu faaliyetlerinde görüşlerine başvurmak amacıyla başkanlık makamının onayıyla Danışma/Sanat Kurulları oluşturmak.

(6) Kültürel varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla sanatsal etkinlikler, geziler, turneler ve festivaller düzenlemek.

(7) Milli kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler,  gösteriler, yarışmalar,  sesli ve görüntülü çalışmalar yapmak.

(8) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla İşbirliği yapmak.

(9) Halk kültürleri, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenekleri, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme ve incelemeler yapmak.

(10) Kent genelinde kültürel bilincin yükseltilmesi için gerekli projeleri üretmek ve projelere ait etkinlikleri düzenleyip yürütmek.

(11) Kültür ve sanat alanında nitelikli ve üretken sanatçıları desteklemek.

(12) Kentte kültür ve sanat alanında düzenlenen faaliyetlere katkıda bulunacak organizasyonlar düzenlemek.

(13) Bursa’ya katkı sağlayacağı düşünülen çeşitli kamu kurum ve kuruluşların diğer belediyeler, STK’lar, Eğitim Kurumları, Muhtarlıkların düzenlediği etkinlik ve organizasyonlara konaklama, yemek, ikram, ulaşım, temsil, tören, ağırlama gibi konularda destek olmak.

(14) Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.

(15) “Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mekânların İşleyiş Ve Tahsis Yönetmeliği” uyarınca, bağlı kültür merkezi, mekân, salon ve galerilerin tahsislerini yapmak. Tahsislerde görüşlerine başvurmak amacıyla başkanlık makamının onayıyla danışma/seçici kurullar oluşturmak.

(16)  Müdürlük görev ve sorumluluk alanına giren projeler/uygulamalar ile ilgili yapılacak danışmanlık, proje/uygulama hizmet alımı ihalelerine ilişkin Teknik Şartname vb. gibi ihale belgelerini hazırlayarak ilgili birime göndermek, proje/uygulama hizmet alım sürecini denetlemek, hakediş dosyası hazırlamak.

(17) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile hedef kitle arasında koordinasyon sağlamak, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri, ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurum- kuruluşları ve konusunda uzman kişilerin katılımları ile Koordinasyon toplantılarını organize etmek, ortak yürütülen çalışmaları koordine etmek, takip etmek.

(18) Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak; tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.

(19) Stratejik plan, doğrultusunda performans programlarını hazırlamak.

(20) Faaliyet planlarını ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak.

(21) Faaliyetleri, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yürütmek.

(22) Bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak.

(23) Mevzuatla belirlenen hususlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

(24) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

 

Şehir Tiyatrosu’nun görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 - (1) Kültürümüzü yurt ve dünya çapında yaygınlaştırarak tanıtmak için teknik ve estetik düzeyi yüksek, nitelikli yerli oyunlar sahneleyerek ulusal değerlerimizi evrenselleştirmek, bunun yanı sıra dünya tiyatro edebiyatının nitelikli oyunlarını tanıtarak seyircilerini evrensel bir kültür ortamında buluşturup tanıştırmak.

(2) Türk dili ve edebiyatının gelişmesine tiyatro yolu ile katkıda bulunmak, yaşayan Türkçeyi dil ve fonetik kurallar çerçevesinde en doğru ve kulağa hoş gelen bir üslupta seslendirerek ülke çapında dil ve konuşma bütünlüğü sağlamak.

(3) Oyun yazarlığını özendirmek ve geliştirmek. Ulusal tiyatro repertuarı oluşumuna katkıda bulunmak. Yerli oyunları çağdaş bir anlayışla sergileyerek ülke dışında tanıtmak.

(4) Yurt içi ve yurt dışı turneler düzenleyerek tiyatroyu yaygınlaştırmak, yabancı tiyatrolar ve tiyatro insanları ile ilişkiler kurup geliştirmek.

(5) Gençlere ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapmak, oyunlar sergilemek.

(6) Tiyatro Sanatı ile ilgili yayınlar yapmak. Geleceğin tiyatrosunu biçimlendirecek kurs, seminer ve açık oturumlar düzenlemek.

(7) Yarışma, şenlik ve festivaller düzenlemek, mevcut yarışma; şenlik ve festivallere katılmak.

(8) Hizmet içi eğitim programları düzenleyerek çalışanların teorik, teknik ve estetik düzeylerinin sürekli iyileşmesini ve gelişmesini sağlamak.

 

GENEL HİZMET BAŞLIKLARI

- Şehir Tiyatrosu

- Karagöz Sinema Atölyesi

- Salon/Galeri Tahsisleri

- Kurum ve Kuruluşlarla Kültürel Proje Ortaklıkları

- Seminer, Sempozyum ve Panel Organizasyonları

- Periyodik Film Gösterimleri

 

 

 

 

 

PERİYODİK ETKİNLİK BAŞLIKLARI

-Uluslararası Bursa Festivali

-Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

-Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

-Uluslararası Karagöz Kukla Ve Gölge Oyunları Festivali

-Kitap Fuarı

-Kültür Akademisi

-Düşünce Akademisi

-Edebiyat ve Yazı Akademisi

-Ramazan Etkinlikleri

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 10 Memur, 5 İşçi, 4 Sözleşmeli Personel, 59 Binted üzerinden istihdam edilen sanatçı, büro elemanı, teşrifat ve temizlik çalışanı olmak üzere toplam 78 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Müdürlük; bugün bünyesinde bulunan Şehir Tiyatrosu, Karagöz Sinema Atölyesi, Tayyare Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Beyazıt Paşa Kültür Merkezileri ile yıl boyunca kültür ve sanatın her alanında faaliyetler yürütmektedir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Salon Tahsisi

1) Tiyatro Talebi;

    A) Dilekçe

    B) Oyun özeti

    C) Oyuncu listesi

2) Konser Talebi;

    A) Dilekçe

    B) Sanatçı bilgisi

3) Konferans, Söyleşi, Panel Talebi;

    A) Dilekçe

    B) Konuşmacı biyografisi

10 Gün
Sergi Talebi

1) Dilekçe

2) Biyografi

3) Eserlerden alınan 6 adet resim.

1 Ay
Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar, Fuar Organizasyonları

1) Dilekçe

2 Ay

Soru 1: Kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için Bursa Büyükşehir Belediyesine ait mekânlar ve kapasiteleri nelerdir?

Tayyare Kültür Merkezi

Büyük Salon izleyici kapasitesi: 580 kişi, Toplantı salonu izleyici kapasitesi: 50 kişi

Adres: Atatürk Cad. Osmangazi / Bursa

Tel: 0 224 716 37 76 Faks: 0 224 716 37 82

Soru 2: Sergi açmak için Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hangi galerilerden yaralanabiliriz.

Sanat Galerileri:

Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi: (225 m2) 53 m. sergileme alanı

TKM Sami Güner Sanat Galerisi: (52 m2) 25 m. sergileme alanı

TKM Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi: (75 m2) 17 m. sergileme alanı

Tel:0-224- 716 37 76 Faks: 0-224-716 37 82

Soru 3: Bursa Büyükşehir Belediyesine ait kültür mekanlarında etkinlik yapmak istiyorum. Başvurumu nasıl yapmalıyım?

BBB’ne bağlı kültürel mekanlarda etkinlik yapmak isteyenler bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na başvururlar.

Salon tahsisi: Başvuru dilekçesinde etkinliğin türü, talep yeri, tarihi ve saati, etkinliğin amacı, konusu, referansları, konuşmacı biyografisi, hedef kitle, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgilerin bulunması gerekir. Başvuru Kültür Sanat Kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurularda 60 günlük süre içerisinde yapılacak etkinlikler dikkate alınır.

Sanat Galerilerinin Tahsisi; Başvurular başvuru tarihine göre sıraya konur. Kişisel sergi gerçekleştiren sanatçılar 2 yılda bir sergi açabilir. Bir sanatçı 2 veya daha fazla sanatçı ile karma sergi açabilir. Sanatçılar sergi açma hakkını, sunacakları 3 eser yada dia pozitifleri üzerinde veya gerek duyulduğunda bütün eserlerin görülmesi kaydıyla alırlar. Sanatçılar eserleri ile birlikte biyografilerini, kataloglarını ve daha önce sergileri varsa bunlarla ilgili belgelerini sunar. Başvurular Seçici Kurulun ön elemesinden sonra Kültür Sanat Kurulu tarafından karara bağlanır.

Soru 4: Başvurum kabul olduktan sonra ne yapmalıyım?

Başvurunuzun kabul edildiğine dair yazının postaya verildiği tarihi izleyen yedinci (7) günü tebliğ tarihi sayılmakta olup, tebliğ tarihinden itibaren on (10) gün içinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin İlgili Şube Müdürlüğü’nden alınacak tahakkuk makbuzu ile Büyükşehir Belediyesi Veznesine toplam ücretin ödenmesi ve makbuzun yatırılan gün0 224 716 37 82 no’ lu faksa ya da bir fotokopisinin müdürlüğe iletilmesi gerekmektedir.

Ücreti zamanında yatırılmayan salon tahsisleri iptal edilir.

Soru 5: 5- Salonların kullanım bedelleri ne kadardır?

TAYYARE KÜLTÜR MERKEZİ SALONLARI ÜCRET TARİFESİ

Soru 6: Galerilerin kullanım bedelleri ne kadardır?

SANAT GALERİLERİ ÜCRET TARİFESİ

Soru 7: Salon tahsis koşulları nelerdir?

1- Gösteri günü Maliye, Emniyet, Belediye ve benzeri kamu kurumları ile başvuru sahibi arasında doğabilecek olası sorunlardan BBB sorumlu tutulamaz.

2- Gösteri öncesi ve süresince giriş alanında etkinliği tanıtıcı nitelikte afiş, broşür, kitap kaset, cd. vs. tanıtım malzemelerinin satışı yapılabilecek, söz konusu satışla ilgili yasal izinler başvuru sahibi tarafından alınacaktır. BBB satışlarla ilgili hiçbir konuda sorumluluk kabul etmez.

3- TKM’ de etkinlik gerçekleştirenler TKM gişesinden ücretsiz olarak yararlanır.

4- WC ve vestiyerler ücretsizdir.

5- Ücret bedellerini zamanında yatırmayanların etkinliği iptal olur ve bir çalışma sezonu etkinlik yapma hakkını da kaybeder.

6- İptal edilen etkinliklerin ücreti iade edilmez, ancak afet, ölüm vb. geçerli mazeretini belgelediği takdirde başvuru sahibine tahsis ücreti geri ödenir. 

7- Tahsis ücreti ödenmiş etkinliklerin sahibi hakkını, başka kişi veya kuruluşa devir edemez.

8- Gösteri günü kullanılan eşyaların kaybolmasından, tahribe uğramasından ve değerinde meydana gelebilecek zararlardan BBB sorumlu olmayıp, sorumluluk etkinliği gerçekleştirene aittir.

9- Başvuru sahibi etkinlik süresince doğabilecek her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.

10- Başvuru sahibi gerekli durumlarda beraberinde getireceği ses ve ışık sistemlerini ya da yalnızca BBB ışık ve ses sistemini BBB teknik sorumluların onayı ve gözetimlerinde kullanabilir.

11- Başvuru sahibi eğer kulisleri kullanmak istiyor ise kulis ve sahne kullanma koşullarına uymak zorundadır.

12- Etkinliğin gerçekleşmesini izleyen en fazla 12 saat içinde etkinlikte kullanılan malzemelerin BBB’ ne bağlı kültürel mekanlardan alınması ve taşınması gerekir. Malzemelerin kaybolmasından ya da hasara uğramasından ilgili Şube Müdürlüğü sorumlu değildir.

13- Gerçekleştirilen etkinliklerin fotoğraf, saydam, film, video v.b.’lerinin alınabilmesi etkinliği gerçekleştirenin iznine bağlıdır. BBB bu konuda hiç bir sorumluluğu üzerine almaz.

14- Fazla seyirci alınmasından doğabilecek izdiham ve diğer olaylardan başvuru sahibi sorumludur.

BAĞLI KÜLTÜR MERKEZİ VE GALERİLER

-Tayyare Kültür Merkezi

 İrtibat: 0224 716 3776

 Orhanbey Mah. Atatürk Cad. No. 62 Osmangazi/BURSA

-Beyazıt  Paşa Kültür Merkezi

 İrtibat: 0224 327 27 30

 Hocataşkın Mah. 6. Okul sok. No:10/1  Yıldırım/BURSA

-Mehmet Akif Ersoy  Kültür Merkezi

İrtibat: 0224 224 49 12

Hocalizade Mh. Rakım Sk. No:19   Osmangazi/BURSA

 

TKM Sami Güner Sanat Galerisi

 İrtibat: 0224 716 3776

 Orhanbey Mah. Atatürk Cad. No. 62

 

-TKM Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi

 İrtibat: 0224 716 3776

 Orhanbey Mah. Atatürk Cad. No. 62

                                       

-Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi

 İrtibat: 0224 716 3776

 Orhanbey Mah. Atatürk Cad. No. 62 Tarihi Belediye Binası Yanı