Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü - Mehmet ŞİŞMAN

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Mehmet ŞİŞMAN (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 2216

Fax: (224) 7162222

E-Posta: mehmet.sisman@bursa.bel.tr

Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 B Blok 1.kat 16080 Osmangazi/BURSA


Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü;

1 Şube Müdürü, 7 Ziraat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Harita Teknikeri, 1 Taşınır Kayıt Yetkilisi, 3 Memur olmak üzere  16 kişiden oluşmaktadır.

Sunulan Hizmetler 

(1) Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak yapılacak olan faaliyet, hizmet, tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyici sistemler, her türlü alet, makine, ekipman, araç, gereç ve imalatların, işin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlar. Ayrıca tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici desteklemeler, eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler vb. konularda her türlü proje ve uygulama çalışmaları yapar ya da yaptırır. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, aşağıda verilen konularda faaliyette bulunur.

  1. a) Tarımsal yapılar ve sistemlerle ile ilgili projeler yapar ya da yaptırır.
  2. b) Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi için projeler yapar ya da yaptırır.
  3. c) Tarım ve hayvancılık sektöründe kalite ve verimliliği artırmak için teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapar ya da yaptırır.

ç) Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına desteklemeler yapar.

(2) Yukarıda belirtilen konularda her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar denetlemek.

(3) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlar.

(4) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar.

(5) Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapar.

(6) Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesaplarını yapar.

(7) Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar.

(8) Birim ile ilgili tespit edilmiş stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar.

(9) Birimde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

(10) Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunur ve çözümler üreterek sonuçlandırılmasını sağlar.

(11) Birim ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

(12) Her yıl için Bütçe teklifi hazırlar, Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına süresi içinde gönderir.

(13) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlanır.

(14) Birim ile ilgili yazışmaların yapılması sağlanır.

(15) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar.

(16) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar, güncellenmesini sağlar ve personeli bilgilendirir.

(17) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

(18) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin Disiplin Amiri olarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlar.

(19) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlanır.

(20) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir.

(21) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(22) Birim Şube Müdürü, Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

(23) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.

(24) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasının kontrolünü sağlar.

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü;

1 Şube Müdürü, 7 Ziraat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Harita Teknikeri, 1 Taşınır Kayıt Yetkilisi, 3 Memur olmak üzere  16 kişiden oluşmaktadır.

Sunulan Hizmetler 

(1) Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak yapılacak olan faaliyet, hizmet, tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyici sistemler, her türlü alet, makine, ekipman, araç, gereç ve imalatların, işin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlar. Ayrıca tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici desteklemeler, eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler vb. konularda her türlü proje ve uygulama çalışmaları yapar ya da yaptırır. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, aşağıda verilen konularda faaliyette bulunur.

  1. a) Tarımsal yapılar ve sistemlerle ile ilgili projeler yapar ya da yaptırır.
  2. b) Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi için projeler yapar ya da yaptırır.
  3. c) Tarım ve hayvancılık sektöründe kalite ve verimliliği artırmak için teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapar ya da yaptırır.

ç) Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına desteklemeler yapar.

(2) Yukarıda belirtilen konularda her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar denetlemek.

(3) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlar.

(4) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar.

(5) Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapar.

(6) Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesaplarını yapar.

(7) Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar.

(8) Birim ile ilgili tespit edilmiş stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapar.

(9) Birimde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

(10) Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunur ve çözümler üreterek sonuçlandırılmasını sağlar.

(11) Birim ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlar.

(12) Her yıl için Bütçe teklifi hazırlar, Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına süresi içinde gönderir.

(13) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlanır.

(14) Birim ile ilgili yazışmaların yapılması sağlanır.

(15) Personel hareketlerini (izin, vb.) planlar, denetler, bilgilendirir ve sonuçlanmasını sağlar.

(16) Müdürlüğün görev alanı ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapar, güncellenmesini sağlar ve personeli bilgilendirir.

(17) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

(18) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin Disiplin Amiri olarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlar.

(19) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlanır.

(20) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirilir.

(21) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

(22) Birim Şube Müdürü, Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapar.

(23) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.

(24) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasının kontrolünü sağlar.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
İçişleri Bakanlığının Bilgi Sisteminden Gelen Dilekçelere Cevap Verilmesi

A) Muhtar Başvurusunda;

    1) TC Kimlik Nosu

    2) İmzası

    3) Adresi

    4) Telefonu

15 Gün