Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Yasemin ŞAVŞATLI

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Yasemin ŞAVŞATLI (Şube Müdür v.)

Telefon: (0224) 716 21 82

Fax: (0224) 716 30 95

E-Posta: yasemin.savsatli@bursa.bel.tr

Adres: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi H Blok Osmangazi / BURSA

Web: https://engelsizbursa.bursa.bel.tr

Özgeçmiş

Personel Durumu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

BİNTED

Halk Eğitim

Hizmet Alımı

Toplam

4

2

3

17

3

0

29

 

Sunulan Hizmetler

1-Danışmanlık, Yönlendirme, Rehberlik Hizmetleri

Engelliler Şube Müdürlüğüne başvuran özel gereksinimli birey ve yakınlarına, Belediyemizin hizmetleri, diğer Kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetler ve engelli haklarına dair bilgiler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık yapılmaktadır.

Engelli Hakları Kitapçığı 2022 için tıklayınız...

2-Eğitim / Kurs Hizmetleri

Özel gereksinimli bireylerin sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak, çeşitli branşlarda mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, halk nezdinde farkındalık oluşturarak toplumun özel gereksinimli bireylerin haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak üzere eğitim / kurs hizmetleri verilmekte ve engellilerin sosyal entegrasyonlarına destek olunmaktadır.

Eğitim hizmetleri çerçevesinde bilgisayar, İngilizce, jimnastik, resim, müzik, diksiyon, halk oyunları vb. dersler verilmektedir.

Bireysel eğitimlerin dışında özel gereksinimli bireylere, müzik ve ritim duygusu kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla otizmli çocuklar ve annelerine yönelik “Bizim Gençler Ritim Grubu” ve “Müziğin Rengi Mavi Korosu” çalışmaları yürütülmektedir.

3- Sosyal Destek Hizmetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Destek Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip, sosyo-ekonomik yetersizlikten dolayı korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyaç duyan kişi ve gruplara götürülecek her türlü sosyal hizmet ve destek faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alandaki doğal afet, terör ve savaş durumlarında yapılacak insani yardımların yürürlükteki mevzuat doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi sağlanır.

Bu kapsamda; işitme cihazı, takip cihazı, protez-ortez, manuel / akülü tekerlekli sandalye tedariki, hasta yatağı, hasta bezi, solunum cihazı, Çölyak hastalık desteği, tıbbi reçeteli beslenme desteği, Kart16 Sosyal Destek Kartı, gıda ve afet durumlarında ev eşyası yardımlarıyla özel gereksinimli ihtiyaç sahipleri desteklenir.

4- Elektronik Takip Cihazı Hizmeti

Elektronik takip cihazı; alzheimer, zihinsel engelli ve otizmli kişilerin veli ya da vasileri tarafından elektronik ortamda takiplerinin yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Belediyemiz tarafından ücretsiz sağlanan bu hizmette Türkiye’nin her yerinden takibin yapılmasını sağlayan GPRS sistemi kullanılmaktadır.

5- Akü Şarj Dolum İstasyonları Hizmeti

Akü Şarj Dolum İstasyonları, akülü araç kullanan özel gereksinimli bireylerin günlük hayata katılımlarına ve sosyalleşmelerine destek olmakta aynı zamanda kentin kamusal alanlarında karşılaşabilecekleri engellerden birini ortadan kaldırmak amacına hizmet vermekte olup bağımsız olarak bir yerden bir yere sorunsuz ulaşımı mümkün kılmaktadır.

6- Şehir İçi Ulaşım Desteği Hizmeti

Akülü / manüel araç kullanan özel gereksinimli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşım desteğine ihtiyaç duymaları halinde engelli rampalı araç hizmetimizden yararlanmaktadırlar.

Hizmet kapsamında 2 adet liftli engelli aracı mevcuttur. Araçlarımız 17 İlçeye hizmet vermektedirler.

7- Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi Hizmetleri

Ortopedik engelli bireylerin ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmaması amacıyla, tekerlekli sandalyelerinin tamir / bakımı, akü değişimi ve sosyo-ekonomik yoksunluk yaşayan özel gereksinimli bireylerin yedek parça ihtiyaçları 17 ilçeyi kapsayacak şekilde Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmetleri (SEYYAH) araçlarımız vasıtasıyla öncelikle ikamet adreslerinde, gerekli hallerde Şube Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

8- Erişilebilirlik Hizmetleri

Özel gereksinimli vatandaşlarımızın kamuya açık tüm alanlardan (toplu taşıma araçları, açık alanlar, binalar vb.) engelli olmayan diğer vatandaşlar gibi eşit olarak yararlanmaları amaçlanmaktadır. Erişilebilirlik Komisyonu kurularak koordinasyon çalışmalarına başlanmış olup, yerinde tespitlerle oluşturulan raporlar üzerinden dönüşümün ve iyileştirmenin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda saha inceleme çalışması ve raporlama faaliyetleri yerine getirilmektedir. İlçe Belediyeleri ve diğer kamu kurumları arasında da eşgüdüm ve koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir. 

9- Sosyal-Kültürel ve Sportif Hizmetler

Engelsiz Plaj; Özel gereksinimli bireylerin güvenle denize girebilmeleri amacıyla Mudanya-Güzelyalı sahilinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Engelsiz Sahil; giyinme kabinleri, özel araçlar, rampalar, engelli tuvaletleri ile ortopedik engelli bireylere hitap edecek şekilde erişilebilir olarak tasarlanmıştır. Benzer şekilde, sahillerimizin özel gereksinimli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda düzenlemelerin devam etmesi ve farklı sahillerin açılması planlanmaktadır. 

Engelsiz Turizm; Özel gereksinimli çocuk ve ailelerinin de Bursa’nın değerlerini yakından tanımalarına imkân sağlayarak motivasyonlarını arttırmak, Bursa’nın tarih ve kültürünü öğretmek, kentlilik bilinci oluşturmak ve iletişim becerilerini artırmak hedeflenmektedir.

STK Koordinasyon Çalışmaları; Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirilen düzenli koordinasyon toplantıları ile özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan proje ve hedefler görüşülmektedir.

Önemli Gün ve Haftalar / Farkındalık Çalışmaları; Farklı engel guruplarındaki bireylerin yaşadıkları sorunları şehrimizdeki tüm fertleriyle paylaşarak farkındalık oluşturmak amacı ile önemli gün ve haftalarda bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Yaz Kampı; Özel gereksinimli birey ve ailelerinin yaz döneminde çeşitli sosyal etkinlikler ile kaliteli zaman geçirebilecekleri yaz kampımız 2018 yılından bu yana sürdürülmektedir. Kamp süresince yüzme, kano, okçuluk, ebru ve çeşitli alanlarda atölye etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Engelsiz Spor; Sporun, özel gereksinimli bireyin kendi beceri ve yeteneklerine olan inancını artırarak, özgüven gelişimine yardımcı olduğu bilinmektedir. Engelsiz spor faaliyetleri özel gereksinimli bireylerin sportif çalışmalarını desteklemek amacı ile yıl boyunca birçok branşta gerçekleştirilmektedir.

1-    Bursa il sınırları içerisinde ikamet eden engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırmak ve toplumsal fırsatlardan engelli olmayan bireylerle eşit düzeyde faydalanmalarını sağlamak üzere; bilgilendirme, erişilebilirlik, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetlerini yürütmek,

2-    Bursa ili engelli hizmet sunumunda kamu kurumları, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm ve iş birliği amacıyla, toplantılar gerçekleştirerek koordinasyon sağlamak, projeler geliştirmek, sürdürülen projelerde görev almak,

3-    Engelli hizmetleri ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını (kongre-konferans-çalıştay vb.), özel gün ve haftaların etkinlik programlarını düzenlemek ve yürütmek,

4-    Engelli bireylerin işgücü talepleri dikkate alınarak iş ve meslek sahibi olmaları, uygun çalışma becerileri kazanmaları, yerleştirildikleri iş yerlerinde izlenmeleri ve çalışma ortamına uyumları ile ilgili meslek edindirme, iyileştirme çalışmalarını yapmak ve yapılmasını sağlamak,

5-    Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken engelli ve ailelerine yönelik sosyal yardımların (manuel-akülü tekerlekli sandalye, protez, ortez, hasta yatağı vb.) tespiti, temini, dağıtımı ile ilgili faaliyetleri Sosyal Destek Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca yerine getirmek,

6-    Engelli hizmetleriyle ilgili yerel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, engelli hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik plan, proje hazırlamak,

7-    Alzheimer hastalarına ve zihinsel engellilere yönelik elektronik takip sistemi “Takip Cihazı” uygulama ve yaygınlaştırma işlemlerini gerçekleştirmek,

8-    İhtiyaç halinde, Bursa İl sınırları dâhilinde, engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekânlardan hastane, okul ve iyileştirme merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak,

9-    Engelli bireylerin manuel, akülü tekerlekli sandalye araçlarının tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile akü dolum istasyonlarının iş ve işlemlerini yürütmek,

10-  Engelli bireylere ve ailelerine yönelik bilgilendirme, danışmanlık, psiko-sosyal destek, kişisel gelişim, sanatsal-fiziksel-kültürel aktivite, mesleki beceri geliştirme vb. sosyal iyileştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Engelsiz Yaşam Merkezi kurmak, işletmek,

11-  Bursa İli engelli veri tabanını oluşturmak,

12-  Engelli hizmetlerini yürütmek amacıyla ihtiyaç halinde yönetmelik ve yönergeler hazırlamak

Personel Durumu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

BİNTED

Halk Eğitim

Hizmet Alımı

Toplam

4

2

3

17

3

0

29

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Sosyal Yardım Hizmetleri (Tıbbi Malzeme Desteği, Sosyal Yardım Desteği)

1) Online Başvuru

2) Sağlık Kurulu Raporu

3) Tıbbi Malzeme Sağlık Raporu

4) Kira Sözleşmesi

5) E-devlet üzerinden SGK Dökümü

6) İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Belgesi

7) Yangın ve Afet geçirmiş ise İtfaiye Raporu (Onaylı)

8) Sosyal Destek Online Başvuru Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Formu

9) Kurumun ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği diğer belgeler

15 Gün
Danışmanlık ve Yönlendirme ve Rehberlik Hizmetleri

1) Sağlık Kurulu Raporu

4 Saat
Eğitim /Kurs Hizmetleri

1) Başvuru Dilekçesi

2) Kimlik Fotokopisi

3) Sağlık Kurulu Raporu

4) Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Formu 

MEB Eğitim Öğretim takvimi süresince
Şehir içi Ulaşım Desteği Hizmetleri

1) Başvuru Dilekçesi

1 Gün
Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi Hizmetleri

1) Başvuru Dilekçesi (online, yazılı)

2) Sağlık Kurulu Raporu

3) Tıbbi Malzeme Raporu

15 Gün

1- Tıbbi Malzeme / Sosyal Destek başvurumu nasıl yapabilirim?

İşitme cihazı, takip cihazı, manuel tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, akü, hasta yatağı ve karyolası, havalı yatak, oksijen tüpü ve aparatları, glütensiz gıda desteği, tıbbi reçeteli gıda desteği gibi tıbbi malzeme ve sosyal destek başvurularınızı “https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru” adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

2- Tıbbi Malzeme / Sosyal Destek Başvurusu için aranan şartlar nelerdir?

Online Başvuru, Sağlık Kurulu Raporu, Tıbbi Malzeme Raporu, Kira Sözleşmesi, E-devlet üzerinden SGK dökümü, İşsizlik ödeneği / İş kaybı tazminatı belgesi, Yangın ve Afet geçirmiş ise İtfaiye raporu (Onaylı), Sosyal Yardım Online Başvuru Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Formu, Kurumun ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği diğer belgeler.

3- Tekerlekli sandalyemin tamir ve bakımı için nasıl başvuru yapabilirim?

(224) 716 21 82 numaralı telefon aracılığıyla Müdürlüğümüze ulaşabilir ya da “https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru” adresinden online olarak sosyal destek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

4- Belediyenin ve diğer Kamu Kurumlarının bana sağladığı haklar nelerdir? Bu haklardan nasıl faydalanabilirim?

Müdürlüğümüzün her yıl 6 aylık dönemlerde güncellediği “Engelli Hakları Kitapçığımızı”  İndirebilir ve bizlere (224) 716 21 82 ve (224) 716 21 89 numaralı telefonlar aracılığıyla ulaşabilir, danışma ve yönlendirme hizmetlerimizden bilgi edinebilirsiniz.

5- Engelli birey ve aileleri ile ilgili kurs, faaliyet ve etkinliklerden nasıl haberim olacak?

http://engelsizbursa.bursa.bel.tr/” adresinden Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinliklere ulaşabilir, eğitim ve kurs hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve online kayıt yaptırmak için “http://engelsizbursa.bursa.bel.tr/kayit/” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca bizleri “bbbengellihizmetleri” instagram adresinden takip edebilirsiniz.

Özel gereksinimli bireylere, toplum içinde hak ettikleri eşit yaşam şartlarını sunmak, toplumda farkındalık oluşturarak kırılgan bir grup olan engelli bireylerin ve ailelerinin ayrımcılık ve dışlanma gibi psikolojik tutumlarla karşılaşmalarına dolaylı olarak engel olmak ve sosyo-ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımlarını sağlayabilmek için Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde projeler üretilmektedir.

Bu amaçla hayata geçirilen projeler

  • Bir Ev Bir Dünya Projesi
  • Birlikte Daha Güçlüyüz, Farkımız Yok Projesi
  • Dört Mevsim Engelsiz Sera Projesi
  • Engelsiz İstihdam Projesi

1- Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi

Tel 

: 444 16 00 (Dâhili: 2182)

E-posta

: engelliler.sbmd@bursa.bel.tr

Adres

: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi H Blok Osmangazi / BURSA