Engelliler Şube Müdürlüğü - Yasemin ŞAVŞATLI

Engelliler Şube Müdürlüğü

Yasemin ŞAVŞATLI (Şb.Md.V.)

Telefon: 0224 716 21 82

Fax: 0224 716 30 95

E-Posta: yasemin.savsatli@bursa.bel.tr

Adres: Merinos AKKM H Blok Osmangazi Bursa

Özgeçmiş

Personel Durumu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

BİNTED

Hizmet Alımı

Toplam

3

2

3

18

0

26

Sunulan Hizmetler

 1. Danışmanlık, Yönlendirme, Rehberlik Hizmetleri

Engelliler Şube Müdürlüğüne başvuran engelli birey ve yakınlarına; Belediyemizin hizmetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetler ve engelli haklarına dair bilgiler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık yapılmaktadır.

 1. Eğitim/Kurs Hizmetleri

Engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, halk nezdinde engellilik durumuyla ilgili farkındalık oluşturarak toplumun engelli haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak, engelli ve engelsiz bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek üzere eğitim/kurs hizmetleri verilmekte, bu vesileyle engelli bireylerin hem sosyal becerileri geliştirmekte hem de çeşitli branşlarda eğitimlerine ve sosyal entegrasyonlarına destek olunmaktadır.

Eğitim hizmetleri çerçevesinde bilgisayar, ingilizce, jimnastik, resim, müzik, diksiyon, halk oyunları vb. dersler verilmektedir.

Engelli bireylere, müzik ve ritim duygusu kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla otizmli çocuklar ve annelerine yönelik “Bizim Gençler Ritim Grubu” ve “Müziğin Rengi Mavi Korosu” çalışmaları yürütülmektedir.

 1. Sosyal Yardım Hizmetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği uyarınca; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip, sosyo-ekonomik yetersizlikten dolayı korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyaç duyan kişi ve gruplara götürülecek her türlü sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alandaki doğal afet, terör ve savaş durumlarında yapılacak insani yardımların yürürlükteki mevzuat doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi sağlanır.

Bu kapsamda; işitme cihazı, takip cihazı, protez-ortez, manuel/akülü tekerlekli sandalye tedariki, hasta yatağı, hasta bezi, solunum cihazı, glutensiz gıda, Kart16, gıda ve afet durumlarında ev eşyası yardımlarıyla engelli ihtiyaç sahipleri desteklenir.

 1. Elektronik Takip Cihazı Hizmeti

Elektronik takip cihazı; alzheimer, zihinsel engelli ve otizmli kişilerin veli ya da vasileri tarafından elektronik ortamda takiplerinin yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Belediyemiz tarafından ücretsiz sağlanan bu hizmette Türkiye’nin her yerinden takibin yapılmasını sağlayan GPRS sistemi kullanılmaktadır.

 1. Akü Şarj Dolum İstasyonları Hizmeti

Akü Şarj Dolum İstasyonları, akülü araç kullanan engelli bireylerin günlük hayata katılımlarına ve sosyalleşmelerine destek olmakta aynı zamanda kentin kamusal alanlarında karşılaşabilecekleri engellerden birini ortadan kaldırmak amacına hizmet vermekte olup bağımsız olarak bir yerden bir yere sorunsuz ulaşımı mümkün kılmaktadır.

 1. Şehir İçi Ulaşım Desteği Hizmeti

Akülü/manüel araç kullanan engelli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşım desteğine ihtiyaç duymaları halinde engelli rampalı araç hizmetimizden yararlanmaktadırlar.

Hizmet kapsamında 2 adet (2+2) liftli engelli aracı mevcuttur. Araçlarımız 17 İlçeye hizmet vermektedirler.

 1. Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi Hizmetleri

Sosyoekonomik yoksunluk yaşayan engelli bireylerin ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmaması amacıyla tekerlekli sandalyelerinin tamir/bakımı, akü değişimi ve yedek parça ihtiyaçları 17 ilçeyi kapsayacak şekilde ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

 1. Erişilebilirlik Hizmetleri

Engelli vatandaşlarımızın kamuya açık tüm alanlardan (toplu taşıma araçları, açık alanlar, binalar vb.) engelli olmayan diğer vatandaşlar gibi eşit olarak yararlanmaları amaçlanmaktadır. Erişilebilirlik Komisyonu kurularak koordinasyon çalışmalarına başlanmış olup, yerinde tespitlerle oluşturulan raporlar üzerinden dönüşümün ve iyileştirmenin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda saha inceleme çalışması ve raporlama faaliyetleri yerine getirilmektedir. İlçe Belediyeleri ve diğer kamu kurumları arasında da eşgüdüm ve koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir. 

 1. Sosyal-Kültürel ve Sportif Hizmetler

Engelsiz Plaj; Engelli bireylerin güvenle denize girebilmeleri amacıyla Mudanya-Güzelyalı sahilinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Engelsiz Sahil; giyinme kabinleri, özel araçlar, rampalar, engelli tuvaletleri ile engelli bireylere hitap edecek şekilde erişilebilir olarak tasarlanmıştır. Benzer şekilde, sahillerimizin engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda düzenlemelerin devam etmesi ve farklı sahillerin açılması planlanmaktadır. 

Engelsiz Turizm; Engelli çocuk ve ailelerinin de Bursa’nın değerlerini yakından tanımalarına imkân sağlayarak motivasyonlarını arttırmak, Bursa’nın tarih ve kültürünü öğretmek, kentlilik bilinci oluşturmak ve engelli bireylerin iletişim becerilerini artırmak hedeflenmektedir.

STK Koordinasyon Çalışmaları; Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirilen düzenli koordinasyon toplantıları ile engelli bireylere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan proje ve hedefler görüşülmektedir.

Önemli Gün ve Haftalar/ Farkındalık Çalışmaları; Farklı engel guruplarındaki bireylerin yaşadıkları sorunları şehrimizdeki tüm fertleriyle paylaşarak farkındalık oluşturmak amacı ile önemli gün ve haftalarda bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Karacaali Yaz Kampı; Engelli birey ve ailelerinin yaz döneminde çeşitli sosyal etkinlikler ile kaliteli zaman geçirebilecekleri yaz kampımız 2018 yılından bu yana sürdürülmektedir. Kamp süresince yüzme, kano, okçuluk, ebru ve çeşitli alanlarda atölye etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Yaz Spor Okulları; Sporun, engelli bireyin kendi beceri ve yeteneklerine olan inancını artırarak, özgüven gelişimine yardımcı olduğu bilinmektedir. Engelli bireylerin sportif çalışmalarını desteklemek amacı ile Yaz Spor Okulları faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

 1. Bursa il sınırları içerisinde ikamet eden engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırmak ve toplumsal fırsatlardan engelli olmayan bireylerle eşit düzeyde faydalanmalarını sağlamak üzere; bilgilendirme, erişilebilirlik, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetlerini yürütmek,
 2. Bursa ili engelli hizmet sunumunda kamu kurumları, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm ve iş birliği amacıyla, toplantılar gerçekleştirerek koordinasyon sağlamak, projeler geliştirmek, sürdürülen projelerde görev almak,
 3. Engelli hizmetleri ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını (kongre-konferans-çalıştay vb.), özel gün ve haftaların etkinlik programlarını düzenlemek ve yürütmek,
 4. Engelli bireylerin işgücü talepleri dikkate alınarak iş ve meslek sahibi olmaları, uygun çalışma becerileri kazanmaları, yerleştirildikleri iş yerlerinde izlenmeleri ve çalışma ortamına uyumları ile ilgili meslek edindirme, iyileştirme çalışmalarını yapmak ve yapılmasını sağlamak,
 5. Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken engelli ve ailelerine yönelik sosyal yardımların (manuel-akülü tekerlekli sandalye, protez, ortez, hasta yatağı vb.) tespiti, temini, dağıtımı ile ilgili faaliyetleri Sosyal Yardım Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca yerine getirmek,
 6. Engelli hizmetleriyle ilgili yerel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, engelli hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik plan, proje hazırlamak,
 7. Alzheimer hastalarına ve zihinsel engellilere yönelik elektronik takip sistemi “Takip Cihazı” uygulama ve yaygınlaştırma işlemlerini gerçekleştirmek,
 8. İhtiyaç halinde, Bursa İl sınırları dâhilinde, engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekânlardan hastane, okul ve iyileştirme merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak,
 9. Engelli bireylerin manuel, akülü tekerlekli sandalye araçlarının tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile akü dolum istasyonlarının iş ve işlemlerini yürütmek,
 10. Engelli bireylere ve ailelerine yönelik bilgilendirme, danışmanlık, psiko-sosyal destek, kişisel gelişim, sanatsal-fiziksel-kültürel aktivite, mesleki beceri geliştirme vb. sosyal iyileştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Engelsiz Yaşam Merkezi kurmak, işletmek,
 11. Bursa İli engelli veri tabanını oluşturmak,
 12. Engelli hizmetlerini yürütmek amacıyla ihtiyaç halinde yönetmelik ve yönergeler hazırlamak.

Personel Durumu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

BİNTED

Hizmet Alımı

Toplam

3

2

3

18

0

26

Sunulan Hizmetler

 1. Danışmanlık, Yönlendirme, Rehberlik Hizmetleri

Engelliler Şube Müdürlüğüne başvuran engelli birey ve yakınlarına; Belediyemizin hizmetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetler ve engelli haklarına dair bilgiler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık yapılmaktadır.

 1. Eğitim/Kurs Hizmetleri

Engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, engelli ailelerinin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, halk nezdinde engellilik durumuyla ilgili farkındalık oluşturarak toplumun engelli haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak, engelli ve engelsiz bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek üzere eğitim/kurs hizmetleri verilmekte, bu vesileyle engelli bireylerin hem sosyal becerileri geliştirmekte hem de çeşitli branşlarda eğitimlerine ve sosyal entegrasyonlarına destek olunmaktadır.

Eğitim hizmetleri çerçevesinde bilgisayar, ingilizce, jimnastik, resim, müzik, diksiyon, halk oyunları vb. dersler verilmektedir.

Engelli bireylere, müzik ve ritim duygusu kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla otizmli çocuklar ve annelerine yönelik “Bizim Gençler Ritim Grubu” ve “Müziğin Rengi Mavi Korosu” çalışmaları yürütülmektedir.

 1. Sosyal Yardım Hizmetleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği uyarınca; Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edip, sosyo-ekonomik yetersizlikten dolayı korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyaç duyan kişi ve gruplara götürülecek her türlü sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alandaki doğal afet, terör ve savaş durumlarında yapılacak insani yardımların yürürlükteki mevzuat doğrultusunda planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi sağlanır.

Bu kapsamda; işitme cihazı, takip cihazı, protez-ortez, manuel/akülü tekerlekli sandalye tedariki, hasta yatağı, hasta bezi, solunum cihazı, glutensiz gıda, Kart16, gıda ve afet durumlarında ev eşyası yardımlarıyla engelli ihtiyaç sahipleri desteklenir.

 1. Elektronik Takip Cihazı Hizmeti

Elektronik takip cihazı; alzheimer, zihinsel engelli ve otizmli kişilerin veli ya da vasileri tarafından elektronik ortamda takiplerinin yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Belediyemiz tarafından ücretsiz sağlanan bu hizmette Türkiye’nin her yerinden takibin yapılmasını sağlayan GPRS sistemi kullanılmaktadır.

 1. Akü Şarj Dolum İstasyonları Hizmeti

Akü Şarj Dolum İstasyonları, akülü araç kullanan engelli bireylerin günlük hayata katılımlarına ve sosyalleşmelerine destek olmakta aynı zamanda kentin kamusal alanlarında karşılaşabilecekleri engellerden birini ortadan kaldırmak amacına hizmet vermekte olup bağımsız olarak bir yerden bir yere sorunsuz ulaşımı mümkün kılmaktadır.

 1. Şehir İçi Ulaşım Desteği Hizmeti

Akülü/manüel araç kullanan engelli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşım desteğine ihtiyaç duymaları halinde engelli rampalı araç hizmetimizden yararlanmaktadırlar.

Hizmet kapsamında 2 adet (2+2) liftli engelli aracı mevcuttur. Araçlarımız 17 İlçeye hizmet vermektedirler.

 1. Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi Hizmetleri

Sosyoekonomik yoksunluk yaşayan engelli bireylerin ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmaması amacıyla tekerlekli sandalyelerinin tamir/bakımı, akü değişimi ve yedek parça ihtiyaçları 17 ilçeyi kapsayacak şekilde ücretsiz olarak karşılanmaktadır.

 1. Erişilebilirlik Hizmetleri

Engelli vatandaşlarımızın kamuya açık tüm alanlardan (toplu taşıma araçları, açık alanlar, binalar vb.) engelli olmayan diğer vatandaşlar gibi eşit olarak yararlanmaları amaçlanmaktadır. Erişilebilirlik Komisyonu kurularak koordinasyon çalışmalarına başlanmış olup, yerinde tespitlerle oluşturulan raporlar üzerinden dönüşümün ve iyileştirmenin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda saha inceleme çalışması ve raporlama faaliyetleri yerine getirilmektedir. İlçe Belediyeleri ve diğer kamu kurumları arasında da eşgüdüm ve koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir. 

 1. Sosyal-Kültürel ve Sportif Hizmetler

Engelsiz Plaj; Engelli bireylerin güvenle denize girebilmeleri amacıyla Mudanya-Güzelyalı sahilinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Engelsiz Sahil; giyinme kabinleri, özel araçlar, rampalar, engelli tuvaletleri ile engelli bireylere hitap edecek şekilde erişilebilir olarak tasarlanmıştır. Benzer şekilde, sahillerimizin engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda düzenlemelerin devam etmesi ve farklı sahillerin açılması planlanmaktadır. 

Engelsiz Turizm; Engelli çocuk ve ailelerinin de Bursa’nın değerlerini yakından tanımalarına imkân sağlayarak motivasyonlarını arttırmak, Bursa’nın tarih ve kültürünü öğretmek, kentlilik bilinci oluşturmak ve engelli bireylerin iletişim becerilerini artırmak hedeflenmektedir.

STK Koordinasyon Çalışmaları; Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirilen düzenli koordinasyon toplantıları ile engelli bireylere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan proje ve hedefler görüşülmektedir.

Önemli Gün ve Haftalar/ Farkındalık Çalışmaları; Farklı engel guruplarındaki bireylerin yaşadıkları sorunları şehrimizdeki tüm fertleriyle paylaşarak farkındalık oluşturmak amacı ile önemli gün ve haftalarda bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Karacaali Yaz Kampı; Engelli birey ve ailelerinin yaz döneminde çeşitli sosyal etkinlikler ile kaliteli zaman geçirebilecekleri yaz kampımız 2018 yılından bu yana sürdürülmektedir. Kamp süresince yüzme, kano, okçuluk, ebru ve çeşitli alanlarda atölye etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Yaz Spor Okulları; Sporun, engelli bireyin kendi beceri ve yeteneklerine olan inancını artırarak, özgüven gelişimine yardımcı olduğu bilinmektedir. Engelli bireylerin sportif çalışmalarını desteklemek amacı ile Yaz Spor Okulları faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Sosyal Yardım Hizmetleri (Tıbbi Malzeme Desteği, Sosyal Yardım Desteği)

-Online Başvuru

-Sağlık Kurulu Raporu 

-Tıbbi Malzeme Raporu

-Kira Sözleşmesi

-E-devlet üzerinden SGK dökümü

-İşsizlik ödeneği/İş kaybı tazminatı belgesi

-Yangın ve Afet geçirmiş ise İtfaiye raporu ( Onaylı)

-Sosyal Yardım Online Başvuru Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Formu

-Kurumun ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği diğer belgeler

15 Gün
Danışmanlık ve Yönlendirme ve Rehberlik Hizmetleri

-Sağlık Kurulu Raporu

4 Saat
Eğitim /Kurs Hizmetleri

-Başvuru Dilekçesi

-Kimlik Fotokopisi

-Sağlık Kurulu Raporu

-Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Formu 

MEB Eğitim Öğretim takvimi süresince
Şehir içi Ulaşım Desteği Hizmetleri

-Başvuru Dilekçesi

1 Gün
Erişilebilirlik Hizmetleri

-Başvuru Dilekçesi

1 Ay
Engelli Araçları Bakım ve Tamir Atölyesi Hizmeti

-Başvuru Dilekçesi

-Sağlık Kurulu Raporu

-Tıbbi Malzeme Raporu

1 Ay

Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi

Adres

: Merinos AKKM H Blok Osmangazi / BURSA

Tel

: 444 16 00 (Dâhili: 2182) 

e-posta

: engelliler.sbmd@bursa.bel.tr

 • Bir Ev Bir Dünya Projesi

“Bir Ev Bir Dünya Projesi” ile Covid-19 salgını sürecinde özel gereksinimli doğan ve hali hazırda özel gereksinimli olan çocukların (0-3 yaş) ve ailelerinin yaşanılan zorluklarla baş edebilme konusunda desteklenmesi, danışmanlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, aile destek gruplarının oluşturulması ve çocuğun gelişiminin takibinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

 • Spora Engel Yok Projesi

Engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımı, toplumun dikkatini engelli bireylere çekerek, olumsuz tutum ve davranışların değişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sportif etkinlikler yoluyla engelliler, işbirliği, paylaşım ve kişilerarası ilişkilerin kurallarını öğrenirler. Yapılan aktiviteler engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltir ve sporcu kimliği ile kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir sosyal ortam yaratır. Tüm bu özellikleri kapsamına alan bir etkinlik olarak spor, engellilere yaşam boyu önerilmektedir.

Proje, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı iş birliği ile şehrimizin farklı spor tesislerinde ve birçok branşta (yüzme, masa tenisi, dart, basketbol, satranç, jimnastik, bocce, açık hava sağlıklı yaşam etkinlikleri) yürütülmektedir.

 • Birlikte Daha Güçlüyüz, Farkımız Yok Projesi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede ilkokul ve ortaokullarda eğitim alan öğrencilerin; engellilik, engelli bireylerle birlikte yaşamak, toplumsal uyum, ayrımcılık konuları bağlamında farkındalıklarının arttırılması ve empati becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.