Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü - Yasemin ŞAVŞATLI

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Yasemin ŞAVŞATLI (Şube Müdür v.)

Telefon: (0224) 716 21 82

Fax: (0224) 716 30 95

E-Posta: yasemin.savsatli@bursa.bel.tr

Adres: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi H Blok Osmangazi / BURSA

Web: https://engelsizbursa.bursa.bel.tr

Özgeçmiş

Personel Durumu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

BİNTED

Hizmet Alımı

Toplam

4

0

2

17

6

29

 

1- Danışmanlık, Yönlendirme, Rehberlik Hizmetleri

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne başvuran özel gereksinimli bireyler ile yakınlarının kendilerine verilen tüm haklar, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetler ve nasıl faydalanacakları konusunda bilgilendirilmektedir.

Engelli Hakları Kitapçığı 2024 için tıklayınız..

2- Eğitim / Kurs Hizmetleri

Özel gereksinimli bireylerin sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak, çeşitli branşlarda mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumun farkındalığını artırarak özel gereksinimli bireylerin haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak, aynı zamanda sosyal entegrasyonlarına destek olmak amacıyla her engel grubuna yönelik eğitimler, kurslar, etkinlikler düzenlenmektedir.

Bireysel eğitimlerin dışında özel gereksinimli bireylere, müzik ve ritim duygusu kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla otizmli çocuklar ve annelerine yönelik ‘’Halk Oyunları Grubu‘’ ve “Müziğin Rengi Mavi Korosu” çalışmaları yürütülmektedir.

3- Sosyal Destek Hizmetleri

    Bursa il sınırları içerisinde ikamet eden sosyo-ekonomik yoksunluk çeken özel gereksinimli birey ve ailelerinin temel nitelikteki sosyal ve ekonomik çözümünde yardımcı olmak amacı ile sürdürülen sosyal destek hizmetlerini kapsamaktadır. www.bursa.bel.tr adresinden online olarak yapılan tıbbi malzeme talepleri ( Hasta Yatağı ve Karyolası, Akülü Tekerlekli Sandalye, Manuel Tekerlekli Sandalye vb.) başvuru sırasına göre düzenlenip, Sosyal Destek Yönetmeliği uyarınca incelenerek karara bağlanıp, malzeme temin ve teslimine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

4- Akü Şarj Dolum İstasyonları Hizmeti

Akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin günlük hayata katılımlarına ve sosyalleşmelerine destek olmakla birlikte kentin kamusal alanlarında karşılaşabilecekleri engellerden birini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Merinos AKKM,  Orhangazi Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, , Karacabey Belediyesi, Bursa Yeni Adliye Binası, Bursa Eski Adliye Binası, Bursa Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Millet Bahçesi, Mihraplı Parkı, Bursa Otobüs Terminali, Acemler Metro İstasyonu, Osmangazi Metro İstasyonu ,Şehreküstü Metro İstasyonu, Arabayatağı Metro İstasyonu, Emek Metro İstasyonu, Gürsu Metro İstasyonu, Mudanya Güzelyalı Yürüyüş Yolu, Mudanya BUDO, Gemlik Sahil Meydanı,) Şehrin farklı noktalarında toplam 21 adet cihaz bulunmaktadır.

5- Şehir İçi Ulaşım Desteği Hizmeti

    Lift donanımlı araçlarımız 17 ilçeyi kapsayacak şekilde, akülü / manuel tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireylerin talepleri doğrultusunda kamu kurum kuruluşları ve hastane nakillerine ihtiyaç duyulması halinde randevulu olarak tahsis edilmektedir

6- Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi Hizmetleri

     Ortopedik engelli vatandaşlarımızın ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmaması amacıyla, sosyo-ekonomik yoksunluk yaşayan özel gereksinimli bireylerin yedek parça ihtiyaçları tekerlekli sandalyelerinin tamir / bakımı, akü değişimi dahil 17 ilçeyi kapsayacak şekilde Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmetleri (SEYYAH) araçlarımız vasıtasıyla öncelikli olarak adreslerinde, gerekli hallerde müdürlüğümüz atölyesinde manuel ve akülü araçları tamir, bakım, yedek parça ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmaktadır. 

8- Erişilebilirlik Hizmetleri

Özel gereksinimli vatandaşlarımızın kamuya açık tüm alanlardan (toplu taşıma araçları, açık alanlar, binalar vb.) engelli olmayan diğer vatandaşlar gibi eşit olarak yararlanmaları amaçlanmaktadır. Erişilebilirlik Komisyonu kurularak koordinasyon çalışmalarına başlanmış olup, yerinde tespitlerle oluşturulan raporlar üzerinden dönüşümün ve iyileştirmenin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda saha inceleme çalışması ve raporlama faaliyetleri yerine getirilmektedir. İlçe Belediyeleri ve diğer kamu kurumları arasında da eşgüdüm ve koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir. 

9- Sosyal-Kültürel ve Sportif Hizmetler

Engelsiz Plaj; Özel gereksinimli bireylerin güvenle denize girebilmeleri amacıyla Mudanya-Güzelyalı sahilinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Engelsiz Sahil; giyinme kabinleri, özel araçlar, rampalar, engelli tuvaletleri ile ortopedik engelli bireylere hitap edecek şekilde erişilebilir olarak tasarlanmıştır. Benzer şekilde, sahillerimizin özel gereksinimli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda düzenlemelerin devam etmesi ve farklı sahillerin açılması planlanmaktadır. 

Engelsiz Turizm; Özel gereksinimli çocuk ve ailelerinin de Bursa’nın değerlerini yakından tanımalarına imkân sağlayarak motivasyonlarını arttırmak, Bursa’nın tarih ve kültürünü öğretmek, kentlilik bilinci oluşturmak ve iletişim becerilerini artırmak hedeflenmektedir.

STK Koordinasyon Çalışmaları; Engellilik alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirilen düzenli koordinasyon toplantıları ile özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan proje ve hedefler görüşülmektedir.

Önemli Gün ve Haftalar / Farkındalık Çalışmaları; Farklı engel guruplarındaki bireylerin yaşadıkları sorunları şehrimizdeki tüm fertleriyle paylaşarak farkındalık oluşturmak amacı ile önemli gün ve haftalarda bir dizi etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Engelsiz SporSporun, özel gereksinimli bireyin kendi beceri ve yeteneklerine olan inancını artırarak, özgüven gelişimine yardımcı olduğu bilinmektedir. Engelsiz spor faaliyetleri özel gereksinimli bireylerin sportif çalışmalarını desteklemek amacı ile yıl boyunca birçok branşta gerçekleştirilmektedir.

1- Bursa il sınırları içerisinde ikamet eden engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırmak ve toplumsal fırsatlardan engelli olmayan bireylerle eşit düzeyde faydalanmalarını sağlamak üzere; bilgilendirme, erişilebilirlik, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetlerini yürütmek,

2- Bursa ili engelli hizmet sunumunda kamu kurumları, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm ve iş birliği amacıyla, toplantılar gerçekleştirerek koordinasyon sağlamak, projeler geliştirmek, sürdürülen projelerde görev almak,

3- Engelli hizmetleri ile ilgili bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını (kongre-konferans-çalıştay vb.), özel gün ve haftaların etkinlik programlarını düzenlemek ve yürütmek,

4- Engelli bireylerin işgücü talepleri dikkate alınarak iş ve meslek sahibi olmaları, uygun çalışma becerileri kazanmaları, yerleştirildikleri iş yerlerinde izlenmeleri ve çalışma ortamına uyumları ile ilgili meslek edindirme, iyileştirme çalışmalarını yapmak ve yapılmasını sağlamak,

5- Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken engelli ve ailelerine yönelik sosyal yardımların (manuel-akülü tekerlekli sandalye, protez, ortez, hasta yatağı vb.) tespiti, temini, dağıtımı ile ilgili faaliyetleri Sosyal Destek Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca yerine getirmek,

6- Engelli hizmetleriyle ilgili yerel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, engelli hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik plan, proje hazırlamak,

7- İhtiyaç halinde, Bursa İl sınırları dâhilinde, engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekânlardan hastane, okul ve iyileştirme merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak,

8- Engelli bireylerin manuel, akülü tekerlekli sandalye araçlarının tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile akü dolum istasyonlarının iş ve işlemlerini yürütmek,

9- Engelli bireylere ve ailelerine yönelik bilgilendirme, danışmanlık, psiko-sosyal destek, kişisel gelişim, sanatsal-fiziksel-kültürel aktivite, mesleki beceri geliştirme vb. sosyal iyileştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Engelsiz Yaşam Merkezi kurmak, işletmek,

10- Bursa İli engelli veri tabanını oluşturmak,

11- Engelli hizmetlerini yürütmek amacıyla ihtiyaç halinde yönetmelik ve yönergeler hazırlamak.

Personel Durumu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

BİNTED

Hizmet Alımı

Toplam

4

0

2

17

6

29

 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
Eğitim / Kurs hizmetleri

Online başvuru
Sağlık kurulu raporu
 

15 dk
Şehir içi ulaşım desteği hizmetleri

Başvuru dilekçesi

1 gün
Engelli araçları tamir ve bakım hizmetleri

Başvuru dilekçesi (online, yazılı)
Sağlık kurulu raporu
Tıbbi malzeme raporu
 

5 gün
Danışmanlık, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri

Sağlık kurulu raporu

4 saat
Tıbbi malzeme ve sosyal destek hizmetleri

Online başvuru
Sağlık kurulu raporu
Tıbbi malzeme sağlık raporu
Yangın ve afet geçirmiş ise itfaiye raporu

15 gün

1- Tıbbi Malzeme / Sosyal Destek başvurumu nasıl yapabilirim?

İşitme cihazı, takip cihazı, manuel tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, akü, hasta yatağı ve karyolası, havalı yatak, oksijen tüpü ve aparatları, glütensiz gıda desteği, tıbbi reçeteli gıda desteği gibi tıbbi malzeme ve sosyal destek başvurularınızı “https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru” adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

2- Tıbbi Malzeme / Sosyal Destek Başvurusu için aranan şartlar nelerdir?

Online Başvuru, Sağlık Kurulu Raporu, Tıbbi Malzeme Raporu, Kira Sözleşmesi, E-devlet üzerinden SGK dökümü, İşsizlik ödeneği / İş kaybı tazminatı belgesi, Yangın ve Afet geçirmiş ise İtfaiye raporu (Onaylı), Sosyal Yardım Online Başvuru Kişisel Verilerin İşlenmesi Açık Rıza Beyanı Formu, Kurumun ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği diğer belgeler.

3- Tekerlekli sandalyemin tamir ve bakımı için nasıl başvuru yapabilirim?

(224) 716 21 82 numaralı telefon aracılığıyla Müdürlüğümüze ulaşabilir ya da “https://www.bursa.bel.tr/?sayfa=yardim_basvuru” adresinden online olarak sosyal destek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

4- Belediyenin ve diğer Kamu Kurumlarının bana sağladığı haklar nelerdir? Bu haklardan nasıl faydalanabilirim?

Müdürlüğümüzün her yıl 6 aylık dönemlerde güncellediği “Engelli Hakları Kitapçığımızı”  İndirebilir ve bizlere (224) 716 21 82 ve (224) 716 21 89 numaralı telefonlar aracılığıyla ulaşabilir, danışma ve yönlendirme hizmetlerimizden bilgi edinebilirsiniz.

5- Engelli birey ve aileleri ile ilgili kurs, faaliyet ve etkinliklerden nasıl haberim olacak?

http://engelsizbursa.bursa.bel.tr/” adresinden Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinliklere ulaşabilir, eğitim ve kurs hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve online kayıt yaptırmak için “http://engelsizbursa.bursa.bel.tr/kayit/” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca bizleri “bbbengellihizmetleri” instagram adresinden takip edebilirsiniz.

Bu amaçla hayata geçirilen projeler

  • Bir Ev Bir Dünya Projesi
  • Birlikte Daha Güçlüyüz, Farkımız Yok Projesi

1- Engelli Araçları Tamir ve Bakım Atölyesi

Tel 

: 444 16 00 (Dâhili: 2182)

E-posta

: engelliler.sbmd@bursa.bel.tr

Adres

: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi H Blok Osmangazi / BURSA