Yönetmelikler

Başkanlık

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Görev Yetki ve Sorumluluklarını Belirleyen Yönetmelik

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Disiplin Amirleri Yönetmeliği İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Zabıta Dairesi Başkanlığı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ – MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARI

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK TÜRKİYE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 2009 BACA TEMİZLEME YÖNETMELİĞİ GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARIN İLİŞKİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV,SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin İlke ve Esaslar İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Kurulacak Elektronik Haberleşme Cihazlarının İmar Mevzuatı Kapsamında İzne Bağlanması ve Denetimi Hakkında İlke ve Esaslar OTOPARK GİRİŞ ÇIKIŞI SAĞLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN CADDELER İLE İLGİLİ İLÇE MECLİS KARARLARI SERBEST MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI VE SÜRVEYANLARIN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE KAYITLARINA AİT USUL VE ESASLAR Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Terminal İşletmesi İç Yönetmeliği ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ(AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ(AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NE AYKIRILIK HALLERİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı

Kültürel Mekanların İşleyiş ve Tahsis Yönetmeliği KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLİYEN YÖNETMELİK

1.Hukuk Müşavirliği

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Özel Kalem Müdürlüğü

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

Sivil Savunma Uzmanlığı

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

2015 Yılı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmelikleri

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları

Teftiş Kurulu Başkanlığı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

ARGE Şube Müdürlüğü

ARGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARI YÖNETMELİĞİ SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı

KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK