HAFRİYAT YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

HAFRİYAT YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 01/04/2014 tarihli ve 51148829-020-108 sayılı Oluru ile, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde hafriyat atıklarının denetimi ve idari yaptırım kararı verme konusunda, 2872 Sayılı Çevre Kanununun (Değişik madde: 26.04.2006-5491 S.K/9.mad) 12. Maddesi gereğince,  Belediye Başkanlığımıza yetki devri yapılmış olup yönetmelik maddeleri gereği denetimlerin daha etkin gerçekleştirilmesi ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi amacıyla Belediye Başkanlığımız tarafından "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" kurulması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

Kentimizi korumak ve sahip çıkmak anlayışıyla geliştirilen Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi özellikle hafriyat atıklarından kaynaklı kirliliğinin önüne geçmek adına daha yaşanabilir bir Bursa için tüm tarafların yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini hedeflemektedir.

Müteahhit Firmalar (Atık üreticileri), Hafriyat Taşıyıcı Firmalar, İlçe Belediyeler, Burkent,  Büyükşehir Belediyemiz vb. paydaşları bir araya getirerek ortak çalışma alanı ve oto kontrol sağlayacak olan "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi"nde Atık üreticisi konumunda bulunan Müteahhit Firmalar bursa.premierturk.com url adresinde bulunan Hesap Oluştur butonundan kendilerine özel kullanıcı adı ve şifrelerini oluşturarak sisteme kayıt olacaklardır. Hafriyat Taşıyıcı Firmaların ise Büyükşehir Belediyemizde kayıtlı olan telefon numaralarına sms ile kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecek ve hybs.bursa.bel.tr adresinden sayfalarına erişim sağlayacaklardır.

Müteahhit Firmalar kendilerine özel sayfaları üzerinden atık başvurusunu yaptıktan sonra Hafriyat Taşıyıcı Firmayı seçecek ve Hafriyat Taşıyıcı Firmaya atıkların taşınması için kullanılacağı plakaları girmesi ve onaylaması için kendi sistemleri üzerinden onay gidecektir.

Hafriyat Taşıyıcı Firmalar plakalarını girip onay verdikten sonra İlçe Belediye ekranına düşecek olan başvurular İlçe Belediyeler tarafından kontrol edilerek proje kapsamında oluşacak olan atık kübajını girecek ve başvuruyu onaylayacaklardır.(Gelir tarifesi doğrultusunda alınacak ödemeler kübaj hesabı üzerinden yapılacağından İlçe Belediyelerin Kübaj hesabını eksiksiz ve doğru girmeleri önem arz etmekle birlikte kübaj hesabından İlçe Belediyeler sorumlu olacaktır.)

Onaylanan başvuru Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinde belirtilen bedellere göre sistem tarafından otomatik olarak tahakkuklandırılarak BURKENT A.Ş. ekranına düşecektir. Müteahhit Firmalar söz konusu atık bedelini BURKENT A.Ş’ne ödedikten sonra İlçe Belediyeler Atık Taşıma Kabul Belgesinin oluşması için son onayı vereceklerdir.

Atık Taşıma ve Kabul Belgesinin onaylanmasının ardından Hafriyat Taşıyıcı Firma, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptığı ekranda oluşacak olan QR kodun çıktısını alarak iş kapsamında belirlenen araçlara ait şoförlere verecek ve söz konusu araç şoförleri proje kapsamında oluşacak atıkları izinli hafriyat depolama alanlarına dökebilmek için saha girişinde QR kod okutacaklardır.

İlçe Belediyeler tarafından girilecek olan kübajın seçilen sahaya gitmemesi veya eksik gitmesi durumunda söz konusu atıklar kaçak döküm sayılacak ve ilgili firmalara yönetmelik gereği idari işlemler uygulanacaktır. Ayrıca; Hafriyat Taşıyıcı Firmalara yaptıkları dökümler doğrultusunda (İlçe Belediyeler tarafından girilen Kübaj doğrultusunda eksik atık getirilmesi veya getirilmemesi) puanlama sistemi yapılacak ve Müteahhit firma bu puanlamalar doğrultusunda Hafriyat Taşıyıcı Firmaları seçebileceklerdir.

Atıkların izinli sahalara eksiksiz getirilmesi halinde ise Müteahhit Firma Ekranında sistem tarafından otomatik olarak “Temiz Belgesi” oluşturulacaktır. Temiz Belgesi alan atık üreticileri Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bu belgeyi ibraz ettikten sonra hakkedişlerini alabileceklerdir.

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi kapsamında atıkların üretilmesinden bertaraf edilmesine kadar olan süreç "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden yürütüleceğinden tüm paydaşların sisteme kayıt olmaları ve Hafriyat Taşıyıcı Firmaların; Hafriyat Taşıma İzin Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Sistem üzerinde kayıtlı olmayan hiçbir araç herhangi bir proje kapsamında çalışamayacaktır.

Bu bağlamda; "Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi" nin 01.05.2022 tarihinde devreye alınması planlandığından tüm bu işlemlerin ilgili paydaşlar tarafından ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.

Giriş yapmak için tıklayınız.

Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi Taşıyıcı Firma Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.
Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi Müteahhit Firma Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.