YAPI RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

YAPI RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe
2) Tapu (Malikler listesi ruhsat aşamasında alınacaktır.)
3) Çap
4) İmar Durumu (Son bir yıl içinde verilmiş ve ruhsat aşamasında geçerliliği kontrol edilecektir.)
5) Röperli Kroki_Aplikasyon krokisi , (Şuyulama ve İmar Uygulamaları ve kadastro yenilemesi sonucunda oluşan parsellerde  Belediye Harita Bürosunca verilecektir).
6) Kotlu Kroki (İlgili Belediyenin Harita Bürosunca verilecektir.)
7) Zemin Etüd Raporu
8) Uygulama projeleri
9) Sığınak yazısı (proje tetkik aşamasında)
10) Yapının denetimini üstlenen kuruluş veya kişilerin vereceği taahhütname