Çevre Zabıta Amirliği

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Çevre Zabıta Amirliği

  • Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye, Hıfzısıhha, çevre ve diğer yasalara göre çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulattırmak,
  • Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetimleri yapmak,