Gürültü Kirliliği Kontrolü ve Denetimleri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Gürültü Kirliliği Kontrolü ve Denetimleri

A.    ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevresel gürültünün ölçüm, denetim, izleme, izin ve idari yaptırımı mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/16 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir. Bakanlığımızca 3 ilçeye de (Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer) yetki devri yapılmış olup, çevresel gürültü konusunda söz konusu ilçeler dışında kalan sorumluluk alanlarımızda oluşan tüm şikayetler (sanayi, işyeri, eğlence gürültüsü vb.) uzman teknik personelimizce 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümlerince denetlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında;  Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve il özel idareleri;
a) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarını hazırlamak/hazırlatmak ve stratejik gürültü eylem planlarını uygulamakla,
b) Stratejik gürültü eylem planlarını kamuoyu görüşüne açmakla, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının nihai halini kamuoyuna bildirmekle ve Bakanlığa göndermekle,
c) Stratejik gürültü haritalarının, stratejik gürültü eylem planlarının Bakanlıkça oluşturulan veri tabanına girişini yapmakla,
ç) İmar planı çalışmalarında ve ruhsatlandırma aşamasında gürültü yönetimine ilişkin hususları dikkate almakla,
d) Çevre Kanunu uyarınca yetki devri yapılması halinde Bakanlıkça belirlenen usuller çerçevesinde bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik izleme ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle,
e) Çevre Kanunu uyarınca yetki devri yapılması halinde bu Yönetmeliğin ihlalinin tespiti durumunda idari yaptırım uygulamak ve yapılan denetim ve idari yaptırım sonuçlarını il müdürlüklerine iletmekle,
ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.


D. HANGİ ŞİKAYET NEREYE YAPILMALIDIR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki almış, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçelerinde İlçe Belediyesine, diğer tüm ilçeler için Bursa Büyükşehir Belediyesi;
- Endüstri tesisleri gürültüsü
- Eğlence yeri gürültüsü
- Atölye, İmalathane ve İşyeri gürültüsü
- Bina içinde yapılan tadilat dışında şantiye (inşaat) faaliyetleri gürültüsü
- Karayolları, demiryolları, havaalanı gürültüsü 
- Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü haricinde, konut ve bahçesindeki gürültü (düğün vb. gibi kutlama, havai fişek atımı gürültüsü gibi)
Toplu taşıma araçlarında müzik sesinden kaynaklanan gürültü Belediye sınırları içinde İl/İlçe Emniyet (Trafik) Müdürlüğü; Belediye sınırları dışında İl/İlçe Jandarma Komutanlığı;
-Susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtı kullanma 
-Korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında kullanma


Sahil Güvenlik Komutanlığına Bağlı Bot Komutanlıkları;
- Deniz ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültü 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl/İlçe Müftülükleri;
-Dini tesislerde ses yükseltici kullanımından çevreye yayılan gürültü

İlgili Belediye Zabıtası veya Kolluk Kuvvetleri (Polis veya Jandarma);
 -Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü (Konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı dışında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı)
-Konut ve bahçesinin dışındaki kişilerden meydana gelen gürültü (yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapmak, sokakta yapılan eğlenceler (düğün, havai fişek atımı v.b.) 
-Hayvan sesi gürültüsü İlgili Belediye Zabıtası veya Kolluk Kuvveti (Polis veya Jandarma)
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğunda olan gürültü şikâyetlerinizi gurultu@bursa.bel.tr ve alo153@bursa.bel.tr adreslerine veya İstek şikâyet Bildirim Hattı (0224) 444 16 00 / 153 ‘e bildirebilirsiniz.

F. MÜZİK YAYIN BELGESİ 
Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde müzik yayını; Gerçek enstrüman ve/veya seslerle, banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Yönetmelik hükümlerine göre Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları  “Müzik Yayın İzni Belgesi almaları  zorunludur. Bu izin verilirken İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılır, değerlendirilir, müzik yayın izni verilir.

H. İRTİBAT BİLGİLERİ
Telefon  : (0224) 444 16 00 /716 20 00/ALO 153 (Beyaz Masa) 
Fax       : (0224) 716 20 60
E-Mail   : 
 cevre.kontrol@bursa.bel.tr 
 gurultu@bursa.bel.tr