2.Akaryakıt- LPG- CNG- LNG Satış İstasyonlarının Ruhsatlandırılması İş ve İşlemleri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

2.Akaryakıt- LPG- CNG- LNG Satış İstasyonlarının Ruhsatlandırılması İş ve İşlemleri

Akaryakıt – LPG- CNG- LNG İstasyonları, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği, 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Kapsamında kalmaktadır.

Belediye Kanunu 80. Maddesine göre Büyükşehir Belediyemiz sınırlarımız dahilinde bulunan 17 ilçede bulunan Akaryakıt – LPG- CNG- LNG İstasyonları ruhsatlandırılmakta ve denetlenmektedir.

02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca Akaryakıt – LPG- CNG- LNG İstasyonlarına Hafta Tatil Ruhsatı düzenlenmektedir.


A. Ruhsatlandırma İçin Gerekli Belgeler

- Başvuru- Başvuru / Beyan Formu (BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan)
- Kiracı ise; Kira Sözleşmesi (Mevcut yapılar için ve ayrıca doğrudan dağıtıcı firmadan kiralanıyorsa ise istasyona ait kira sözleşmesi)
- Malik ise; Tapu Sureti
- İmar Durumu, 1/5.000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (BBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan üst yazı ekinde), 1/1.000 Ölçekli Onaylı Plan Örneği (İlçe İmar Müdürlüğü’nden üst yazı ekinde)
- Yapı Durumu- Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Vaziyet Planı (İlçe İmar Müdürlüğü’nden üst yazı ekinde)
- Mimari Proje (İlçe İmar Müdürlüğü’nden onaylı) yerinde incelenecek
- Geçiş Yolu İzin Belgesi (BBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan)

- Yangın Ve Patlatmalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair İtfaiye Raporu (BBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan)

- TSE Standartları- TSE 12820 Asgari Emniyet Mesafeleri Uygunluğu (Akaryakıt Satış İstasyonu ise) (TSE Bursa Ürün Belgelendirme Müdürlüğü’nden /Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü’nden)

- TSE 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG Satış İstasyonu ise) (TSE Bursa Ürün Belgelendirme Müdürlüğü’nden/Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü’nden)

- LPG Satış İstasyonu ise; - Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noterden onaylı)

- Sorumlu Müdürlük Belgesi (Son tarihi kapsayan vizeli) (TMMOB)

- Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Sanayi Odası)

- Asgari Mesafe Tespit Tutanağı (Yeni açılan tesisler için)

- Devir ise devir sözleşmesi

- Numarataj Belgesi (Bağlı bulunulduğu İlçe Belediyesi)


B. Devir İşlemlerinde Gerekli Belgeler

- Devir Sözleşmesi (Noter Onaylı)
- Ticaret Sicil Gazetesi (Devir alacak işletmeye ait)
- Oda Sicil Kaydı (Devir alacak işletmeye ait)
- Başvuru Beyan Formu
- Kiracı ise; Kira Sözleşmesi
- Malik ise; Tapu sureti
- Adres Teyit Yazısı
- TS 11939 Hizmet Yeterlilik Belgesi (LPG faaliyetine ilişkin)
- TS 12820 Hizmet Yeterlilik Belgesi (Akaryakıt faaliyetine ilişkin)
- TS 13612 Hizmet Yeterlilik Belgesi (CNG faaliyetine ilişkin)
- Onaylı Mimari Proje (2 nüsha)
- Yapı Kullanma İzin Belgesi (2 nüsha) halinde Daire Başkanlığımıza dilekçe ekinde ibraz edilmelidir.
-Ayrıca devir işlemleri, Belediye Başkanlığımız 24.06.2014 tarihli ve 547 Karar Nolu Meclis Kararı ile onaylanan Gayri Sıhhi Müesseselerin Devredilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile ilgili karar doğrultusunda yapılmaktadır.


C. Unvan Değişikliği İçin Gerekli Belgeler
- Unvan değişikliği için gerekli belgeler;
- Başvuru Beyan Formu
- Ticaret Sicil Gazetesi (Unvan değişikliğinin belirtildiği)
- Oda Sicil Kaydı
- Kiracı ise; Kira Sözleşmesi
- Malik ise; Tapu sureti

D. İntibak İçin Gerekli Belgeler
- İntibak için gerekli belgeler;
- Başvuru Beyan Formu
- Ticaret Sicil Gazetesi (Unvan değişikliğinin belirtildiği)
- Oda Sicil Kaydı
- Kiracı ise; Kira Sözleşmesi
- Malik ise; Tapu sureti
- Muvafakatname
- Verasetname
-
E. Adres Bilgilerinin Güncellenmesi İçin Gerekli Belgeler
- Başvuru Beyan Formu
- Adres Tespit Yazısı

F. İrtibat Bilgileri

Telefon  : (0224) 444 16 00 / 234 40 00 / 153

Fax         : (0224) 220 18 99

 

E-Mail    : cevre.kontrol@bursa.bel.tr

 

G.     EKLER

·         AKARYAKIT – LPG- CNG- LNG SATIŞ İSTASYONLARI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

·         AKARYAKIT – LPG- CNG- LNG SATIŞ İSTASYONLARI ADRES BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

·         AKARYAKIT – LPG- CNG- LNG SATIŞ İSTASYONLARI DEVİR İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER

·         AKARYAKIT – LPG- CNG- LNG SATIŞ İSTASYONLARI İNTİBAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

·         AKARYAKIT – LPG- CNG- LNG SATIŞ İSTASYONLARI LPG SATIŞ İSTASYONU İÇİN GEREKLİ BELGELER

·         AKARYAKIT – LPG- CNG- LNG SATIŞ İSTASYONLARININ RUHSATLANDIRILMASINDA GEREKLİ BELGELER

 

 

2. Sınıf GSM Ruhsatlarına İlişkin Bilgilendirme Broşürü İçin Tıklayınız