İNOVASYON POLİTİKASI


İnovasyon Vizyonu:  
Kentin geleceğini şekillendirmek amacıyla inovasyonu merkeze alan bir yaklaşımla Bursa'yı akıllı, sürdürülebilir, rekabetçi ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefleyen, yenilikçi uygulamalar ile fark yaratan bir kuruluş olmak. 

İnovasyon Misyonu: 
Bursa’nın yaşam kalitesini artırmak, şehri sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve tüm sakinlerin refahını en üst düzeye çıkarmak amacıyla sürekli inovasyon ve ileri teknolojiyi benimsemeyi taahhüt etmek, tüm paydaşlarla iş birliği yaparak şehirdeki sorunlara yaratıcı çözümler üretmek ve bu çözümleri etkin bir şekilde uygulamak için gerekli altyapıyı oluşturmak.

İnovasyon Politikası: 

  • İnovasyonu stratejik bir öncelik olarak belirlemek, 
  • İnovasyon kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için liderlik, eğitim, teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarını kullanmak, 
  • İnovasyon faaliyetlerini planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek için süreçleri, araçları, kaynakları ve göstergeleri belirlemek, 
  • İnovasyon projelerinde paydaşlarla iş birliği yapmak, ortak değer yaratmak ve paylaşmak, 
  • İnovasyon sonuçlarını yaymak, ölçmek ve raporlamak, başarıları kutlamak ve gelişim alanlarını tespit etmek.