Etik Komisyonu Faaliyetleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yönetmelik ekindeki “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

Etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkelerle ilgili bilincin arttırılması farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla kurumumuz bünyesinde; Etik Günü ve Etik Haftası ile ilgili, kurumumuz çalışanlarını bu yönde bilinçlendirmek amacıyla broşürler hazırlanmış ve bu broşürler kurum genelimizde bulunan 13 adet ilan panolarımızda asılarak ilan edilmiştir.

“Kamuda Etik Kültürü” Eğitim Semineri

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 2016 Yılı Eğitim Programında Hizmetiçi Eğitim Başlığı altında yer alan, “Kamuda Etik Kültürü’’ konulu eğitimi semineri Kurum Yönetici ve personele yönelik olarak, 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat: 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saaatleri arasında 2 grup halinde Belediye Meclis Salonu’nda   etik anlayışın geliştirilmesi amacıyla eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.