Etik Komisyonu

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7. Maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve   25785 Sayılı   Resmi   Gazetede   yayımlanarak   yürürlüğe   giren   Kamu Görevlileri   Etik Davranış İlkeleri ile   Başvuru   Usul ve   Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince; 20/04/2015 tarih ve 94139169-249-69155 sayılı Başkanlık olur’u ile Belediyemiz Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi;Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Etik Komisyonu  üyelerinin   ne kadar   süreyle   görev   yapacağı ve diğer hususlar, Belediye   Başkanımız   tarafından   belirlenir. Etik   Komisyonu, Başbakanlık   Kamu   Görevlileri   Etik   Kurulu   ile   işbirliği   içinde   çalışmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesine istinaden, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etik Komisyonumuz 11.05.2012 Cuma günü saat 11:30’da toplanmış olup, 25-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Etik Günü ve Haftası Ekinlikleri kapsamında, kurum personeline yönelik olarak “KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜ” konulu eğitim semineri düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etik Komisyonumuz 18.07.2014 Cuma günü saat 09:00’da toplanmış olup, Aidkent Aile Dostu Kent Performans Yönetim Sistemi Modelinin Geliştirilmesi Projesinin gerçekleştirlmesi kararı alınmıştır.
                                  

           ETİK KOMİSYONU ÜYELERİMİZ

 

           ADI SOYADI                             ÜNVANI                                         GÖREVİ        

          

          Murat UŞUN                         Yerel ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı    Başkan

          Numan ŞEKER            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı      Üye

          Faruk KILIÇ                        1.Hukum Müşaviri                                  Üye