Meclis Kararları

16.03.2021 Tarihli Meclis Gündemi

16.03.2021 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Yıldırım Belediye Meclisi’nin, “Değiştirilerek uygun bulunan Kararlar içerisinde, 1. sırada yer alan 06.01.2021 tarihli ve 6 sayılı Meclis Kararının”; 1753 ada, 1 parselin kuzey İmar hattının komşu parsel olan 1754 ada, 1 parselin İmar hattı baz alınarak yoldan ihdas yapılacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebinin, 2886 adanın kuzey İmar hattının da aynı doğrultuda baz alınarak düzenlenmesi şeklinde mevcudun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  14  ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 57 kabul) ile değiştirilerek uygun olduğuna ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Kestel Belediye Meclisi’nin, 02.09.2020 tarihli ve 132 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan; “Serme Mahallesi’ne ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının uygun olduğuna, aynı kararda yer alan Saitabat ve Şevketiye Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nın incelemesinin devamına” şeklinde düzeltilerek oybirliği ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gürsu Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Orhangazi Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; Orhangazi Belediye Meclisi’nin, “Uygun bulunan Kararlar içerisinde 1. sırada yer alan, 09.02.2021 tarihli ve 19 sayılı Meclis Kararının”; mevcudun oyçokluğu (İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 71 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararın oybirliği ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  14  ret – 65 kabul) ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 487 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 57. maddesinde ifade edilen 2000 m2 ve üzeri parsellerde çatı yüzeyi yağmur sularının toplanması hakkında detayların oluşturulma talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, 4419 ada, 2,3,4,7 sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya  İlçesi, Mürsel Mahallesi, 795 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya  İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1521 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Mudanya Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya  İlçesi, Mürsel Mahallesi, 1521 parselin “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Serme Mahallesi, 1/25000 ölçekli Kestel Doğu Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Kestel Barakfakih Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Saitabat Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye, Kayhan ve Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan KİOS Antik Kenti 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları’na yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alibey Mahallesi, 1817 ada, 343 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alibey Mahallesi, 1817 ada, 343 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl İlçesi, Alibey Mahallesi, 1817 ada, 343 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Subaşı Mahallesi, 129 adanın kuzeyindeki Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (TOKİ) talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Yenişehir İlçesi, Subaşı Mahallesi, 129 adanın kuzeyindeki Tescil Harici Alan’a ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (TOKİ)  talebi  ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  14  ret- 65 kabul) ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 22.12.2020 tarih ve 1975 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 5067 ada, 1 parsel ile 6587 ada, 21-26-31-65 parseller ve 6588 ada, 4 parsele ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.12.2020 tarih ve 1948 sayılı Kararı ile onaylanan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 11508 ada/1-park, 11509 ada /1-2-3 parseller ile kuzeyindeki Pazar Alanı tescilli parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  14  ret-65 kabul) ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 19.01.2021 tarih ve 129 sayılı Kararı ile onaylanan Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 64 ve 1597 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.12.2020 tarih ve 1868 sayılı Kararı ile onaylanan Harmancık İlçesi, Dedebali Mahallesi, 114 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.11.2020 tarih ve 1766 sayılı Kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 11508 ada/1-park, 10509 ada /1-2-3 parseller ile kuzeyindeki Pazar Alanı tescilli parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği'ne üye olunması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

30-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 32. maddesinin D-30 bendi ile D-8 bendinde düzenleme yapılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi’nin 32. maddesinin D-10 bendinin tarifeden kaldırılması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

32-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Vakıf Mahallesi, 2674 ada, 97 parsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan 16.400,00 m2 kısmın Yıldırım Belediye Başkanlığı'na olan kullanım izninin iptali ve bu alanın Yıldırım Belediyesi tarafından Maliye Hazinesi'nden tahsisinin alınması kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne olan tahsisin iptali ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait; Yıldırım İlçesi, Anadolu Mahallesi, 1988 ada, 26 ve 27 parsel sayılı taşınmazların Yıldırım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,   

34-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel İlçesi, Ahmetvefikpaşa Mahallesi, 532 ada, 76 parsel sayılı ve 541 ada, 17  parsel sayılı  taşınmazların üzerinde gerçekleştirilen Katlı Otopark projesinde kat irtifaklarının ve kat mülkiyetlerinin kurulması için yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,  

35-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan; İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, 101 ada, 200, 201, 207, 208, 234 ve 1428 sayılı  parsellerin tamamının Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.’ye kiralanması  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz tarafından yürütülen ve planlanan Osmangazi İlçesi, Akpınar Mahallesi ve Yıldırım İlçesi, Yigitler-Esenevler-75. Yıl Mahalleleri  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında BURKENT ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Mehmet Uğur SERTASLAN, Serkan SAVU, Şahin SEVİNÇ, Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Zafer YILDIZ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Galip GÜR, Arzu KARATAŞ, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  14  ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, Oğuz HANÇER, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 8 ret – 57 kabul) ile kabulüne,

37-Ulaşım Komisyonu’nun, “Bursa Kent Mezarlığı” adının “Bursa Hamitler Mezarlığı” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporunun kabulüne,

38-Hukuk Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili raporunun kabulüne,

39-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

40-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

41-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

42-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

43-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

44-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mutlu KESKİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

45-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

46-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emir BİRGÜN’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

47-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ozan EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

48-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

49-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz TANER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

50-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun SIRMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

 

 

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

 

 

16.03.2021 Tarihli Meclis