Meclis Kararları

17.08.2021 Tarihli Meclis Gündemi

17.08.2021 Tarihli Meclis Kararları

Karar dökümanını indirmek için tıklayın

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 AĞUSTOS 2021 Salı günü saat 16.00’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi/Bursa adresinde (Yıldırım Bayezid Salonu)  yaptığı 2019/2024 seçim döneminin 27 nci, 3 üncü dönemin 7 nci OLAĞAN toplantısının  2. Birleşiminde alınan Kararların Özetidir.

 

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2020 Yılı 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 6.2.4 Tarım Alanları Hükümlerinde Tarımsal Amaçlı Yapı Yüksekliklerine İlişkin Plan Notu değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7520 ada, 1,5,6 parseller ve batısına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7520 ada, 1,5,6 parseller ve batısına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

4-İmar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe Komisyonları’nın, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Gümüştepe ve Dağyenice Mahalleleri, Dağyenice Göleti Mevkii’nde Bursagaz hattına ilişkin taahhüt verilmesine dair müşterek raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret-66 kabul) ile kabulüne,

5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan ve Göynüklü Mahalleleri 651 ha. büyüklüğündeki alana ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11583/11584/11585/11586/2986 adalar 1-2-3/1-2-3/1-2-3/1/16-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 parseller ve adaların park parselleri ile 3003-3826-3827-3828 adalar ve Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 25 parsel, 3192 ada, 11-12-13 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 31.03.2021 tarih ve 2020/119 E., 2021/309 K. sayılı kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 59 kabul) ile kabulüne,

7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11583/11584/11585/11586/2986 adalar 1-2-3/1-2-3/1-2-3/1/16-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 parseller ve adaların park parselleri ile 3003-3826-3827-3828 adalar ve Küçükbalıklı Mahallesi, 3005 ada, 25 parsel, 3192 ada, 11-12-13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin, 31.03.2021 tarih ve 2020/119 E., 2021/309 K. sayılı kararı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 59 kabul) ile kabulüne,

8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 14.01.2021 tarih ve 49 sayılı kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Alemdar Gaziakdemir Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 59 kabul) ile kabulüne,

9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2021 tarih ve 817 sayılı kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Güzergahı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, İznik İlçesi, Bazilika Alanı Rekreaktif Amaçlı Yüzer İskele 1/5000, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan değişiklikleri ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret–66 kabul) ile kabulüne,

11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, 2000 m2 ve üzeri parsellerde çatı yüzeyi yağmur sularının toplanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İnegöl Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun; İnegöl Belediye Meclisi’nin “Uygun Bulunan Kararlar içinde 3. sırada yer alan 07.07.2021 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararının;” mevcudun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 49 kabul) ile uygun olduğuna ve diğer kararların oybirliği ile kabulüne,

13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Karacabey Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporununoyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 59 kabul) ile kabulüne,

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

16-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İznik Belediyesi’ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili raporununoyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 49 kabul) ile kabulüne,

17-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5748 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

18-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5499 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

19-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5549 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

20-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 1883 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

21-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1387 ada, 2 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

22-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2172 ada, 4 parsel ve 2173 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin ve Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

23-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1252 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin ve Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

24-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 593 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

25-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2114 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin ve Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

26-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 330 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin ve Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

27-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi, 331 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

28-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1329 ada, 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

29-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1289 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

30-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1404 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

31-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2185 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

32-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 731 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

33-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 48 kabul) ile kabulüne,

34-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2212 ada, 38 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Nilüfer Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 48 kabul) ile kabulüne,

35-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 3786 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Yürütmeyi Durdurma ve İptal Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

36-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 11.02.2021 tarihli ve 198 sayılı kararıyla onaylanan Karacabey İlçesi, Karacaahmet Mahallesi, 40 ada, muhtelif parseller ile Hamidiye Mahallesi, 152 ada 231 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Karacabey Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

37-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2021 tarih ve 819 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Yiğitler-Esenevler-75. Yıl Mahallelerinde, 6,39 ha. alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

38-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2021 tarih ve 823 sayılı kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi, 101 ada, 67 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

39-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2021 tarih ve 905 sayılı kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1551 parselde Katı Atık Tesisleri Alanı yapılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 48 kabul) ile kabulüne,

40-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2021 tarih ve 906 sayılı kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1551 parselde Katı Atık Tesisleri Alanı yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 48 kabul) ile kabulüne,

41-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2021 tarih ve 907 sayılı kararı ile onaylanan Kestel İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1551 parselde Katı Atık Tesisleri Alanı yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 48 kabul) ile kabulüne,

42-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2021 tarih ve 831 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1293 ada, 3 parsele ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ve 28.05.2021 tarih ve 832 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

43-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2021 tarih ve 900 sayılı kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi, 6362 ada, 79 sayılı parselin Sanayi Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 58 kabul) ile kabulüne,

44-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 28.05.2021 tarih ve 815 sayılı kararıyla onaylanan Keles İlçesi, Kirazlı (Domali) Mahallesi, 105 ada, 1 sayılı parselin Katı Atık Tesisleri Alanı’na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 58 kabul) ile kabulüne,

45-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2021 tarihli ve 910 sayılı kararıyla onaylanan Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1330 ada, 2 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 58 kabul) ile kabulüne,

46-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa        Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 24.05.2021 tarihli ve 744 sayılı kararıyla onaylanan Orhangazi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 910 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yönelik yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- 65 kabul) ile kabulüne,

47-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 17.06.2021 tarihli ve 903 sayılı kararıyla onaylanan Orhangazi İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 58 kabul) ile kabulüne,

48-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 192 ada, 3 sayılı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporununoyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 48 kabul) ile kabulüne,

49-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa İli, Nilüfer ilçesi, Karaman Mahallesi 192 ada, 3 sayılı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı itirazı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- MHP; Davut AYDIN, Mustafa Engin KARGILI, Faruk ADIYAMAN, Osman DURDU, Mahmut GÖK, Ayhan ÖNAL, Nadir ÜNLÜ, Ahmet ERASLAN, Mesut BEDEL, Serhat SAVCI 10 ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 48 kabul) ile kabulüne,

50-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.04.2021 tarih ve 638 sayılı Kararıyla onaylanan Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu Güzergahı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’na ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

51-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 47 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

52-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Mürsel Mahallesi, 449 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

53-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 92 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

54-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 1451 ve 1452 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

55-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 211 ada, 1 parsel ve 212 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Çağrışan Göynüklü Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

56-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Eğitim Mahallesi, 2009, 2010, 2011, 2029 ve 2040 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

57-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesi’nin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde planlanmayan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin plan hazırlanması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

58-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, 1268 ada, 6 parsele ilişkin alınan Mudanya Belediye Meclisi’nin, 07.03.2019 tarih ve 65 sayılı kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na istinaden Mudanya Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

59-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi, 1701 ada, 1 ve 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

60-İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi’nde Otopark Alanı talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

61-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu’nun, 06.07.2021 tarih ve 389 sayılı “Hisse Satışı (İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi)” hakkındaki Kararı ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

62-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü’ne Ödenek Aktarımı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10 ret- 65 kabul) ile kabulüne,

63-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Jeotermal A.Ş.’nin 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) tutarında borçlanma ile ilgili  her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Bursa Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BEKTAŞ ve Genel Müdür Yardımcısı Muhammed SÜTÇÜ'nün  yetkili kılınması ile ilgili raporununoyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN 10  ret- İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 58 kabul) ile kabulüne,

64-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi sınırları içerisinde kalan, UKOME Kurulu Kararı ile otopark olarak işletilmesi uygun görülen 16 adet yerin otopark işletmeciliğinin BURULAŞ'a devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

65-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’nda Metan Gazından Üretim Tesisi’nin kapasitesinin dolduğu belirtilmiş olup, dolum yapılan bölgeye yakın bir noktada ek tesise ihtiyaç duyulması nedeniyle Mülkiyeti  Belediyemize ait Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi 6339 ada, 430 parsel sayılı ve 8.101,65 m² yüzölçümlü taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- 65 kabul) ile kabulüne,

66-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada, 91 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapımı devam eden "Yenişehir Kapalı Pazar Alanı ve Hizmet Binası Yapım İşi" projesi kapsamında Pazar Alanı’nda trafo ve hücreler için ayrılacak 40 m2 lik alanın TEDAŞ’a tahsisi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

67-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi'ne ait Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi  7568 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın park düzenlemesi yapılmak üzere Belediyemize tahsisi ve Osmangazi Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

68-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacaali Mahallesi, 1540-1541 parsellerdeki "Karacaali Kamp Alanı"nın  BURFAŞ’a tahsisinin iptal edilmesi talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

69-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 25.05.2016 tarih ve 1167 sayılı Meclis Kararı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. adına tahsis edilen  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası C blok girişinde bulunan 49,30 m² kullanım alanlı yerin tahsis süresinin uzatılması talebi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

70-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kestel  İlçesi, Erdoğan Mahallesi, 1233  parsel sayılı  6.800,00 m² yüzölçümlü  taşınmazın Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

71-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Otopark olarak Belediyemize ihale edilen, mülkiyeti Hazine’ye ait olan Yıldırım İlçesi, Beyazıt Mahallesi, 3621 ada, 78 parseldeki otoparkın işletmeciliğinin BURULAŞ'a devredilmesi  ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

72-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin %81,83’lük hissesine istinaden sermaye artışı için Osmangazi İlçesi, Kayıhan Mahallesi, 4280 ada, 43 parsel ve Orhanbey Mahallesi, 5820 ada, 1 parselin BURFAŞ adına devri ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

73-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İmar Planı’nda Teknik Altyapı (Otopark) Alanı’nda kalan, mülkiyeti Belediyemize ait olan Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 553 ada, 40-41-42-43-45-48-137-140-142 nolu parsellerin otopark olarak işletmesinin BURULAŞ'a devredilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

74-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Yol Alanı’nda kalan, Yıldırım İlçesi, Esenevler Mahallesi, 2563 ada, 1, 2, 23 ve 24 sayılı parseller, 2559 ada, 1 parsel, 2555 ada, 2 parsel, Yiğitler Mahallesi, 2566 ada, 10,12, 13 ve 14 sayılı parseller, 75.Yıl Mahallesi, 4218 ada, 1 ve 3 sayılı parseller, 4224 ada, 129 parsel, 4202 ada, 1, 3, 4, 18, 19, 20 ve 27 sayılı parseller, 4198 ada, 1 ve 2 sayılı parseller, 4199 ada, 15 ve 1 sayılı parseller, 4196 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların arsa, bina, bina eklentileri ve ağaçlar ile Tescil Harici Alanların satın alınması, anlaşma sağlanamaması durumunda ise söz konusu parsellerin kamulaştırılmak üzere Belediyemiz XII. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

75-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 640 ada, 6,7 ve 9 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırmak üzere Belediyemiz XII. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

76-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karacabey İlçesi, Canbalı Mahallesi, 324 ada, 3,4,5,6 ve 22 parsel sayılı taşınmazlar ile 341 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın yolda kaldığından satın alınmasına, anlaşmama sağlanamaması halinde ise kamulaştırılmak üzere  XII. 5 Yıllık Kamulaştırma İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

77-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 80.000.000 (seksenmilyon)-TL kredi kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret-İYİ Parti; Ferit GÜRSOY, Mehmet TEMİRTAŞ, İsa SÖĞÜT, Ersal KAYA, Adnan AKIN, Mehmet KALPAN, Ahmet KOÇINALI 7 ret– 58 kabul) ile kabulüne,

78-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan ‘İpek Şehri Bursa Kırsal Kalkınma Projesi’ için yetki verilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

79-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında ‘Riskli Alan’ ilan edilen Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- 65 kabul) ile kabulüne,

80-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yıldırım İlçesi, Hacivat Mahallesi tescil harici taşınmaz üzerine Belediyemizce yapılan sosyal tesislerin, BURFAŞ A.Ş. adına tahsis edilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

81-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Mudanya İlçelerindeki otopark uygulaması yapılan yerlerin BURULAŞ’a devredilmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

82-Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılarak Gelecek Nesillere Aktarılması temalı proje kapsamında taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinde kullanılmak üzere 40.000.000,00 TL-(kırkmilyontürklirası) kredi kullanılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret - 65 kabul) ile kabulüne,

83-Hukuk Komisyonu’nun, Ülkemizi ve Şehrimizi temsil noktasında önem arz eden, gecikmesinde sakınca oluşturabilecek durumlar ve ivedi yapılması gereken yurtdışı görevlendirmelerinin Büyükşehir Belediye Meclisinin tatil dönemine rast gelen veya toplantı tarihleri dışında oluşacak münhasıran Büyükşehir Belediye Başkanı ve heyeti veya Belediye personeli görevlendirmelerinin Büyükşehir Belediye Başkanı onayı ile yapılması ile ilgili raporunun oyçokluğu (CHP; Oktay ALTUN, Osman AYRADİLLİ, Remzi ÇINAR, Erkan DÖNMEZ, Emir BİRGÜN, Galip GÜR, Gürkan ESEN, Murat TANRIVERDİ, Hüdayi DEMİR, Asiye ÇALIŞKAN  10  ret- 65 kabul) ile kabulüne,

84-Ulaşım Komisyonu’nun, Bursa Hafif Raylı Sistem Acemler- Nilüfer İstasyonu yapım işi kapsamında istasyon isminin “Odunluk İstasyonu” olarak belirlenmesi ile ilgili raporunun oybirliği ile kabulüne,

85-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Turgay ERDEM’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

86-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uğur SERTASLAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

87-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayri TÜRKYILMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

88-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali ÖZKAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

89-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

90-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mürsel DURMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

91-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Serkan SAVU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

92-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan KORKMAZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

93-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent MUMCU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

94-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şahin SEVİNÇ’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

95-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer YILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

96-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yalçın IŞIKYILDIZ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

97-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halide Serpil ŞAHİN’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

98-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oğuz HANÇER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

99-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Arzu KARATAŞ’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

100-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ozan EROĞLU’nun sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

101-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aybars YILANLI’nın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

102-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz TANER’in sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

103-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk TÜRE’nin sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

104-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hicran BAŞKÖK’ün sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına,

105-Gündeme alınarak görüşülmesi kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Tayfun SIRMAN’ın sözlü mazeretinin kabulü ile izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

  

Alinur AKTAŞ

Büyükşehir Belediye Başkanı 

17.08.2021 Tarihli Meclis