Vizyon & Misyon

MİSYON

Evrensel değerlere sahip olan Bursa´mıza; katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir, sürdürülebilir ve birlikte yönetim anlayışı ile bilim ve teknolojik metotlar ışığında, yönetimde öncü, yenilikçilik ve değişimde özgün, örnek belediyecilik hizmetleri sunmak.

VİZYON

Bursamızı; planlı, sağlıklı, çevreye duyarlı, refah seviyesi yüksek, tarihi değerleri korunan ve tüm kent dinamikleriyle gelişen, sanayi, ticaret ve turizmde lider kent yapmak.

TEMEL DEĞERLER

 • Katılımcılık
 • Şeffaflık
 • Güvenilirlik
 • Tarafsızlık
 • Sosyal Belediyecilik
 • Kalite
 • Verimlilik
 • Yenilikçilik
 • Liderlik
 • Çevreye Duyarlılık


KALİTE POLİTİKASI

 • Kaynakların etkinliğini ve verimliliğini sürekli artırmak.
 • Kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmak.
 • Katılımcı bir yönetim anlayışı ile şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olmak.
 • Teknolojik ve bilimsel metotları kullanmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmek.
 • Güler yüzlü, yapıcı hizmet anlayışı sunmak.
 • Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı davranmak.