DUYURULAR

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve norm kadro esasları da dikkate alınarak unvanı, adedi, derece ve birimleri gösterilen münhal Tekniker-Mühendis-İstatistikçi kadrolarına atama yapabilmek için görevde yükselme sınavı yapılması Başkanlığın 18/01/2018 tarih ve E.10319 sayılı olurları ile uygun görülmüş olup, ünvan değişikliği sınavına girecek personel listesi ilgili yönetmeliğin Duyuru ve başvuru başlıklı 11.maddenin (5) numaralı alt bendi gereğince ilan edilmiştir.

ADI SOYADI UNVANI
GÖREVİ
EĞİTİM
DURUMU
BİRİMİ Talep Edile Kadro Derecesi Talep Edilen Kadro Ünvanı Talep Edilen Birim
Gürcan TAŞKIRAN Bilgisayar İşletmeni Yüksek Okul Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 5 Tekniker (Elektrik-Elektronik) Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Abdullah HOCAOĞLU Zabıta Memuru Yüksek Okul Zabıta Şube Müdürlüğü (Denetim) 5 Tekniker (Elektrik-Elektronik) Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Hakan SEVİNÇ İtfaiye Eri Yüksek Okul İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) 5 Tekniker (Elektrik-Elektronik) Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü
Abdulkadir ALBAYRAK İtfaiye Eri Yüksek Okul İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahale) 5 Tekniker (Elektrik-Elektronik) Kültür Şube Müdürlüğü
Orhan AKKAYA Teknisyen Yüksek Okul Kültür Şube Müdürlüğü 5 Tekniker (Elektrik-Elektronik) Kültür Şube Müdürlüğü
Burak ÖZDEMİR İtfaiye Eri Lisans İtfaiye Şube Müdürlüğü (Yangın Önlem) 5 Tekniker (Elektrik-Elektronik) Kültür Şube Müdürlüğü
Mehmet Salih GEDİK Memur Yüksek Okul  Trafik Şube Müdürlüğü 5 Tekniker (Elektrik-Elektronik) Kültür Şube Müdürlüğü
Mert KARAÇALI Memur Lisans Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 5 Mühendis (Çevre Mühendisi) Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Ezgi BAYSAL Bilgisayar İşletmeni Lisans İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü 5 İstatistikçi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
DİĞER DUYURULAR
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAK PERSONEL LİSTESİ
Ankara Yolu’nda trafik düzenlemesi  
Arabuluculuk iletişim bilgileri