Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)

Font Boyutu

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde yapılacak işlemler esnasında istenen belgeler.

https://www.bursa.bel.tr/ulasim-dairesi-baskanligi/idari/14

 

Yol Dışı Açık Otopark Tesislerinin UKOME Kurulu İzni İçin Gerekli Şartlar.
• Tapu Fotokopisi
• Kiralık ise noter tasdikli kira sözleşmesi
• Hisseli ise hissedarlardan vekâletname
• Kadastro Çapı (LİHKAB’dan alınmış)
• 1/1000 ölçekli imar durum belgesi ( İlçe Belediyesi onaylı)
• 1/200 ölçekli Otopark vaziyet planı ( Sorumlu Mimar veya Mühendis onaylı 3 Adet )
Not : Yol Dışı Açık Otopark olarak işletilmesi düşünülen parselin alanı minimum 250 m2 olmalıdır.


Akaryakıt ve/veya LPG İstasyonlarına Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi Talebinde Gereken Belgeler
• Tapu veya kiralık ise kira kontratı,
• 1/5000 ölçekli imar durum belgesi (BBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndan alınmış)
• 1/1000 ölçekli imar durum belgesi (İlçe belediyesinden alınmış)
• Aplikasyon krokisi (LİHKAB’dan alınmış)
• 1/200 ölçekli vaziyet planı (Tesis araç giriş ve çıkışı ile her türlü bina ve tankları gösterir-5 adet)
Akaryakıt ve/veya LPG İstasyonlarına Geçiş Yolu İzin Belgesi Talebinde Gereken Belgeler
• Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
• Tesis yerleşimi ve araç giriş-çıkışlarını gösterir harita mühendisi onaylı halihazır harita

 

• Başvuru yapılması için gerekli olan belgeler (tapu hariç) son 6 ay içinde alınmış olacaktır.
• Evrakların aslı ile başvuruda bulunulacak, dosyanın incelenmesinden sonra evrakların kopyaları tasdik edilerek alınacak ve asılları başvuru sahibine imza karşılığında geri verilecektir.