Haberler

Su borçları yeniden yapılandırıldı

Font Boyutu

 1 EKİM 2014

BASIN BÜLTENİ

SU BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI

-     İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN UYARINCA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE SU BORCU OLANLARIN BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILDI.

-     BUNA GÖRE, 30 NİSAN 2014 TARİHİ DAHİL OLMAK ÜZERE BU TARİHTEN ÖNCESİNE DAİR SU BORCU BULUNAN ABONELER, 1 ARALIK 2014’E KADAR BUSKİ’YE BAŞVURUDA BULUNARAK, BORÇLARINI 6-9-12-18 EŞİT TAKSİT ÖDEME SEÇENEKLERİNE GÖRE YENİDEN YAPILANDIRABİLECEKLER.

BURSA - İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun uyarınca, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne su borcu bulunan abonelerin borçları yeniden yapılandırıldı.

Buna göre, 30 Nisan 2014 tarihi dahil olmak üzere, bu tarihten öncesine dair su borcu olanlar, 1 Aralık 2014’e kadar BUSKİ’ye başvuruda bulunarak, borçlarını 6-9-12-18 eşit taksit ödeme seçeneklerine göre yeniden yapılandırabilecekler.

BUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kanun kapsamında; su borcu bulunan abonelerin müracaat tarihi, taksit sayısı, ödeme başlangıcı, ihlal ve hangi dönem borçlarının yapılandırılacağına ilişkin düzenlemelerin yapıldığına işaret edilerek, “Borçlu abonelerimizin kanunun yayınlandığı 11 Eylül 2014 tarihini izleyen ikinci ayın sonu olan 30 Kasım 2014 tarihine kadar başvuruda bulunmaları, 30 Kasım 2014 tarihinin hafta sonuna gelmesi nedeniyle, 1 Aralık 2014 mesai bitimi olan saat 17.00’ye kadar kurumumuza müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Borçlu abonelerden söz konusu su alacağı vadesi, 30 Nisan 2014 tarihinden (Bu tarih dahil) önce olduğu halde kesinleşmiş olup; kanunun yayınlandığı tarih itibarı ile ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında uygulanacaktır. Borçların taksitlendirilmesi hususunda, abonelerin talepleri doğrultusunda 6-9-12-18 eşit taksit ödeme seçenekleri getirilmiştir. Borçlu abone, bu seçeneklerden sadece birini seçebilecektir. Kanundan yararlanmak isteyen borçlu aboneler, tahsilat şube şefliklerine, ilçelerde işletme şube müdürlüklerine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta (iadeli taahhütlü, APS) yoluyla da başvurabileceklerdir.” denildi.

Yasadan yararlanmanın şartları

Borçlu abonelerin borçlarını taksitlendirmeleri için kullanılacak dilekçelerin, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nce düzenlenerek, abonelerin kullanımına sunulacağına dikkat çekilen açıklamada, borçlu abonelerden borcu icralık olan veya kurum aleyhine dava açmış olanların davalarından vazgeçmeleri, mahkeme, icra ve avukatlık ücretlerini ilk taksitte ödemeleri halinde yasadan yararlanabilecekleri, aksi durumda yararlanmalarının mümkün olmayacağına vurguda bulunuldu.

Borçlu abonelerin taksitlendirdikleri borçların ilk ödeme taksitinin, 1 Aralık 2014 ila 31 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Borçlu aboneler taksitlendirdikleri su borçlarından (2014 takvim yılı için 1) müteakip takvim yıllarında ise en fazla 2 defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde taksitlendirme hükmünden yararlanacağı, aksi halde yararlanmasının mümkün olmayacağını hatırlatarak, kamuoyuna önemle duyururuz.”

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarih: 01.10.2014 | Okunma sayısı:4696

Haber Foto Galeri
Tüm ekleri indir