Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Bursa Büyükşehir Belediyesi İdari Yapılanması

Strateji Geliştirme Şb. Md.

Esra ENDER (Şb.Md. V.)

e-posta: esra.ender@bursa.bel.tr
Telefon: 0224 716 1711
Fax:
Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16270 Osmangazi/BURSA

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz 1 Şube Müdürü, 9 personel olmak üzere toplam 10 personel ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Planı’nı hazırlayarak BBB Meclis’ine sunmak ve belirli periyotlarda izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.
  • Yıllık Performans Programı’nı hazırlamak ve takibinin yapılmasını sağlamak.
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği Mali Yıl Bütçesi’ni hazırlamak.
  • Harcama birimleri tarafından hazırlanan ‘Birim Faaliyet Raporları’ nın koordine edilmesini ve bu raporlardan hareketle “Yıllık İdare Faaliyet Raporu’nun” hazırlanmasını sağlamak.
  • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının koordine edilmesini ve sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
  • İdare ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Temel Değerler’ inin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
  • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği gereği “İç Kontrol Eylem Uyum Planı’nın” hazırlanmasını sağlamak ve belirli periyotlarda sonuçlarını değerlendirerek, Maliye Bakanlığı’na sunmak.
  • Tüm birimlerden gelen Aylık Faaliyet Raporları ve Ajanda Bilgilerinin derlenmesini ve Üst Yönetime sunulmasını sağlamak.
  • Belediye yatırımları hakkında Valilik Makamına 3 aylık periyotlarda sunum hazırlamak.
  • Belediyenin giderleri ve mali yapısı hakkında istatistiki raporlar hazırlayarak, ilgili yerlere (Bazı Bakanlıklar, TUİK vs.) sunmak.

Stratejik Planlar 

Performans Programları

Bütçe

Faaliyet Raporları 

 

 

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları