YALIN BELEDİYECİLİK

YALIN DÜŞÜNCE NEDİR?

Yalın düşünce, sisteme yük getiren israflardan arınarak sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir felsefedir. Yalın Düşünce “Problem Çözme” kültürü yaratarak “daha çoğun daha azla” yapılabilmesini mümkün kılar. Yalın düşüncenin temel yaklaşımı; “HERKESÇE, HER YERDE, HER ZAMAN İSRAFI GÖR ve YOK ET”

YALIN YÖNETİM NEDİR?

Yalın Yönetim Modeli; katma değer yaratmayan faaliyetlerin azaltılarak, vatandaş ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi amacıyla sürekli iyileştirme felsefesinin tüm çalışanlarca uygulanmasıdır.

YALIN BELEDİYECİLİK NEDİR?

Yalın Belediyecilik; kurumsal kaynakların verimliliğini artırarak vatandaş memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yerel yönetimlerde ilk defa uygulanan, yalın yönetim anlayışına dayalı kurumsal gelişim ve dönüşüm modelidir.
Süreçlerde değer üretmeyen ancak insan, makine, malzeme ve alan kullanımı gibi kaynakları tüketen konularda sürekli iyileştirmeler yapmaktır.

  1. Kurumun iş süreçlerindeki israfın önlenmesine kurumsal bir yaklaşım getirilmektedir. Sürekli iyileştirme ile israfı önleyerek değer üretme felsefesi hakimdir.
  2. Sürekli gelişen ve değişen vatandaş hizmetlerine karşın; Sadece vatandaşın istediği hizmetleri (fonksiyon, kalite ve maliyet), Vatandaşın istediği zamanda (hizmet süresi), Daha az kamu kaynağı harcayarak (işgücü, ekipman, zaman, alan vb.) sunmaya odaklanılır.
  3. Kurumun  verimlilik stratejisi ve amacıdır. Yalın dönüşüm ile, çalışanların direkt katkılarıyla hizmetlerdeki değeri maksimize etmeye ve tüm israfları ( katma-değer katkısı olmayan tüm eylemleri ) yine çalışanları “işin sahibi” kılarak, elimine etmeye dayalı bir yönetim yaklaşımıdır.
  4. İsrafın önlenmesi gibi politikaların kurum çalışanlarının ortak kültürü haline getirilip sürdürülebilir kılınmasında yalın araçlar kullanılır. Yönetsel politikaların üst düzeyden operasyonel düzeye yayılmasında ve günlük işlerle uyum sağlamasında bir araçtır.
  5. Yalın yönetim insan merkezli sisteme dayanmaktadır. Çalışanları ve paydaşları sürekli geliştirerek değer katmayı benimser.
  6. Yalın Belediyeciliğin uygulama alanı belediyecilik hizmetlerinin sunulduğu kentin tamamıdır.

Yalın Belediyecilik Çalışmaları