İdari Yapı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Hüseyin Buran (Daire Başkanı)

Telefon: 0224 716 3700

E-Posta: huseyin.buran@bursa.bel.tr

Adres: Tayyare Kültür Merkezi Atatürk Cad., Uçak Sok. No:1, 16020 Osmangazi/Bursa

Özgeçmiş

Bağlantılar

  • KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK
  • Kültürel Mekanların İşleyiş ve Tahsis Yönetmeliği

Alt Birimler