Haberler

Kent konseyi iş güvenliğine dikkat çekiyor

Font Boyutu

16 EKİM 2014

BASIN BÜLTENİ

Kent konseyi iş güvenliğine dikkat çekiyor
- Bursa Kent Konseyi (BKK) İş Hayatı Çalışma Grubu, iş sağlığı güvenliği yasası gereği işyerlerinde alınan tedbirler ve uygulamalardaki eksikliklere dikkat çekiyor.
- Bursa Kent Konseyi (BKK) Başkanı Semih Pala, BKK İş Hayatı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi.

BURSA – Bursa Kent Konseyi (BKK) İş Hayatı Çalışma Grubu, 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası kapsamında işyerlerinde alınması gereken tedbirler ve uygulamalardaki eksikliklerle ilgili rapor hazırladı.

Bursa Kent Konseyi (BKK) İş Hayatı Çalışma Grubu, ‘6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’ ve ‘Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Yönetmeliği’ gereği işyerlerinde alınan tedbirler ve uygulamalardaki eksikliklere dikkat çekmek için rapor hazırladı. BKK Başkanı Semih Pala, iş güvenliğini taraflara anlatabilmek ve sıkıntıları tespit edebilmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Alınan tedbirler ve uygulamalardaki eksiklikler nedeniyle birçok işyerinin kapatıldığını anlatan Pala, BKK İş Hayatı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştıklarını anlattı.

BKK İş Hayatı Çalışma Grubu Temsilcisi Hülya Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı iş müfettişlerince Bursa’da devam eden inşaatlarda denetimlerin başladığını söyledi. Erdoğan, “Çalışma grubu olarak işyerlerinde yapılan teftişler neticesinde işverenlerin iş durdurma veya para cezalarına uğramamaları için inşaat teftişlerinde sorgulanan hususları belirten bir liste hazırladık. Şantiyelerde alınacak tedbirler için faydalı olacağını düşündüğümüz bu listeyi Bursa Kent Konseyi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

İnşaat şantiyelerinde alınması gereken tedbirlerle ilgili rapor şu maddelerden oluşuyor;

A) İnşaat şantiyelerinde işlerin durdurulmasının nedenleri :

1-Risk değerlendirmesi yapılmaması,
2-Betonarme platformlarının tabliye kenarlarına korkuluk yapılmaması,
3-Tabliye kenarları, merdiven kova ve asansör boşlukları ile şaft. vb. tesisat boşluklarından aşağı düşmeleri önlemek üzere yeterli yükseklikte korkuluklar teçhiz edilmemesi,
4-Kalıp çalışması devam eden inşaatta 9.10 metreden sonra güvenlik ağı kurulmaması,
5-İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri olmaması,
6-İskele dikmeleri binadan ayrılmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak veya bel vermeyecek şekilde düz ve çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanmaması,
7-İskele sağlam zemine oturtulmamıştır ve dikme altları birbirine bağlanmaması,
8-İşyerinde kullanılan iskelelerin yetkili teknik eleman tarafından kontrolü yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmemesi,
9-İskelenin uygun yükseklikte yerleştirilmiş, en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana ve ara korkulukları ile iskelede çalışanların kullandıkları alet ve malzemelerin aşağı düşmesini önlemek üzere iskele döşemesinin etekliği olmaması,
10-İskele platform elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların düşmesine sebep olabilecek boşluklar bulunmaması,
11-Kalıp iskelelerin dayanımı ile ilgili statik yük analizi yapılarak uygun olduğuna dair belge düzenlenmemesi,
12-Asılı erişim donanımı (Asma iskele) üzerinde çalışan her bir çalışan sayısı kadar düşey yaşam hattı oluşturulmamıştır/çalışma halatı dışında düşey yaşam hattı ve halat tutucu kullanılmaması,
13-Asılı erişim donanımının hareketini sağlayan makine ve teçhizatın kullanmaya elverişli olduklarını belirten belge düzenlenmemesi,
14-Çatı işlerinde yürütülen çalışmalarda düşmeyi önleyici tedbirler alınmaması,
15-Toplu koruma önlemlerinin alınamadığı yerlerde kullanılmak üzere çalışanlara emniyet kemeri verilmemiş, çalışanların emniyet kemerini kullanabilecekleri uygun ortam tesis edilmemesi,
16-Kazı alanı kenarına yüksekten düşmeyi önleyici yeterli yükseklikte bariyerler yerleştirilmemesi,
17-El merdivenleri inşaatın boşluk tarafında kullanılmaması,
18-Seyyar iskelelerin hareket etmesini önleyecek tedbirler alınmaması,
19-Yapı işyerinde malzeme çekmek amacıyla kullanılan asansörün yükleme-boşaltma mahallinin etrafı bariyerlerle çevrilmemesi,
20-İnşaat işyerindeki moloz ve kullanılmış malzeme artıkları aşağıya gelişigüzel atılmaması,
21-Yapı işyerinde çalışanların barınması için çadır(yanıcı ve kolay tutuşan malzemeden barınak) tesis edilmemesi,
22-Çalışanların barınma yerlerinde acil çıkış yolları ve kapıları işaretlenmemiş olup uygun nitelikte olmaması,
23-Barınma yerlerinde yangın riski oluşturacak ısıtma sistemleri kullanılmaması,
24-İnşaat alanında/barakalarda yeterli sayıda/yangınla mücadele araç ve gereci olmaması.

B) İnşaat şantiyelerinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

1-Asılı erişim donanımının taşıyacağı maksimum yükü belirten ikaz levhası iskele üzerine asılmaması,
2-Boru veya madeni iskele statik elektriğe karşı topraklanmaması,
3-İşyerinde yangınla mücadele ekibi oluşturulmaması,
4-İşyerinde ilkyardım ekibi oluşturulmaması,
5-İşyerinde çalışan çalışanların ilkyardım ile ilgili eğitim aldıklarını belirten sertifikaları olmaması,
6-İşyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim aldıklarını belirten sertifikaları olmaması,
7-Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitim belgeleri olmaması,
8-İş güvenliği uzmanının/işyeri hekiminin sertifikaları yoktur ve sözleşmeleri Bakanlık’a gönderilmemesi,
9-İşçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklarına dair sağlık raporları olmaması,
10-İşçilere ait özlük dosyalarının olmaması,
11-İş makinelerini kullanan sürücülere operatörlük belgeleri alınmaması,
12-Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü yapılmaması,
13-İş ekipmanlarının (Kule vinci, gırgır vinci, yer asansörü, elektrikli demir kesme-bükme makineleri vb.) topraklamaları yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmemesi,
14-İnşaat işyerinde çalışma mahallerinin yakınlarından geçen AG, YG hatlarına çalışanların doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riski önlenmemesi,
15-Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılmaması,
16-İşçilerin yapı alanına giriş ve çıkış mahalleri yüksekten düşebilecek parçaların zarar verme ihtimalini önlemek için koruyucu bir sundurma ile kapatılmaması,
17-Suni ışığın yeterli olmadığı merdiven hollerinde ve acil çıkış yollarında aydınlatma sistemi ve işaretleme yapılmaması,
18-Yağışlı havada kazı işlerinde çalışma yapılmaması,
19-Kohezyonsuz zeminlerde kazı yüzeylerinde iksa yapılmaması,
20-Derin kazı işlerinde, kazı yüzeyine yeteri kadar şev verilmemesi,
21-Kazı işlerinin, komşu yapıyı tehlikeye sokacak şekilde sürdürüldüğü, yapı tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınmadığı görülmemesi,
22-Yapı alanının etrafı çevrilmemesi,
23-Kazı alanı içinde bulunan ekskavatör, buldozer v.b. makinaların etrafında çalışan çalıştırılmaması.
24-Kaldırma araçlarının kancalarında emniyet mandalı bulunmaması,
25-Kaldırma araçları ile malzemeyi alacak ve yerleştirecek çalışanlar arasında uygun iletişim sağlanamaması,
26-İşyerinde bulunan şantiye elektrik panosunda kaçak akım rölesi olmaması,
27-Seyyar elektrik kabloları mekanik ve kimyasal etkilerden korunacak şekilde çekilmemesi,
28-Kablolarda ve fiş priz sistemlerinde açıkta iletken bulunmaması,
29-Elektrikli el aletlerinin topraklama sistemi ile uyumlu priz sistemleri kullanılmaması,
30-Kazıdan çıkan toprağın kaymasını önlemek üzere yeterli uzaklığa dökülmesi sağlanmaması,
31-Sökülmüş kalıp tahtalarında bulunan çivi vb. sivri uçlu malzemelerin tehlikesiz hale getirilmemesi,
32-İşyerinde tuvalet/lavabo yoktur/Lavaboda temizlik malzemesi olmaması,
33-İşyerinde çalışanların içebileceği içme suyu olmaması,
34-İşyerinde çalışanların yemek yiyebileceği yemek yeri olmaması.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 16.10.2014 | Okunma sayısı:1729

Haber Foto Galeri
Tüm ekleri indir