Haberler

‘KAMUDA ETİK KÜLTÜRܒ

Font Boyutu

21 Mayıs 2010

BASIN BÜLTENİ

‘KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜ’
- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ VAHDETTİN ÖZCAN, KAMUDA ETİK KURALLARDAN UZAKLAŞMANIN YOZLAŞMAYI MEYDANA GETİRDİĞİNİ BUNUN DA YÖNETİME KARŞI GÜVEN KRİZİ OLUŞTURDUĞUNU SÖYLEDİ.

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik hizmet içi eğitim programları kapsamında düzenlenen ‘Kamuda Etik Kültürü’ konulu seminerde konuşan İçişleri Bakanlığı Müfettişi Vahdettin Özcan, kamuda etik kurallardan uzaklaşmanın yozlaşmayı meydana getirdiğini bunun da yönetime karşı güven krizi oluşturduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 2010 yılı eğitim programı kapsamında hizmet içi eğitim başlığı altında düzenlendiği ‘Kamuda Etik Kültürü’ konulu seminer Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediyelerinde görevli personelin de katıldığı seminerin konuşmacısı İçişleri Bakanlığı Müfettişi Vahdettin Özcan, son 10-15 yılda etik dendiğinde akla meslek kurallarının geldiğini belirterek, etiğin aslında evrensel bir kavram olduğunu vurguladı.

“Kamuda hesap verilebilirlik sağlanmış değil”
Etikle hukuk arasındaki bağlantıya değinen Özcan, hukukun yasalar çerçevesinde ne yapılabileceğini, etiğin ise ne yapılması gerektiğini belirttiğini vurguladı. Hukukun amacının adaleti gerçekleştirmek, etiğin amacının ise iyiye ve doğruya ulaşmak olduğunu ifade eden Özcan, “Kamu yönetiminde etik, kamu görevlilerinin karar alırken ve kamu hizmetlerini yürütürken uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük, adalet, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi bir takım ahlaki değerler ve ilkeler bütününe denir. Bizde hesap verilebilirlik henüz sağlanabilmiş değil. 10 yıldır harcamaları denetlenmeyen belediyeler var. Türkiye’de kamu harcamalarının yüzde 13-15’i denetlenebiliyor. Her kurum gerek denetim organlarına gerekse yargıya hesap verebilir olmalı” dedi.

“Yozlaşma liyakatsizliği ortaya çıkarıyor”
Siyaset, yönetim ve yargının hem kurum olarak hem de aktörler olarak bütün ülkelerde güven kaybıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Özcan, bunun kurumların ve yöneticilerinin kendilerini yenileyememesinden kaynaklandığına değindi. Kamuda etik kurallardan uzaklaşmanın beraberinde yozlaşmayı getirdiğini açıklayan Özcan, “Adam kayırmacılık, siyasal kayırmacılık, hizmet kayırmacılığı, rant kollama, vurgunculuk, lobicilik, rüşvet, hediye alma, verimsizlik ve israf da kamudaki yozlaşma örnekleridir. Yozlaşmanın sonucunda da yönetime karşı güven krizi ve liyakatsizliği meydana getiriyor. Bizim en önemli sorunumuzda liyakatsizlik yani işin ehline verilmemesi. ‘Benim adamım olsun da taştan olsun’ mantığı. Güçsüz insanlara iş yaptırmak kolaydır. Talimat verirsiniz, onlar da harfiyen yerine getirir. Hiçbir itirazla karşılaşmazsınız. ‘Hayır’ demeyi bilen yönetici ve toplum olmalıyız. Günümüzde kamu etiğinin yeniden inşa edilmesi gerekir” diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

Tarih: 21.05.2010 | Okunma sayısı:6908

Haber Foto Galeri
Tüm ekleri indir