Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Bursa Büyükşehir Belediyesi İdari Yapılanması

İtfaiye Şube Müdürlüğü (Müdahele)

Özcan BAYRAK (Şb.Md.V.)

e-posta: ozcan.bayrak@bursa.bel.tr
Telefon: 0 224 716 34 05 (08:00-17:00 saatleri arası) / Santral : 0224 716 34 17 veya 110 (7/24 saatleri arası)
Fax: 0 224 716 34 04
Adres: Üçevler Mh. 3. Ara Sk. No:1 16120 Nilüfer/BURSA

İNSAN KAYNAKLARI :

1 Şube Müdürü, , 4 İtfaiye Müdürü, 7 İtfaiye Amiri, 1 Bakım Onarım Amiri(Şoför), 1 Garaj Sorumlusu(Şoför), 1Atölye Sorumlusu(İtfaiye Eri), 1 Yazı İşleri Amiri(İtfaiye Eri), 33 İtfaiye Çavuşu, 6 İtfaiye Onbaşısı, 57 Şoför, 257 İtfaiye Eri, 3 Bilgisayar İşletmeni, 3 Memur, 2 İşçi, 1 Veri Hazırlama Kontrol işletmeni olmak üzere toplam 378- personel ile çalışmalarını yürütmektedir.

Temizlik işlerinde görev yapmak üzere de 3 Özel Şirket personeli görevlendirilmiş bulunmaktadır.

 

SUNULAN HİZMETLER :

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 maddesi çerçevesinde belirtilen;
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve 9 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15316 sayılı Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince, kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapar.


KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE YÖNERGE
•  10.07.2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
•  13.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
•  2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
•  2009/15316 Ekli Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
•  21.10.2006 tarihli 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği,
•  05.06.1964 tarihli 6/3150 Sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü,
•  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İç Hizmet Yönergesi,

 

 

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları