Anasayfa   /    Geri   /    Site İçi Arama   /    Site Haritası  /    English  

Bursa Büyükşehir Belediyesi İdari Yapılanması

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Hamza MERT (Şb.Md.)

e-posta: hamza.mert@bursa.bel.tr
Telefon: 0224 716 1403
Fax: 0224 716 14 24
Adres: Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 16270 Osmangazi/BURSA

GENEL BİLGİLER

Müdürlüğümüz 8 Şef 1 Şube Müdürü 37 Personel ile hizmet vermektedir.


Sunulan Hizmetler

• Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet politikasını gerçekleştirme amacı doğrultusunda ve belirlenmiş olan personel politikası kapsamında mevzuatlar dahilinde gerekli sayıda ve istenen yetenek ve beceri düzeyinde personel istihdam edilmesini sağlar.
• Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan memur, işçi ve sözleşmeli personelin atama, nakil, terfi, ölüm, izin, hastalık v.b. gibi işlemlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

B-Temel Politikalar ve Öncelikler
Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmakta olan yasa ve yönetmelikler ;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
3. 4857 sayılı İş Kanunu
4. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
6. 5393 sayılı Belediye Kanunu
7. 2821 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
8. 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
9. 83/6750 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
10. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalara Kanunu
11. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
12. 99/12647 sayılı Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
13. İl Özel İdareleri ,Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik
14. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
16. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik
17. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
18. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
19. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
20. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
21. Belediye Zabıta Yönetmeliği
22. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
23. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
24. 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
25. Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanunu
26. Yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi
27. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
28. 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
29. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 

 Sosyal Medya
 E-Bülten Üyeliği
sinema
Bursa Mobil Eğitim Projesi
hal fiyatları
yayınlarımız
merinos akkm
Anasayfa  /    Geri   /   Site İçi Arama   /   Site Haritası   /    İletişim  /   Sık Kullanılanlara Ekle      

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Ankara yolu Caddesi. No: 1 P.K.16270 Osmangazi/BURSA
Tel : 444 16 00
E-Posta: alo153@bursa.bel.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Şb.Md. © Tüm Hakları Saklıdır.
www.bursa.bel.tr Haber Ajanslarının resmi abonesidir.
Site Kullanım Şartları