Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 12.10.2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2388 ada 10, 11, 13, 14 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/1307 30.10.2018-30.11.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü